Išči

Papež Frančišek voščil blagoslovljen in svet božič mestu in svetu. Papež Frančišek voščil blagoslovljen in svet božič mestu in svetu. 

Papež Frančišek mestu in svetu: Moje božično voščilo je voščilo bratstva

»Dragi bratje in sestre, blagoslovljen Božič! Vam, vernikom iz Rima, vam, romarjem, in vsem vam, ki ste na vseh koncih sveta povezani z nami, vnovič izrekam radostno oznanilo iz Betlehema: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14). Tako je papež Frančišek na božični dan ob poldne voščil Mestu in svetu z glavne lože bazilike sv. Petra v Vatikanu.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Kakor pastirji, ki so prvi pritekli k votlini, ostajamo tudi mi presenečeni pred znamenjem, ki nam ga je dal: »… dete, povito v plenice in položeno v jasli« (Lk 2,12). V tihoti pokleknimo in ga počastimo. In kaj nam govori to dete, ki se je za nas rodilo iz Device Marije? Kakšno je vsesplošno sporočilo Božiča? Pravi nam, da je Bog dobri Oče in da smo vsi bratje. Ta resnica je temelj krščanskega pogleda na človeštvo. Brez bratstva, ki nam ga podarja Jezus Kristus, so vsi naši napori za pravičnejši svet kratke sape in celo najboljši načrti so v nevarnosti, da postanejo brezdušne strukture.

Voščilo bratstva

Zato je moje božično voščilo voščilo bratstva, voščilo bratstva. Bratstva med ljudmi vseh narodov in kultur. Bratstva med ljudmi različnih pogledov, a sposobnih medsebojnega spoštovanja in poslušanja. Bratstva med ljudmi različnih ver. Jezus je prišel razodet Božje obličje vsem, ki ga iščejo.

Jezus je razodetje Božjega obličja

In Božje obličje se je razodelo v nekem konkretnem človeškem obličju. Ni se pojavilo pri angelu, ampak pri človeku, ki se je rodil v nekem času in na nekem 

kraju. Tako nam Božji Sin s svojim učlovečenjem kaže, da zveličanje prihaja po ljubezni, sprejemanju, spoštovanju te naše uboge človeškosti, ki jo vsi skupaj delimo v veliki raznolikosti narodov, jezikov, kultur … a vsi bratje v človeškosti! Tedaj naše razlike ne bodo v breme ali nevarnost, ampak so bogastvo. Kakor pri umetniku, ki hoče narediti mozaik: bolje je, da ima na voljo kamenčke številnih barv, kot pa samo nekaterih!

Bratstva nas uči izkustvo družine

To nas uči tudi izkustvo družine: bratje in sestre se med seboj razlikujemo in nismo vedno istih misli, toda med nami je neločljiva vez, ki nas povezuje, in ljubezen staršev nam pomaga, da se imamo radi. Isto velja za človeško družino, a tu je na mestu staršev Bog; on je temelj in moč našega bratstva. Naj nam ta Božič pomaga odkriti bratske vezi, ki nas zedinjajo kot človeška bitja in povezujejo vsa ljudstva.

Naj se konča spor med Izraelci in Palestinci

Naj omogoči Izraelcem in Palestincem, da se znova lotijo dialoga in stopijo na pot miru, ki bo končal spor, ki že več kot sedemdeset let cefra deželo, ki jo je Gospod izbral, da tam pokaže obraz svoje ljubezni.

Naj omogoči bratstvo v trpeči Siriji

Dete Jezus naj omogoči ljubljeni in trpeči Siriji, da bo našla bratstvo po teh dolgih letih vojne. Mednarodna skupnost naj se odločno loti iskanja politične rešitve, ki bo odstranila delitve in pristranske interese, tako da se bodo sirsko ljudstvo in še posebej tisti, ki so morali zapustiti svojo deželo in drugod iskati zatočišče, lahko vrnili v mirno življenje v svoji domovini.

Premirje za Jemen

Mislim na Jemen v upanju, da bo premirje, ki ga je z mediacijo dosegla mednarodna skupnost, končno moglo prinesti olajšanje toliko otrokom in prebivalstvu, izčrpanemu od vojne in pomanjkanja.

