Išči

Vatican News
Papež Frančišek med srečanjem z udeleženci konference o trgovini z ljudmi Papež Frančišek med srečanjem z udeleženci konference o trgovini z ljudmi  (Vatican Media)

Papež Frančišek: Trgovina z ljudmi je zločin proti človeštvu

Udeleženci mednarodne konference o trgovini z ljudmi, ki je potekala v Vatikanu od 8. do 11. aprila, so se ob koncu srečali s papežem Frančiškom. Sveti oče je ponovno poudaril, da je trgovina z ljudmi zločin proti človeštvu ter pomeni neopravičljivo nasilje nad svobodo in dostojanstvom žrtve.

Andreja Červek – Vatikan

Življenje v polnosti

»Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10,10). Ta stavek iz Janezovega evangelija povzema poslanstvo Jezusa Kristusa, in to je: vsem moškim in ženskam vsake dobe ponuditi življenje v polnosti, v skladu z Očetovim načrtom. »Božji Sin je postal človek, da bi vsem ljudem pokazal pot uresničitve njihove človečnosti, skladno z edinstvenostjo in neponovljivostjo vsakega,« je dejal papež Frančišek.

A žal je današnji svet zaznamovan s situacijami, ki ovirajo izpolnjevanje tega poslanstva. Naraščata individualizem in egocentrizem, drži, ki druge obravnavata iz zgolj utilitaristične perspektive, pri tem pa jima pripisujeta vrednost glede na kriterije uporabnosti in osebne koristi.

Trgovina z ljudmi iznakazi človečnost

Gre predvsem za tendenco, ki drugega spreminja v potrošno blago, kar je papež že večkrat obsodil. Med najbolj dramatičnimi pokazatelji tega pojava je trgovina z osebami, ki v svojih številnih oblikah predstavlja rano v telesu sodobnega človeštva, globoko rano v človečnosti tistega, ki jo trpi, in tistega, ki jo povzroča. Kot je poudaril papež: »Trgovina namreč iznakazi človečnost žrtve, rani njeno svobodo in dostojanstvo. Istočasno pa razčloveči tistega, ki jo povzroča, saj mu prepreči dostop do 'življenja v izobilju'. Trgovina navsezadnje resno poškoduje človeštvo kot celoto, trga človeško družino in tudi Kristusovo telo.«

Zločin proti človeštvu

»Trgovina z ljudmi pomeni neopravičljivo nasilje nad svobodo in dostojanstvom žrtve, ki sta sestavni razsežnosti človeškega bitja, zaželenega in ustvarjenega od Boga. Zato se jo obravnava kot zločin proti človeštvu. Z isto ostrino morajo biti obtožene vse žalitve svobode in dostojanstva človeškega bitja, naj je sonarodnjak ali tujec.«

Papež je opozoril, da kdor se omadežuje s tem zločinom, povzroči škodo ne samo drugim, ampak tudi samemu sebi. Vsak med nami je namreč ustvarjen, da bi ljubil in skrbel za drugega, kar doseže svoj vrh v darovanju samega sebe: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13). »V odnosih, ki jih vzpostavljamo z drugimi, stavimo na svojo človečnost, s tem ko se približujemo ali oddaljujemo od modela človeškega bitja, ki ga je hotel Bog Oče in ga je razodel v učlovečenem Sinu. Zato je vsaka izbira, ki je nasprotna realizaciji Božjega načrta o nas, izdajstvo naše človečnosti in odpoved 'življenju v izobilju', ki ga je ponudil Jezus Kristus.«

Poslanstvo Cerkve je vlaganje v človečnost

Vsa dejanja, ki so namenjena vzpostavljanju in pospeševanju naše človečnosti in človečnosti drugih, so na ravni poslanstva Cerkve, ki nadaljuje zveličavno poslanstvo Jezusa Kristusa. Ta misijonarska vrednost je očitna v boju proti vsaki obliki trgovine z ljudmi in v prizadevanju za vrnitev žrtev. Gre za boj in prizadevanje, ki imata pozitivne posledice tudi za nam lastno človečnost, saj se tako podajamo na pot proti polnosti življenja, kar je cilj našega obstoja.

Papež Frančišek je zbranim na avdienci dejal, da je njihova navzočnost oprijemljivo znamenje prizadevanja, ki se mu na tem pastoralnem področju posvečajo mnoge lokalne Cerkve. Občudovanja vredne so mnoge iniciative, ki jih lahko vidimo v prvi liniji in so usmerjene v preprečevanje trgovine z ljudmi, zaščiti preživelih in preganjanju storilcev. Sveti oče je pri tem izrazil hvaležnost mnogim redovnim skupnostim, ki so kakor »avantgarda misijonarskega delovanja Cerkve proti vsem oblikam trgovine«.

Sodelovanje z drugimi ustanovami

V nadaljevanju govora je papež zatrdil, da se je na tem področju že naredilo mnogo, a je veliko še vedno treba narediti: »Pred tem, tako zelo kompleksnim in tudi nepoznanim pojavom, kakor je trgovina z ljudmi, je bistveno zagotoviti koordinacijo različnih pastoralnih pobud, tako na lokalni kot mednarodni ravni. Uradi, ki so jih predlagale lokalne Cerkve, redovne kongregacije in katoliške organizacije, so poklicani med seboj podeliti izkušnje in znanje ter združiti moči v sinergijsko delovanje, ki bo povezalo izvorne, prehodne in ciljne države oseb, ki so predmet trgovine.« Za primernejše in učinkovitejše delovanje se mora Cerkev znati okoristiti s pomočjo drugih političnih in družbenih akterjev. Vzpostavitev strukturnega sodelovanja z ustanovami in drugimi organizacijami civilne družbe bo zagotovilo ostrejše in trajnejše rezultate.

Papež Frančišek se je udeležencem srečanja zahvalil za vse, kar počnejo za naše brate in sestre, ki so nedolžne žrtve spreminjanja človeške osebe v potrošno blago. Spodbudil jih je k vztrajanju pri tem poslanstvu, ki je pogosto tudi nevarno in anonimno ter ravno zato dokaz njihove zastonjskosti.

Četrtek, 11. april 2019, 13:54