Išči

Vatican News

Papeževo video sporočilo na 7. svetovni kongres proti smrtni kazni

»Pozdrav namenjam organizatorjem in udeležencem 7. svetovnega kongresa proti smrtni kazni, ki poteka v Bruslju.« S temi besedami začne papež Frančišek video sporočilo namenjeno udeležencem svetovnega kongresa, ki od 26. februarja do 1. marca poteka v Bruslju.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Človeško življenje je dar, ki smo ga prejeli ter je najpomembnejši in osnovni in kot tak je vir vseh drugih darov in vseh drugih pravic, zato mora biti zaščiten. Nadalje je za vernika človeško bitje ustvarjeno po podobi in sličnosti Boga. Bodisi za vernike ali nevernike pa je vsako življenje tisto dobro, katerega dostojanstvo mora biti brez izjem varovano.

Smrtna kazen je torej težka kršitev pravice vsake osebe do življenja. Res je, da se družbe in skupnosti pogosto soočajo z zelo težkimi zločini, ki ogrožajo skupno dobro in varnost posameznikov, je pa tudi res, da danes obstajajo druga sredstva zadoščevanja za storjeno škodo in tudi, da so zaporniški sistemi vedno bolj učinkoviti pri zaščiti družbe pred zlom, ki bi ga lahko posamezniki povzročili. Po drugi strani pa prepričanja, da se krivemu ponudi možnost kesanja, tudi ne smemo nikoli zavreči.

Ravno zaradi tega vzroka je dejstvo, da države vedno bolj stavijo na življenje in ne na smrtno kazen, ali pa, da so jo v celoti izločile iz svoje kazenske zakonodaje, že pozitiven dejavnik.

Cerkev je vedno branila življenje in njen pogled na smrtno kazen je dozorel. Zaradi tega sem hotel, da se točka o tem spremeni v Katekizmu katoliške Cerkve. Veliko časa je bila smrtna kazen mišljena kot primeren odgovor na težo kaznivih dejanj za zaščito skupnega dobrega. Kakorkoli že, dostojanstva osebe se ne izgubi tudi takrat, ko so bili storjeni najhujši zločini. Nihče namreč ne sme biti ubit in s tem prikrajšan za priložnost, da se ponovno pridruži skupnosti, ki jo je ranil in ji povzročil trpljenje.

Cilj, da se odpravi smrtna kazen po vsem svetu, predstavlja pogumno zagovarjanje počela dostojanstva človeške osebe in prepričanja, da se človeštvo lahko sooči z zločinom, poleg tega, da zavrne zlo, ponudi obsojenemu možnost in čas, da popravi povzročeno škodo, premisli svoja dejanja in da bo tako sposoben spremeniti v celoti svoje življenje.

Spremljam vas s svojo molitvijo in vas spodbujam pri vašem delu in pri vaših odločitvah, prav tako spodbujam voditelje in tiste, ki imajo odgovornosti v svojih državah, da napravijo potrebne korake v smeri popolne odprave smrtne kazni. Mi smo odgovorni za priznanje dostojanstva vsaki osebi in delati na tem, da ne bodo več odstranjena druga življenja, temveč pridobljena za dobro družbe v vsej njeni kompleksnosti. Najlepša hvala.

Sreda, 27. februar 2019, 12:49