Milijone ljudi v begunstvu ali razseljenih v Afriki

Mislim dalje na Afriko, kjer je na milijone ljudi v begunstvu ali razseljenih in potrebujejo človekoljubno pomoč in zagotovljeno prehrano. Božje Dete, Kralj miru, naj utiša orožje in stori, da vzide nova zarja bratstva po vsej celini, tako da blagoslovi napore vseh, ki se trudijo za spodbujanje poti sprave na politični in družbeni ravni.

Naj okrepi bratske vezi na korejskem polotoku

Božič naj okrepi bratske vezi, ki zedinjajo korejski polotok, in omogoči, da se nadaljuje začeta pot zbliževanja, ter pripelje do vzajemno sprejetih rešitev, ki bodo vsem zagotovile razvoj in blagostanje.

Naj prinese bratsko sodelovanje v Venezueli

Ta blagoslovljeni čas naj omogoči Venezueli, da bo našla slogo, in vsem njenim družbenim dejavnikom, da bodo bratsko sodelovali za razvoj dežele in pri pomoči najšibkejšim plastem prebivalstva.

Naj prinese olajšanje Ukrajini

Novorojeni Gospod naj prinese olajšanje ljubljeni Ukrajini, ki v tesnobi pričakuje osvojitev trajnega miru, ki ga še ni na spregled. Samo z mirom, ki bo spoštoval pravice vsakega naroda, se bo dežela lahko opomogla od prestanega trpljenja in znova vzpostavila dostojanstvene življenjske pogoje za svoje državljane. Stojim ob strani krščanskim skupnostim iz te regije in molim, da bi se med njimi stkali odnosi bratstva in prijateljstva.

Naj se kot bratje prepoznajo prebivalci Nikaragve

Pred Detetom Jezusom naj se kot bratje prepoznajo prebivalci drage Nikaragve, da ne bodo zmagali delitve in nesoglasja, pač pa naj se vsi zavzamejo za spodbujanje sprave in skupaj gradijo prihodnost dežele.

Spomin na vsa ljudstva, ki prestajajo razne oblike kolonizacije

Želim se spomniti ljudstev, ki prestajajo ideološko, kulturno in gospodarsko kolonizacijo in doživljajo, kako ta trga njihovo svobodo in identiteto; ki trpijo zaradi lakote in pomanjkanja vzgojnih in zdravstvenih uslug.

Misel na vse, ki praznujejo božič v težkih razmerah

Posebno misel pa namenjam našim bratom in sestram, ki praznujejo Gospodovo rojstvo v težkih, da ne rečem sovražnih okoliščinah, še posebej tam, kjer je krščanska skupnost manjšina, včasih tako ranljiva in neupoštevana. Gospod naj da njim in vsem manjšinam, da bodo živeli v miru in dosegli priznanje svojih pravic, zlasti pravice do verske svobode.

Naj prezeblo Dete varuje vse otroke

Malo in prezeblo Dete, ki ga danes zremo v jaslih, naj varuje vse otroke sveta in vsakega krhkega, nezavarovanega, odpisanega človeka. O da bi vsi mogli prejeti mir in tolažbo Zveličarjevega rojstva, da bi se začutili ljubljene od edinega nebeškega Očeta in bi se prepoznali in zaživeli kot bratje!
Prevedel br. Miran Špelič OFM

Blagoslov

Ob papežu sta med molitvijo in blagoslovom stala kardinal Kevin Joseph Farrell, prefekt Dikasterija za laike, družino in življenje in Renato Raffaele Martino, protodiakon, ki je napovedal, da bo sveti oče podelil popolni odpustek vsem, ki so ga spremljali na trgu, preko sredstev družbenega obveščanja in novih tehnologij in ki so izpolnili pogoje za prejem odpustka.

Voščilo

Sveti oče je po blagoslovu še voščil v italijanščini: »Ponovno voščim blagoslovljen božič vsem vam, blagoslovljen in svet božič. Dragi bratje in sestre, ki ste prišli iz Italije in z vseh koncev sveta, kakor tudi vsi tisti, ki ste povezani po radiu, televiziji in drugih sredstvih obveščanja. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost na ta dan, ko zremo Božjo ljubezen, ki se je pojavila na svetu z Jezusovim rojstvom. Naj ta ljubezen spodbuja duha sodelovanja za skupno dobro ter poživi voljo, da bomo solidarni in podeli vsem upanje, ki prihaja od Boga. Blagoslovljen in svet božič.«

Prisluhni nagovoru mestu in svetu
Torek, 25. december 2018, 12:27