Išči

Papeža Frančiška in zbrano množico je najprej pozdravil msgr. Fabio Dal Cin, nadškof prelat Loreta Papeža Frančiška in zbrano množico je najprej pozdravil msgr. Fabio Dal Cin, nadškof prelat Loreta 

Papež v Loretu: Sveta hiša je hiša mladih, družin, bolnikov

Po končani evharistiji je sveti oče pozdravil skupnost bratov kapucinov in bolnike, nato pa odšel na ploščad pred baziliko, kjer je potekalo srečanje z verniki. Papeža Frančiška in zbrano množico je najprej pozdravil msgr. Fabio Dal Cin, nadškof prelat Loreta, temu pa je sledil nagovor papeža Frančiška ter opoldanska molitev Angel Gospodov. Sveti oče je poudaril, da je Sveta hiša v Loretu hiša mladih, družin in bolnikov.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Privilegiran kraj za zrenje skrivnosti učlovečenja

Dragi bratje in sestre, dober dan! In hvala, hvala, hvala za vaš prisrčen sprejem, hvala! Besede angela Gabrijela Mariji: »Pozdravljena, milosti polna« (Lk 1,28), na edinstven način odmevajo v tem svetišču, ki je privilegiran kraj za zrenje skrivnosti učlovečenja Božjega Sina. Tukaj so namreč ohranjeni zidovi, ki po tradiciji prihajajo iz Nazareta, kjer je Sveta Devica izgovorila svoj »da« in postala Jezusova mati. Odkar so ljudje začeli gojiti spoštovanje in ljubezen do hiše na tem griču, Božja Mati vedno znova izprosi duhovne milosti v tistih, ki z vero in pobožno pridejo sem, da bi se zaustavili v molitvi. Mednje se danes postavim tudi jaz in se zahvaljujem Gospodu, da mi je to omogočil prav na praznik oznanjenja.

Pozdravi in zahvale

Pozdravljam predstavnike oblasti, v hvaležnosti za sprejem in sodelovanje. Pozdravljam msgr. Fabia Dal Cina, ki je izrazil občutke vas vseh. Z njim pozdravljam tudi druge škofe, duhovnike, posvečene osebe, s posebno mislijo na patre kapucine, katerim je zaupana skrb za to znamenito svetišče,

 ki je tako ljubo italijanskemu ljudstvu. Dobri so, ti kapucini! Vedno so v spovednici, vedno – do te mere, da je vedno, ko vstopiš v svetišče, tam vsaj eden ali dva ali trije ali štirje, vedno … bodisi čez dan, bodisi ob koncu dneva, in to je težko delo. Dobri so in se jim zahvaljujem predvsem za to dragoceno službo neprekinjenega spovedovanja, preko vsega dneva. Hvala! In vse vas, prebivalce Loreta in romarje, ki ste prišli sem, prisrčno pozdravljam.

V to oazo tišine in pobožnosti prihajajo mnogi iz Italije ter z vseh koncev sveta, da bi zajeli moč in upanje. Posebej mislim na mlade, na družine, na bolnike.

Marija govori novim generacijam preko dinamike poklicanosti

Sveta hiša je hiša mladih, saj tukaj Devica Marija, mladenka, polna milosti, še naprej govori novim generacijam, vsakega spremlja pri iskanju lastne poklicanosti. Zato sem želel tukaj podpisati apostolsko spodbudo, ki je sad sinode, posvečene mladim. Njen naslov je »Christus vivit – Kristus živi«. V dogodku oznanjenja se pokaže dinamika poklicanosti, ki je izražena v treh trenutkih, ki so usmerjali sinodo: 1. poslušanje Božje besede-Božjega načrta; 2. razločevanje; 3. odločitev.

