Išči

Vatican News
"Posamezni javni uslužbenci morajo vedno bolj čutiti odgovornost, da delujejo transparentno in odkrito ter tako spodbujajo odnos zaupanja med državljanom in institucijami." "Posamezni javni uslužbenci morajo vedno bolj čutiti odgovornost, da delujejo transparentno in odkrito ter tako spodbujajo odnos zaupanja med državljanom in institucijami."  (Vatican Media)

Papež zaposlenim na računskem sodišču: Boj proti korupciji, skrb za skupno dobro

Papež Frančišek je danes v avdienco sprejel zaposlene na italijanskem računskem sodišču. V svojem nagovoru je poudaril, da je korupcija rana, ki osiromaši vse ter javne uslužbence pozval, naj delujejo transparentno in pošteno.

 s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Skupno dobro in dobro človeške osebe

»Ta institucija italijanske republike pooseblja etičnost, ki je podrejena delovanju države, ki »ima dolžnost gojiti in podpirati skupno blaginjo družbe« (Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 240). Računsko sodišče ima namreč nepogrešljivo vlogo služenja, ki je v skladu s pravičnostjo usmerjeno v skupno dobro. In to ni le ideološki ali zgolj teoretični pojem, ampak zadeva pogoje polnega razvoja za vse prebivalce in se ga more udejanjiti le upoštevajoč dostojanstvo osebe v vsej njeni celovitosti. Iz tega razloga je država poklicana braniti človekove naravne pravice. Zato mora dobro človeške osebe, ki jo je potrebno vedno razumevati v njeni razsežnosti z vidika odnosov in skupnosti, predstavljati bistven kriterij vseh organov in programov določene države.«

Ne le strokovnost, ampak tudi občutek za pravičnost

Sveti oče je spomnil, da je to načelo še posebej pomembno tudi pri modrem in delikatnem delu računskega sodišča. Pri tem ni bistvena le visoka stopnja strokovnosti in specializiranosti, ampak predvsem »pravilno oblikovana vest, izrazit občutek za pravičnost, velikodušno prizadevanje do institucij in skupnosti. Pri opravljanju te naloge more sodnik, ki je veren, najti pomoč v odnosu do Boga; sodnik, ki ni veren, pa bo zamenjal odnos do presežnega z odnosom do družbenega telesa – z drugačnim pomenom, vendar pa z istim moralnim prizadevanjem.«

Več prostora zdravi politiki

»Več prostora je potrebno dati zdravi politiki, ki je sposobna prenoviti ustanove, jih usklajevati in bogatiti z dobro prakso, ki bo omogočila preseganje pritiskov in pokvarjene lenobnosti. Seveda je treba dodati, da lahko tudi najboljši ukrepi propadejo, kadar manjkajo cilji, vrednote, humano in pomensko bogato dojemanje, ki daje vsaki družbi plemenito in velikodušno usmeritev« (Okrožnica Laudato si').

Korupcija ena izmed najhujših ran družbe

Papež je nadalje spomnil na pomen računskega sodišča za celotno družbo, posebej v nenehnem boju proti korupciji: »To je ena izmed najhujših ran družbenega tkiva, saj ga zelo poškoduje tako na etični kot tudi ekonomski ravni: z iluzijo hitrih in lahkih zaslužkov v resnici osiromaši vse, saj odvzame zaupanje, transparentnost in zanesljivost znotraj sistema. Celotna družba se je poklicana konkretno boriti proti raku korupcije v njenih različnih oblikah. Računsko sodišče pri izvajanju nadzora upravljanja in dejavnosti javne uprave predstavlja pomembno sredstvo za preprečevanje in kaznovanje nelegalnosti ter zlorab. Hkrati more tudi nakazati sredstva za preseganje neučinkovitosti in izkrivljenosti.«

Odgovornost za transparentnost in odkritost

»Posamezni javni uslužbenci morajo vedno bolj čutiti odgovornost, da delujejo transparentno in odkrito ter tako spodbujajo odnos zaupanja med državljanom in institucijami. Skupne dobrine morajo biti varovane v dobro vseh, posebej najrevnejših. Država je poklicana, da bdi nad njihovo neodgovorno uporabo ter prestopke ustrezno kaznuje.«

Da bi v družbi rasla kultura legalnosti

»Spodbujam vas, da z vedrino in resnostjo še naprej opravljate svojo vlogo, ki je bistvenega pomena pri opredeljevanju pomembnih trenutkov usklajevanja javnih financ. Naj vas vedno vodi zavedanje, da opravljate službo, katere namen je, da bi v družbi rasla kultura legalnosti.«

Kristus, Učitelj in priča resnice in pravičnosti

»Vse, ki ste tukaj prisotni, prav tako vabim, da bi ta postni čas živeli kot priložnost, da bi v globini usmerili pogled na Kristusa, Učitelja in pričo resnice in pravičnosti. Njegova beseda je neusahljiv vir navdiha za vse tiste, ki se posvečajo službi za skupno dobro.«

Ponedeljek, 18. marec 2019, 16:29