Išči

Vatican News
Papež Frančišek pozdravlja udeležence simpozija o energetskem prehodu Papež Frančišek pozdravlja udeležence simpozija o energetskem prehodu  (ANSA)

Papež: Civilizacija zahteva energijo, a poraba energije ne sme uničiti civilizacije

Papež Frančišek se je srečal z udeleženci simpozija o energetskem prehodu in skrbi za skupen dom. Dejal, da je pri odločitvah, ki se nanašajo na okoljska vprašanja, treba upoštevati dolgoročen vidik, prevzeti pa tudi odgovornost, ki jo imamo do revnih držav.

Andreja Červek – Vatikan

Energetsko vprašanje je postalo eden od glavnih teoretičnih in praktičnih izzivov za mednarodno skupnost. Od tega, kako se bo k njemu pristopilo, je odvisna kvaliteta življenja in ali se bodo konflikti, navzoči na različnih območjih planeta, hitro rešili ali pa se bodo zaradi velikih okoljskih neravnovesij in pomanjkanja energije še bolj povečali in s tem spodkopali družbeno stabilnost in človeška življenja, je dejal papež zbranim na avdienci, ki so se je udeležili vodilni pri glavnih podjetjih na področju nafte, naravnega plina in drugih energetskih dejavnosti.

Opredeliti dolgoročno globalno strategijo

Po papeževih besedah je treba opredeliti dolgoročno globalno strategijo, ki bo zagotovila energetsko varnost in na ta način pospeševala ekonomsko stabilnost, ki bo varovala zdravje in okolje ter vlagala v celostni človeški razvoj, s tem pa določila jasne korake za pristopanje k problemu klimatskih sprememb.

V okrožnici Laudato si' je Frančišek pozval k skrbi za skupen dom in k »energetskemu prehodu«, da bi se tako izognili uničevalnim podnebnim spremembam, ki bi lahko ogrozile blaginjo in prihodnost človeške družine in njenega skupnega doma. V tem okviru je po papeževih besedah pomembno, da se z resnim delom nadaljuje »proti prehodu, ki bo vodil v konstantno rast porabe energije z visokim učinkom in z nizko stopnjo onesnaževanja«.

Kot je izpostavil, »gre za epohalni izziv, a tudi za veliko priložnost«, kjer si je treba prizadevati za boljšo dostopnost do energije v najranljivejših državah, predvsem na ruralnih območjih, ter za »diverzifikacijo energetskih virov«, tudi preko pospeševanja trajnostnega razvoja obnovljive energije.

Poraba energije ne sme uničiti civilizacije

»Civilizacija zahteva energijo, a poraba energije ne sme uničiti civilizacije!« je poudaril papež v nadaljevanju govora. Določitev ustrezne energetske kombinacije je temeljna za boj proti onesnaževanju, za izkoreninjenje revščine in za pospeševanje družbene enakosti. Ti vidiki se pogosto med seboj od blizu krepijo, in sicer od trenutka, ko je kooperacija na energetskem področju usmerjena v zmanjševanje revščine, promocijo družbenega vključevanja in varovanje okolja. Po papeževem prepričanju so to cilji, pri katerih je treba upoštevati tudi pravice narodov in kultur.

Etični razlogi za globalni energetski prehod

Kot je nadaljeval, je okoljsko izkoriščanje, ki ne upošteva dolgoročnih vprašanj, lahko usmerjeno samo v pospeševanje kratkoročne ekonomske rasti, a ima zagotovo negativen vpliv v daljšem časovnem obdobju, pri tem pa bremeni tako medgeneracijsko pravičnost kot razvojni proces. »Vedno je potrebno pozorno ovrednotenje vpliva odločitev, ki so ekonomske narave, na okolje, da bi se tako na dolgi rok upoštevalo človeške in okoljske stroške, pri tem pa se v procese odločanja čim bolj vključevalo lokalne institucije in skupnosti.«

Sveti oče je tudi opozoril, da morajo tako politične odločitve kot družbena odgovornost podjetij in kriteriji vlaganja jasno slediti skupnemu dobremu v dolgoročnem smislu, da bi tako bila konkretna solidarnost med generacijami in bi se izogibali oportunizmom in cinizmom, ki hočejo v kratkih obdobjih doseči male delne rezultate, a na prihodnost prelagajo visoke stroške in prav tako veliko škodo. Izpostavil je, da imamo za globalni energetski prehod tudi resne etične razloge, pri čemer je opozoril na velike klimatske krize, kjer so najbolj prizadeti ravno revni prebivalci. »Prehod k dostopni in čisti energiji je odgovornost, ki jo imamo do milijonov naših bratov in sester po svetu, do revnih držav in do generacij, ki bodo še prišle,« je še dejal papež Frančišek.

Zvočni posnetek

Photogallery

Fotografije
Sobota, 9. junij 2018, 12:13