Išči

Vatican News
Papež Frančišek se je danes srečal s približno 400 predstavniki Italijanskega športnega centra. Papež Frančišek se je danes srečal s približno 400 predstavniki Italijanskega športnega centra.   (Vatican Media)

Papež: Šport more pospeševati kulturo dialoga in spoštljivega srečanja

Papež Frančišek se je danes srečal s približno 400 predstavniki Italijanskega športnega centra. V nagovoru jih je spomnil, da je osnova njihove športne dejavnosti krščanski pogled na človeka. Le-ta pa ni abstraktno načelo, ampak pomeni naučiti se gledati druge in stvari z Jezusovimi očmi: gledati tako, kakor gleda On.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Dragi prijatelji Italijanskega športnega centra! Vesel sem, da vas danes vidim, oziroma ponovno vidim, po našem srečanju pred petimi leti, na katerega imam lep spomin. Praznujete 75. rojstni dan vašega združenja, ki šteje več kot 1.200.000 članov in povezuje zelo veliko športnih društev in združenj, poleg športnih skupin v župnijah in oratorijih, po vsej Italiji.

Tekme in dejavnosti, ki jih prirejate in so namenjene posebej najmlajšim, a odprte za vse starostne skupine, vključujejo veliko število panog, več kot sto! Ne bi znal niti prepoznati tako velikega števila različnih panog, zato si predstavljam raznolikost vaših ponudb in neizmerno domišljijo v svetu športa, kjer lahko vsakdo najde področje, za katerega čuti, da je najbolj nadarjen.

Preko te velike zavzetosti za animacijo na področju športa Italijanski športni center nadaljuje s svojim poslanstvom – in sicer da mladim preko športa nudi zdrav in pozitiven način življenja, katerega temelj je krščanski pogled na osebo in družbo. Šport je namreč velika šola, pod pogojem, da se ga živi s pozornostjo na samoobvladovanje in spoštovanje do drugega, v prizadevanju za to, da bi postajali vedno boljši. Uči nas predanosti in vztrajnosti ter borbenosti, zaradi katere pa naj ne izgine nasmeh in ki naj uri tudi v sprejemanju porazov.

Pomemben nauk športa, ki nam pomaga soočati tudi vsakodnevni napor študija in dela ter tudi odnose z drugimi, je ta, da je mogoče uživati le v okviru točno določenih pravil. Če med tekmo kdo ne bi želel upoštevati pravila glede outa ali bi startal pred »zdaj« ali bi pri slalomu spustil katero izmed zastavic, ne bi šlo več za tekmovanje, ampak samo za individualne in neurejene dosežke. Nasprotno, kadar imate tekmovanje, se naučite, da so pravila ključna za skupno življenje; da se sreče ne najde v razbrzdanosti, ampak v tem, da se zvesto sledi lastnim ciljem; prav tako se naučite, da se človek ne čuti bolj svoboden takrat, ko nima meja, ampak takrat, kadar da, z lastnimi mejami, od sebe največ.

Poglejte, katera obzorja nam odpira svet športa in koliko koristnih posledic ima – za vas same in za vso družbo – športno udejstvovanje, če se ga živi kot priložnost za druženje, rast in bratstvo. Zato je v vašem statutu zapisano, da Italijanski športni center želi pričevati vrednoto športa kot orodja za pospeševanje sprejemanja, zdravja, zaposlenosti, enakovrednih priložnosti, varovanja stvarstva, zaščito otroštva in dobe odraščanja, povezanosti in družbene integracije (prim. Uvod).

Lahko bi vas vprašali, kako morete upati, da bi bil šport sredstvo, ki bi moglo razrešiti veliko problemov in tolikšne probleme, ter uresničiti tako globoko preobrazbo naše družbe. Lahko odgovorimo, da šport to lahko stori zato, ker zaradi njega osebe postanejo boljše in more pospeševati kulturo dialoga in spoštljivega srečanja. Boj z nasprotniki je v športnih tekmovanjih vedno opredeljen kot »srečanje« in nikoli kot »spopad«, saj na koncu, čeprav bi bilo bolje zmagati, na nek način zmagata oba. To je svet, ki ga sanjamo in ki ga želimo odločno izgraditi, na podlagi zdrave borbenosti, ki naj bi v nasprotniku vedno videla tudi prijatelja in brata.

To je središče krščanskega pogleda na človeka, ki je za vas tudi osnova športne dejavnosti. Le izhajajoč iz te osnove bomo lahko dosegali tako visoke in lepe ideale. Morda me boste vi, mladi, vprašali: »Oče, kaj bi bil ta krščanski pogled na življenje, ki nam ga predlagate? Gre morda za abstraktno načelo, ki ga lahko razumemo po tem, ko smo veliko študirali?« Ne! Krščanski pogled pomeni naučiti se gledati druge in stvari z Jezusovimi očmi: gledati kakor je gledal Jezus. Pomeni poslušati njegove besede, da bi razumeli njegova občutja in si prizadevali, da bi posnemali njegova dejanja. Bodite gotovi: iz evangelija izhaja lepši in pravičnejši svet, v katerem različnost drugih ni razlog za razdeljenosti, ampak za rast in vzajemno pomoč.

Spodbujam vas, da v tem duhu živite v oratorijih in župnijah, kjer delujete, ter da ohranjate vero, ki vam je podarjena in je najdragocenejša dobrina za vaše življenje. Želim vam, da bi bili vedno hvaležni tistim, ki vas vzgajajo in spremljajo, trenerjem vzgojiteljem, staršem in vašim družinam. Bodite prinašalci upanja v vseh okoljih, v katerih živite; in bodite vedno blizu tistim med vami, ki so šibkejši zaradi posebnih potreb, da bi mogli sodelovati pri različnih dejavnostih skupaj z drugimi in se ne bi čutili izključeni. Želim vam tudi, da bi mogli s svojim prijateljstvom in dejavno podporo spremljati tiste med vami, ki se posvečajo projektom mednarodnega športnega prostovoljstva, ki jih izvajate v raznih državah in so dragoceno znamenje v našem času.

Želim vam, da bi svoje življenje v združenju živeli vedno z veseljem in bi tudi vi postali misijonarji v okoljih, ki jih obiskujete. Prinašajte veselje nad tem, da postajate vsak dan boljši ter tistim, ki so okoli vas, vedno podajajte svojo prijateljsko roko. Naj Gospod blagoslavlja vašo pot in tudi vi molite zame. Hvala!

Sobota, 11. maj 2019, 12:47