Išči

Vatican News
Opoldanska molitev papeža Frančiška na Trgu sv. Petra na praznik treh kraljev. Opoldanska molitev papeža Frančiška na Trgu sv. Petra na praznik treh kraljev.  (Vatican Media )

Papež: Vsak, ki sreča Gospoda, se prenovljen vrne po drugi poti

»Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes je slovesnost Gospodovega razglašenja torej praznik Jezusovega razodevanja, simbolno prikazan z lučjo.« S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra med opoldansko molitvijo Angel Gospodov na današnji praznik Gospodovega razglašenja.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

V preroških besedilih je ta luč obljudena, obljubljajo luč. Izaija se namreč obrača na Jeruzalem s temi besedami: »Vstani, ogrni se z lučjo, kajti prišla je tvoja luč in Gospodova 

slava sveti nad teboj« (60,1). Prerokovo povabilo k vstati se, ker prihaja luč, je presenetljivo, saj je postavljeno med posledice trdega izgnanstva in številnih tlak, ki jih je doživelo ljudstvo.

Naj se ne zaustavimo pri zunanjih znamenjih dogodka

Danes to povabilo odmeva tudi za nas, ki smo obhajali Jezusovo rojstvo ter nas spodbuja, da se pustimo doseči Betlehemski luči. Tudi mi smo bili povabljeni, naj se ne zaustavljamo pri zunanjih znamenjih dogodka, ampak da izhajajoč iz njega prehodimo v novosti življenja svojo pot kot ljudje in kot verniki.

Lahko se zapremo Luči…

Luč, ki jo je prerok Izaija napovedal, je v evangeliju navzoča in srečana. Jezus, rojen v Betlehemu v Davidovem mestu, je prišel, da bi prinesel zveličanje tako bližnjim kot oddaljenim, vsem. Evangelist Matej predstavi različne načine, kako se lahko sreča Kristusa in se odzove na njegovo navzočnost. Naprimer Herod in jeruzalemski pismouki imajo trdo srce, ki je sovražno in zavrača obisk tega Otroka. Ena možnost je, zapreti se luči. Ti predstavljajo tiste, ki imajo tudi v današnjih dneh strah pred Jezusovim prihodom in zaprejo srce bratom in sestram, ki potrebujejo pomoč. Herod se boji, da bo izgubil oblast, zato ne misli na resnično dobro ljudi, temveč le na svojo osebno korist. Pismouki in voditelji ljudstva se bojijo, ker ne znajo gledati onkraj lastnih gotovosti in tako ne uspejo odkriti novosti, ki je v Jezusu.

Modri so odprti za novost

Povsem drugačna pa je izkušnja modrih (prim. Mt 2,1-12). Oni, ki so prišli z vhoda, predstavljajo vsa ljudstva, ki so daleč od tradicionalne judovske vere. A kljub temu se pustijo voditi zvezdi ter se tako soočijo z dolgim in tveganim potovanjem, da bi prišli na cilj in spoznali resnico o Mesiju. Odprti so bili za »novost« in njim se je razodela največja in najbolj presenetljiva novost zgodovine: Bog, ki je postal človek. Modri so padli pred Jezusa in mu podarili simbolne darove: zlato, kadilo in miro, saj iskanje Gospoda ne vključuje samo vztrajanja na poti, ampak tudi velikodušnost srca. In na koncu »so se vrnili v svojo deželo« (v. 12). Evangelij pravi, da so se vrnili po drugi poti. Bratje in sestre, vsakič ko nek moški ali ženska sreča Gospoda, spremeni pot in se vrne v življenje na drugačen način, vrne se prenovljen po »drugi poti«. Oni so se vrnili noseč v sebi skrivnost tega ponižnega in ubogega Kralja. Lahko si predstavljamo, kako so vsem pripovedovali svojo doživeto izkušnjo, da je zveličanje, ki ga ponuja Bog v Kristusu za vse ljudi, tako bližnje kot oddaljene. Ni pa mogoče prisvojiti si tega Otroka, On je namreč dar za vse.

Pustimo se razsvetliti luči

Tudi mi se v tišini svojega srca pustimo razsvetliti luči, ki prihaja iz Betlehema. Ne dovolimo svojim strahovom, da nam zaprejo srce, temveč imejmo pogum odpreti se tej skromni in nevsiljivi luči. Tedaj bomo kot modri začutili »silno veselje« (v. 10), ki ga ne bomo mogli zadržati zase. Naj nas na tej poti podpira Devica Marija, zvezda, ki nas vodi k Jezusu in mati, ki pokaže Jezusa modrim in vsem, ki se mu približajo.

Prisluhni opoldanskemu nagovoru
Nedelja, 6. januar 2019, 12:49