Išči

Splošna avdienca na Trgu sv. Petra. Pozdravi po molitvi in blagoslovu. Splošna avdienca na Trgu sv. Petra. Pozdravi po molitvi in blagoslovu. 

Papež Frančišek pozdravil udeležence 24. judovsko-katoliškega srečanja

»Dragi prijatelji, iz srca vas pozdravljam ter se vam zahvaljujem za to, kar počnete. Vaše srečanje je namreč neke vrste generalno zasedanje vseh, ki so profesionalno vpeti v judovsko-katoliški dialog.« S temi besedami je papež Frančišek med splošno avdienco na Trgu sv. Petra pozdravil udeležence simpozija Mednarodnega katoliško-judovskega skupnega odbora. Po končani molitvi Očenaš in blagoslovu jih je sveti oče osebno pozdravil.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Zato sem hvaležen Mednarodnemu judovskemu odboru za medversko svetovanje (IJCIC), komisiji za verske odnose z judovstvom in Italijanski škofovski konferenci, ki je omogočila to vašo 24. konferenco.

Od izida Nostra aetate do danes je judovsko-katoliški dialog obrodil dobre sadove. Skupna nam je bogata duhovna dediščina, ki je lahko in mora vedno bolj biti ovrednotena s povečanjem medsebojnega odkrivanja v bratstvu ter v skupnem prizadevanju v korist drugih. V tem smislu hoče vaše srečanje prispevati napredku zbliževanja in spodbujati tesnejše sodelovanje. Dobro pa je, da pretresate tudi aktualna vprašanja, kakor je drža do beguncev in iskanja načinov, s katerimi jim pomagati, razmišljanja glede preganjanja kristjanov po različnih predelih sveta, o stanju judovsko-katoliškega dialoga v Italiji in v Izraelu ter možnosti glede njegovega širjenja.

Spodbujam vas, saj je dialog pot za boljše medsebojno poznavanje ter za sodelovanje pri ustvarjanju ne samo ozračja toleriranja temveč spoštovanja med verstvi. Naša moč je v krotkem srečevanju in ne v ekstremizmu, ki se danes pojavlja na različnih predelih in vodi izključno v spopade. Če pa se išče dialog, se nikoli ne pogreši. Sveto pismo namreč spominja: »V srcu teh, ki kujejo hudobijo, bo razočaranje, pri teh, ki snujejo mir, pa bo veselje« (Prg 12,20). Molim zato, da bo vaše »priti skupaj« vaše srečanje v miru in za mir. Naj bo z vami blagoslov Vsemogočnega in naj vam da drznost krotkosti ter pogum potrpežljivosti. Shalom! (Mir naj bo z vami)!

Sreda, 15. maj 2019, 12:32