Išči

Vatican News
Tema konference, ki poteka na Urbaniani, je 'Upravljanje skupnega dobrega: dostop do pitne vode za vse' Tema konference, ki poteka na Urbaniani, je 'Upravljanje skupnega dobrega: dostop do pitne vode za vse' 

Papež Frančišek: Vsem zagotoviti dostop do čiste pitne vode

Papež Frančišek spodbuja k odločnemu prizadevanju na področju zagotavljanja pitne vode za vse. Voda namreč predstavlja temelj za življenje.

Andreja Červek – Vatikan

Na papeški univerzi Urbaniana je danes potekala mednarodna konferenca na temo Upravljanje skupnega dobrega: dostop do pitne vode za vse. Organiziral jo je Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju v sodelovanju z veleposlaništvi Francije, Monaka in ZDA. Papež Frančišek je udeležencem dogodka poslal sporočilo in zagotovil neutrudno prizadevanje Cerkve in Svetega sedeža za dostop do zdrave pitne vode za vse.

»Voda je temeljna za življenje,« poudarja papež in dodaja, da naši bratje in sestre v mnogih delih sveta ne morejo imeti dostojnega življenja zaradi pomanjkanja dostopa do čiste vode. Statistični podatki o žeji, predvsem pa razmere teh oseb, ki zbolijo in pogosto umrejo zaradi nezdrave vode, je po papeževih besedah »velika sramota za človeštvo 21. stoletja«.

V mnogih državah, kjer prebivalstvo nima urejenega dostopa do pitne vode, situacijo slabša še dobava orožja in streliva. Korupcija in interesi ekonomije, ki izključuje in ubija, žal prepogosto prevladajo nad prizadevanji, ki bi na solidaren način morali zagotoviti dostop do vode. Statistični podatki o žeji zahtevajo voljo in odločnost, ki ne smeta manjkati pri nobenem prizadevanju – institucionalnem, organizacijskem, vzgojno-izobraževalnem, tehnološkem in finančnem.

Papež izraža upanje, da bodo udeleženci konference lahko v svojih poklicnih in političnih krogih spregovorili o nujnosti, pripravljenosti in odločnosti, ki so potrebni na tem področju. »Sveti sedež in Cerkev,« zapiše, »si prizadevata za dostop do pitne vode za vse. Ta skrb se izraža s številnimi iniciativami, kot so realizacija infrastruktur, formacije, zastopništva, pomoči prebivalcem, ki so v nevarnosti in katerih preskrba z vodo je ogrožena, med temi so migranti, ter pozivanjem k skupnim etičnim elementom in načelom, ki izvirajo iz evangelija in zdrave antropologije.«

Ustrezna antropologija je namreč nujna za odgovoren in solidaren življenjski slog, za resnično ekologijo in tudi za priznanje dostopa do pitne vode kot pravice, ki izvira iz človeškega dostojanstva, kar je nezdružljivo z razumevanjem vode kot nekega trgovskega blaga. »Evangeljska načela in vrednote morajo voditi h konkretnemu prizadevanju, ki je usmerjeno k dosegi skupnega dobrega celotne človeške družine. Z vidika vere, v vsakem žejnem človeku vidimo podobo Boga, kakor beremo v Matejevem evangeliju: Žejen sem bil in niste mi dali piti,« izpostavlja Frančišek. Doda, da se »duhovne in kulturne razsežnosti vode ne sme zanemarjati, v kolikor je voda osrednja pri oblikovanju družbenega tkiva, sobivanja in organizacije skupnosti«. Papež ob koncu sporočila udeležence mednarodne konference še povabi, naj razmišljajo tudi o simboliki vode v glavnih verskih tradicijah.

Audio
Četrtek, 8. november 2018, 11:16