Išči

Vatican News
Papež Frančišek sprejel predstavnike Skupnosti bratov krščanskih šol. Papež Frančišek sprejel predstavnike Skupnosti bratov krščanskih šol.  (Vatican Media)

Papež ob 300-obletnici smrti sv. Janeza Krstnika de la Salla sprejel šolske brate

»Dragi bratje in sestre! Pozdravljam vas, ki predstavljate celotno duhovno družino, ki jo je ustanovil sv. Janez Krstnik de la Salle ob priložnosti tristoletnice njegove smrti.« S temi besedami je papež Frančišek v dvorani Klementini v Vatikanu pozdravil okoli 300 predstavnikov in predstavnic Skupnosti bratov krščanskih šol ali krajše šolskih bratov.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Pozdravljam ter se zahvaljujem bratu Robertu Schielerju, vrhovnemu predstojniku, prisrčno pozdravljam vsakega od vas in želim, da bi ta pozdrav dosegel vse brate krščanskih šol, ki z velikodušnostjo, usposobljenostjo in zvesto pripadnostjo evangeliju delujejo v Cerkvi. Ta pomembna obletnica vašega ustanovitelja je za vaš inštitut ugodna priložnost, da postavite na vidno mesto podobo pionirja na področju vzgoje, ki je v svojem času zasnoval inovativni vzgojni sistem. Njegov zgled in njegovo pričevanje potrjujeta izvirno aktualnost njegovega sporočila za krščansko skupnost danes, s tem ko razsvetljuje pot po kateri hoditi. Bil je genialen in ustvarjalen inovator glede vizije šole, pojmovanja poučevanja in metod poučevanja.

»Laiški menihi«

Njegova vizija šole ga je pripeljala do vedno bolj jasnega zorenja prepričanja, da je izobraževanje pravica vseh, tudi revnih. Zaradi tega se ni obotavljal odpovedati se kanonikatu in svoji bogati družinski dediščini, da bi se popolnoma posvetil izobraževanju najnižjega družbenega sloja. Začel je s skupnostjo samih laikov, da bi peljal naprej ideal, saj je bil prepričan, da Cerkev ne sme biti izven družbenih protislovij časa, saj se je poklicana soočiti se z njimi. To prepričanje ga je pripeljalo do ustanovitve izvirne izkušnje posvečenega življenja, torej navzočnost redovnikov kot vzgojiteljev, ki pa so, ne da bi bili duhovniki, prevzeli vlogo »laiških menihov« ter se popolnoma potopili v resničnost svojega časa in s tem prispevali k napredku civilne družbe.

Poučevanje ni le poklic, ampak je poslanstvo

Zaradi vsakodnevnega stika s šolskim področjem je v njem zorela zavest, da naj izoblikuje novo pojmovanje poučevanja. Prepričan je namreč bil, da je šola zelo resna resničnost, za katero so potrebni primerno pripravljeni ljudje, saj je imel pred očmi vse strukturne in funkcionalne pomanjkljivosti nezadostne institucije, ki je potrebovala red in obliko. Zaslutil je, da poučevanje ne more biti samo poklic, ampak je poslanstvo. Zato se je obdal za ljudsko šolo primernimi krščansko navdihnjenimi osebami s pridobljenimi in naravnimi sposobnostmi za vzgojo. Vse svoje moči je posvetil njihovi formaciji in tako on sam postal zgled ter vzor njim, ki so istočasno morali izvajati tako cerkveno kot družbeno službo in si vneto prizadevati za to, kar je on definiral kot »dostojanstvo učitelja«.

Prenova metode poučevanja

Ko je poskušal dati konkretne odgovore na zahteve tistega časa na področju šolstva, se je Janez Krstnik de la Salle lotil drznih reform metod poučevanja. Pri tem ga je vodil izreden pedagoški realizem. Latinski jezik, ki se je običajno uporabljal pri poučevanju, je nadomestil s francoskim; učence je zaradi bolj učinkovitega dela razdelil po homogenih učnih skupinah; uvedel je učiteljišča za vaške učitelje, torej za mlade, ki so hoteli biti učitelji, ne da bi vstopili v kakršno koli redovno institucijo; ustanovil je nedeljske šole za odrasle in dva  samska domova, enega za mlade prestopnike, drugega pa za vključevanje zapornikov. Sanjal je o za vse odprti šoli, zato se ni obotavljal soočiti se s skrajnimi vzgojnimi potrebami ter je uvedel na šoli in delu utemeljeno rehabilitacijsko metodo.  V takšnih vzgojnih resničnostih je začel s korektivno pedagogiko, s katero je v nasprotju z navadami tistega časa vnesel med kaznovane mlade osebe študij in delo, torej obrtniške dejavnosti namesto zaporniške celice ali šibanja.

Bodite protagonisti kulture vstajenja

Dragi duhovni sinovi Janeza Krstnika de la Salla, spodbujam vas, da poglobite in posnemate njegovo strast do zadnjih in izločenih. V brazdi njegovega apostolskega pričevanja bodite protagonisti »kulture vstajenja«, še posebej v tistih bivanjskih kontekstih, kjer prevladuje kultura smrti. Ne utrudite se iskati tistih, ki se nahajajo po modernih »grobovih« zbeganosti, propada, stisk in revščine, da bi jim ponudili upanje novega življenja. Naj zagon za vzgojno poslanstvo, zaradi katerega je bil vaš ustanovitelj za mnoge svoje sodobnike učitelj in pričevalec ter njegov nauk, tudi danes hranita vaše načrte ter vaše delovanje.

De la Sallov lik aktualen tudi danes

Njegov vedno tako zelo aktualen lik predstavlja dar za Cerkev in dragoceno spodbudo za vašo kongregacijo ter klic po prenovljeni in navdušeni pripadnosti Kristusu. S pogledom na božanskem Učitelju boste lahko z večjo velikodušnostjo delali v službi nove evangelizacije, v katero je danes vpeta vsa Cerkev. Oblike evangeljskega oznanila morajo biti prilagojene konkretnim situacijam v konkretnih kontekstih, to pa vključuje tudi prizadevanje za zvestobo izvirom, da bo lahko apostolski stil značilen za vašo apostolsko družino še naprej odgovarjal na pričakovanja ljudi. Vem, da vas to prizadevanje poživlja, zato vas spodbujam, da pogumno hodite v tej smeri.

Priprošnja Svete Device

O, da bi lahko s prenovljeno gorečnostjo vršili svoje poslanstvo med mladimi generacijami, s tisto prenoviteljsko drznostjo, ki je bila značilna za Janeza Krstnika de la Salla, da je vsem oznanjal evangelij upanja in dejavne ljubezni. Sveta Devica naj vas podpira in naj izprosi za vas obilje apostolskih sadov.

Blagoslov

Dragi bratje in sestre, zahvaljujem se vam za to, kar počnete na vzgojnem področju. Spremljam vas z molitvijo ter s svojim blagoslovom. Prosim vas molite zame. Hvala. 

Četrtek, 16. maj 2019, 13:56