Prvi trenutek poklicanosti: poslušanje

Prvi trenutek, trenutek poslušanja, je izražen v angelovih besedah: »Ne boj se, Marija, […] spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus« (v. 30-31). Vedno je Bog tisti, ki prevzame pobudo in kliče, da bi mu sledili. Bog je tisti, ki prevzame pobudo, On gre vedno prvi, On gre prvi, On vodi pot našega življenja. Klic k veri in k dosledni poti krščanskega življenja ali posebne posvetitve je diskreten, vendar močan vdor Boga v življenje mladega človeka, da bi mu v dar ponudil svojo ljubezen. Potrebno je biti pripravljeni in razpoložljivi, da bi slišali in sprejeli Božji glas, ki ga ni mogoče prepoznati sredi hrupa in nemira. Njegovega načrta za naše osebno in družbeno življenje ni mogoče zaznati tako, da ostajamo na površju, ampak tako, da se spustimo na globljo raven, kjer delujejo moralne in duhovne sile. Tam Marija vabi mlade, da bi se spustili in se uglasili z Božjim delovanjem.

Drugi trenutek poklicanosti: razločevanje

Drugi trenutek vsake poklicanosti je razločevanje, ki je izraženo v Marijinih besedah: »Kako se bo to zgodilo?« (v. 34). Marija ne dvomi; pri njenem vprašanju ne gre za pomanjkanje vere, nasprotno, izrazi prav svojo željo, da bi odkrila Božja »presenečenja«. V njej je pozornost na to, da bi doumela 

vse zahteve Božjega načrta za njeno življenje, da bi ga spoznala z različnih vidikov, da bi bilo tako njeno sodelovanje bolj odgovorno in polno. Gre za držo, ki je lastna učencu: vsako človeško sodelovanje na zastonjsko pobudo Boga mora biti navdih za poglobitev lastnih sposobnosti in drž, skupaj z zavedanjem, da je vedno Bog tisti, ki podarja, ki deluje; tako se tudi uboštvo in majhnost tistih, ki jih Gospod kliče, naj mu sledijo po poti evangelija, preoblikuje v bogastvo Gospodovega razodevanja in v moč Vsemogočnega.

Tretji korak: odločitev

Odločitev je tretji prehod, ki opredeljuje vsako krščansko poklicanost in je izražen v Marijinem odgovoru angelu: »Zgôdi se mi po tvoji besedi« (v. 38). Njen »da« Božjemu načrtu odrešenja, ki se je uresničil preko učlovečenja, je izročitev vsega življenja Njemu. Je »da« polnega zaupanja in popolne razpoložljivosti za Božjo voljo. Marija je vzor vsake poklicanosti in navdih za vsako pastoralo poklicanosti: mladi, ki so v iskanju ali se sprašujejo o svoji prihodnosti, morejo v Mariji najti Njo, ki jim pomaga razločevati Božji načrt zanje ter moč, da bi ga sprejeli.

Naj se ponovno odpre Center »Janez Pavel II.«

Na Loreto mislim kot na privilegiran kraj, kamor lahko pridejo mladi, ki iščejo svojo poklicanost, v Marijino šolo! Duhovno težišče v službi pastorale poklicanosti. Zato želim, da bi se ponovno odprl Center »Janez Pavel II.« v služenju Cerkvi v Italiji in na mednarodni ravni, v skladu s predlogi, ki so prišli na dan med sinodo. Kraj, kjer bi mladi in njihovi vzgojitelji lahko čutili, da so sprejeti, spremljani ter da lahko dobijo pomoč pri razločevanju. Zato poleg tega iz srca prosim brate kapucine še za eno uslugo: in sicer da bi podaljšali urnik odprtja bazilike in Svete hiše vse do poznega večera in tudi začetka noči, kadar pridejo skupine mladih, da bi molili in razločevali svojo poklicanost. Svetišče Svete hiše v Loretu je, tudi zaradi svoje geografske lege na sredini polotoka, primerno, da bi postalo za Cerkev, ki je v Italiji, kraj možnosti za nadaljevanje Svetovnih srečanj mladih in družin. Potrebno je namreč, da navdušenju priprave in obhajanja teh dogodkov nato sledi pastoralno udejanjanje, ki bi uresničilo bogastvo vsebin preko predlogov za poglobitev, molitev in podelitev.

