Išči

Papež molil v spominski hiši Matere Terezije

Papež Frančišek je po srečanju s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom v mozaični dvorani predsedniške palače obiskal skupaj z nekaterimi verskimi voditelji spominsko hišo Matere Terezije, kjer je zmolil molitev. Pred spominsko hišo je bil kratek sprejem in molitev. V imenu vseh je svetega očeta najprej pozdravila redovna sestra Matere Terezije, sledilo je pričevanje ter papežev blagoslov.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Molitev papeža Frančiška v spominski hiši Matere Terezije

Bog, Oče Usmiljenja in vsega dobrega,
zahvaljujemo se ti za dar življenja
in karizme svete Matere Terezije.
V svoji neizmerni previdnosti so jo poklical,
da je pričevala tvojo ljubezen
med najrevnejšimi Indije in sveta.
Znala je delati dobro najbolj pomoči potrebnim,
saj je prepoznala v vsakem moškem in v vsaki ženski
obličje tvojega Sina.
Dojemljiva za tvojega Duha
je postala moleči glas revnih
in vseh tistih,
ki imajo lakoto in žejo po pravičnosti.
S tem, da je sprejela Jezusov krik s križa:
»Žejen sem«,
je Mati Terezija odžejala
Jezusovo žejo na križu tako,
da je opravljala dela usmiljene ljubezni. 

Prosimo tebe, sveta Mati Terezija,
ki si mati ubogih,
tvojo posebno priprošnjo in tvojo pomoč tukaj,
v mestu tvojega rojstva,
kjer je bila tvoja hiša. 

Tukaj si prejela dar prerojenja
preko zakramentov krščanskega uvajanja.
Tukaj si prisluhnila prvim besedam vere
tako v tvoji družini kot v skupnosti vernikov.
Tukaj si začela videti
in prepoznati pomoči potrebne ljudi,
revne in majhne.
Tukaj si se od svojih staršev naučila imeti rada
najbolj pomoči potrebne in jim pomagati.
Tukaj v tišini cerkve
si slišala Jezusov klic, naj hodiš za njim
kot redovnica v misijonih. 

Od tukaj te prosimo, posreduj pri Jezusu,
da bomo tudi mi dosegli milost,
biti čuječi in pozorni na krik revežev,
tistih, ki so prikrajšani svojih pravic.
bolnih, odrinjenih in zadnjih.
Naj nam podeli milost, da ga bomo videli
v očeh tistega, ki nas gleda,
ker potrebuje našo pomoč.
Podari nam srce, ki zna ljubiti Boga
navzočega v vsakem moškem in ženski
in ki ga zmore prepoznati v tistih,
ki jih muči trpljenje in krivice.
Podeli nam milost, da bomo tudi mi
znamenje ljubezni in upanja našega časa,
ki vidi toliko pomoči potrebnih, zapuščenih,
odrinjenih in migrantov.
Stori to tako, da naša ljubezen ne bo samo v besedah,
ampak da bo učinkovita in resnična.
Tako bomo lahko dali verodostojno pričevanje Cerkve,
ki ima dolžnost
oznanjati evangelij ubogim,
osvoboditev jetnikom, veselje žalostnim,
milost zveličanja vsem. 

Sveta Mati Terezija, prosi za to mesto,
za to ljudstvo, za svojo Cerkev,
za vse tiste, ki želijo hoditi za Kristusom,
kot učenci Njega, Dobrega Pastirja,
vršeč dela pravičnosti, ljubezni,
usmiljenja, miru in služenja,
tako kot On, ki je prišel, ne da bi mu stregli,
ampak da bi stregel in dal življenje za mnoge,
Kristus naš Gospod. Amen.

Torek, 7. maj 2019, 10:47