Išči

Vatican News
Pri papežu udeleženci simpozija Sinov sv. Brezmadežne Marije ob 150. letnici njihovega ustanovitelja. Pri papežu udeleženci simpozija Sinov sv. Brezmadežne Marije ob 150. letnici njihovega ustanovitelja.  (Vatican Media)

Pri papežu udeleženci simpozija Sinov sv. Brezmadežne Marije

»Dragi bratje in sestre, dober dan. Pozdravljam vas ob vašem simpoziju, s katerim obhajate 150 let od prehoda v večno življenje častitljivega Jožefa Frassinetija. Zahvaljujem se vrhovnemu predstojniku patru Amiciju za besede, ki mi jih je v imenu vseh namenil.« S temi besedami je papež Frančišek pozdravil okoli sto petdeset udeležencev simpozija Sinov sv. Brezmadežne Marije ob 150. obletnici smrti njihovega ustanovitelja.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Zelo cenim, da je bil simpozij bratsko sodelovanje med klerom in laikatom ob prisotnosti številnih redovnih oseb. To je eno od znamenj časa Cerkve danes, je pa tudi eden od elementov, značilnih za služenje vašega ustanovitelja, torej pospeševanje apostolata laikov, moških in žensk. Spodbujam vas, nadaljujte to pot, da bodo vaše župnijske in redovne skupnosti kraji, v katerih se diha družinski duh, duh sprejemanja, spoštovanja in velikodušnega apostolskega sodelovanja.

Simpozij uresničevanje kapitlja

Ta simpozij je potekal okoli leto dni po vašem generalnem kapitlju, na katerem ste obravnavali pomembne teme. Gre torej za korak naprej pri prizadevanju za uresničevanje smernic, ki so se pokazale na kapitlju ter glede tega, da bi bili pri tem vedno bolj udeleženi verniki, ki so vam zaradi poslanstva in karizme kongregacije zaupani. Cerkev se ne utrudi opominjati redovnike k dinamični zvestobi svoje karizmatične karizme, s poslušnostjo Duhu in z močnim cerkvenim čutom. Takšna dinamična zvestoba pa zahteva nenehno razločevanje, ki pa čeprav je nadnaravni dar, zahteva zavzetost, poslušanje in dialog. Geslo vašega generalnega kapitlja so bile Gospodove besede, ki jih prinaša Janezov evangelij: »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj« (Jn 13,35). Spodbujam vas, da bi to Jezusovo zapoved živeli vedno bolj kot vašo pravo značilnost: biti kristjani in posvečeni po sledeh Jožefa Frassinettija, ki je gojil duhovna prijateljstva in spodbujal bratstvo med duhovniki.

Poklicanost k svetosti

Drugi vatikanski koncil je z vso jasnostjo in globino potrdil skupno poklicanost vernikov k svetosti, zakoreninjeni v krstni poklicanosti. Moji predhodniki so z vsem bogastvom, spodbudami in ustvarjalnostjo izrazov razvili to tematiko. Govorilo se je o visokem nivoju krščanskega življenja, o potrebi, da z doslednostjo in pogumom razširjamo »dobro življenje« evangelija.

Frassinettijev zgled

Med pastirji, ki so v devetnajstem stoletju razširjali ideal posvečevanja Božjega ljudstva, zasluži posebno vidno mesto tudi častitljivi Frassinetti, bodisi zaradi zgleda svojega življenja in njegovih odnosov, bodisi zaradi svojih spisov, polnih opogumljanja za vedro in pogumno ponižno pot hoje za Kristusom. Kot temelj prijateljstva z Bogom postavlja željo, da bi ga ljubil in daritev vsega samega sebe Njemu. Dobro se je torej posvečati temu, da bi frasinetski ideali obrodili sadove vse dni življenja, zajemajoč iz zaklada cerkvene duhovnosti novo in staro (prim. Mt 13,52).

Prizadevanje za poklice

Pomemben element vaše karizme pa se tiče prizadevanja za poklice, s veliko pozornostjo na vse razsežnosti posebne posvečenosti življenja. Vemo, da je vedno Bog, ki kliče, mi pa lahko in moramo sodelovati, da pripravimo dobro zemljo, kjer lahko obilno seme klica lahko požene korenine in se ne zapravi. Cerkev se prav tako z vnemo posveča začetni in stalni formaciji poklicanih, bodisi za duhovniško kot za redovniško življenje. Med zadnjim kapitljem ste to tematiko primerno obravnavali in tako ponovili veliko gorečnost za poklice Jožefa Frassinettija. Voščim vam, da bi to prizadevanje molitve, kateheze, spremljanja in poklicne formacije vedno imelo prednostno mesto v življenju in pastorali vaše kongregacije.

Povezanost škofovske sinode o mladih in karizme kongregacije

Zatem želim namigniti tudi na prihodnjo škofovsko sinodo na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Z duhovno udeležbo pri tem dogodku, ki naj bi bila v interesu vseh vernikov, bi se morali s posebno občutljivostjo in sodelovanjem v moči vzgojne in mladinske razsežnosti vaše karizme, najti v njej. Don Frassinetti, kakor tudi njegov prijatelj Don Bosko, sta razbrala strateško vlogo novih generacij v dinamični in v prihodnost usmerjeni družbi. Spodbujam vas, da imate radi nove generacije, postanete sopotniki na njihovi poti, ki je večkrat zmedena, a polna sanj, ki pa so tudi del Božjega klica.

Marijina pomoč

Dragi bratje, vaša karizma vas potiska proti nekaterim ključnim izzivom zgodovinsko cerkvenega trenutka, ki ga trenutno živimo. Pomembno je, da boste navzoči v tem procesu, brez manije, da gre za veliko stvar, temveč z željo, da bi storili to, kar lahko, ohranjajoč v srcu evangeljsko držo nekoristnih služabnikov. Naj vam težave ne vzamejo pogum za to pričevanje. Prosite Devico Marijo naj spremlja vas in mlade, ki so vam zaupani, k polnemu občestvu z Jezusom Kristusom. Ona, ki je Mati Cerkve in vsakega od nas, nam hoče pomagati, da bi v polnosti živeli Božjo milost in jo živeli kot učenci-misijonarji, ki prinašajo sad preko oznanjevanja, srečanja in služenja. Vse vas in vaš apostolat blagoslavljam in vas prosim, da molite zame. Hvala!

Četrtek, 20. september 2018, 13:28