Marijina hiša, hiša družine

Marijina hiša je tudi hiša družine. V delikatni situaciji današnjega sveta družina, utemeljena na zakonu med moškim in žensko, prevzame bistven pomen in poslanstvo. Pomembno je ponovno odkriti načrt, ki ga je Bog začrtal za družino, da bi poudarili njeno veličino in nenadomestljivost v službi življenju in družbi. V nazareškem domu je Marija živela mnogovrstnost družinskih odnosov kot hči, zaročenka, žena in mati. Zato vsaka družina, v svojih različnih članih, tukaj najde sprejetost, navdih, da bi živela svojo lastno identiteto. Izkušnja doma svete Device kaže, da družina in mladi ne moreta biti dve vzporedni področji pastorale naših skupnosti, ampak se morata razvijati tesno združeni, saj so zelo pogosto mladi to, kar jim je družina dala v obdobju rasti. Ta pogled povezuje v enovitost pastoralo poklicanosti, ki je pozorna na to, da izrazi Jezusovo obličje v njegovih mnogovrstnih vidikih: kot duhovnik, kot ženin, kot Pastir. In prosim, da ne pademo v kulturo škartiranja.

Marijina hiša, hiša bolnikov

Marijina hiša je hiša bolnikov. Tukaj so sprejeti tisti, ki trpijo na telesu in na duhu, in Mati vsem prinaša Gospodovo usmiljenje od roda do roda. Bolezen rani družino in bolne je potrebno sprejeti znotraj družine. Prosim vas, ne zapadimo v kulturo odmetavanja, ki jo predlagajo številne ideološke kolonizacije, ki nas danes napadajo. Dom in družina sta prva nega bolnika z njuno ljubeznijo, podporo, spodbudo ter skrbjo zanj. Zato je svetišče Svete hiše znamenje vsake gostoljubnega doma in svetišče bolnih. Od tukaj jim pošiljam, vsem, povsod po svetu, prisrčno misel ter jim pravim: vi ste v središču Kristusovega delovanja, saj z Njim delite in na konkretnejši način za Njim vsak dan nosite svoj križ. Vaše trpljenje lahko postane odločilno sodelovanje za prihod Božjega kraljestva.

Osebe, ki v Marijini šoli sprejmejo evangelij

Dragi bratje in sestre, vam in tistim, ki so povezani s tem svetiščem, Bog, preko Marije, zaupa poslanstvo v tem našem času: ponesti evangelij miru in življenja našim sodobnikom, ki so pogosto raztreseni, ujeti v posvetne interese ali potopljeni v ozračje duhovne suše. Potrebne so preproste in modre osebe, ponižne in pogumne, uboge in velikodušne. Skratka, osebe, ki v Marijini šoli brez pomislekov sprejmejo evangelij v svoje življenje. Tako se bodo preko svetosti Božjega ljudstva iz tega kraja še naprej v Italiji, Evropi ter po svetu širila pričevanja svetosti v vseh življenjskih stanovih, da bi prenovili Cerkev in poživili družbo s kvasom Božjega kraljestva.

Naj Devica pomaga vsem prehoditi pot miru in bratstva

Naj Sveta Devica pomaga vsem, posebej mladim, prehoditi pot miru in bratstva, ki sta utemeljena na sprejemanju in odpuščanju, na spoštovanju drugega ter ljubezni, ki je dar samega sebe. Naj naša Mati, svetla zvezda veselja in vedrine, podari družinam, svetiščem ljubezni, blagoslov in veselje življenja. Naj Marija, vir vsakršne tolažbe, prinese pomoč in tolažbo vsem, ki so v preizkušnji.

Angel Gospodov

S temi nameni se zdaj skupaj združimo v molitvi Angel Gospodov.   

 

Photogallery

Fotografije
Ponedeljek, 25. marec 2019, 11:26