Išči

Vatican News
Sveti oče je udeležencem mednarodnega foruma o modernem suženjstvu poslal video sporočilo Sveti oče je udeležencem mednarodnega foruma o modernem suženjstvu poslal video sporočilo  (Vatican News)

Papež o modernih oblikah suženjstva: Strgati tančico brezbrižnosti

Sveti oče je poslal video sporočilo udeležencem mednarodnega foruma o modernem suženjstvu, ki te dni poteka v Buenos Airesu. Izpostavil je pomen zavzemanja za preseganje nevednosti in brezbrižnosti do problema suženjstva v današnji družbi, poudaril pomembno vlogo vzgoje in dela ter spodbudil k sodelovanju med kristjani v boju proti suženjstvu.

Andreja Červek - Vatikan

Mednarodni forum, ki poteka v argentinski prestolnici od 5. do 8. maja, ima naslov Stari problemi v novem svetu. Organizirata ga pravoslavna nadškofija v Buenos Airesu in pravoslavni  Inštitut patriarha Atenagora iz Berkleyja v Kaliforniji, pod pokroviteljstvom ekumenskega patriarhata.

Video sporočilo v španščini

Danes več kot 40 milijonov sužnjev

»Suženjstvo ni nekaj, kar pripada prejšnjim časom,« zatrdi papež Frančišek v videu sporočilu. Po njegovih besedah je to praksa, ki ima globoke korenine in se tudi danes kaže v mnogih različnih oblikah: trgovina z ljudmi, izkoriščanje za delo preko dolgov, izkoriščanje otrok, spolno izkoriščanje in prisilno delo na domu so samo nekatere od mnogih oblik. Po nekaterih zadnjih statistikah bi naj bilo več kot 40 milijonov oseb, moških, predvsem pa žensk in otrok, ki doživljajo suženjstvo.

Vsi smo del problema

»Pred to tragično stvarnostjo si nihče ne more umiti rok, če noče biti na kakšen način sokrivec temu zločinu proti človeštvu,« opozori sveti oče. Prva naloga, ki se postavlja pred nas, je po njegovem prepričanju »večje poznavanje te teme«: strgati tančico brezbrižnosti, za katero se zdi, da pokriva usodo tega dela človeštva, ki trpi. Lahko bi se zdelo, da mnogi ne želijo dojeti velikosti problema. Nekateri, ki so neposredno vpleteni v kriminalne organizacije, nočejo, da se o tem govori, ker imajo koristi od novih oblik suženjstva. Je tudi kdo, ki pozna problem, a o njem ne želi govoriti, ker se nahaja na koncu 'veriga potrošnje', kakor potrošnik 'storitev', ki jih nudijo zasužnjeni moški, ženske in otroci. Kot doda papež, se ne smemo pustiti zmesti: »Vsi smo poklicani, da izstopimo iz vsake oblike hipokrizije ter se soočimo z realnostjo, da smo del problema. Problem ni na pločniku pred mano – vpleta me. Ni nam dovoljeno gledati na drugo stran in razglašati svoje nepoznavanje ali nedolžnosti.«

Vzgoja in delo

Druga velika naloga se nanaša na delovanje v korist tistih, ki so postali sužnji, nadaljuje Frančišek: »Ni dovolj, da nekatere države in mednarodni organi sprejmejo politiko, ki je še posebej stroga v kaznovanju izkoriščanja človeških bitij, če se potem ne spoprimejo z vzroki, najglobljim izvorom problema.« Ko države trpijo za skrajno revščino, nasiljem in korupcijo, ne zadostuje ne ekonomija, ne zakonodajni okvir, ne osnovna infrastruktura; ne uspe jim zagotoviti ne dobrin, ne temeljnih pravic. Organizirani kriminal in ilegalna trgovina s človeškimi bitji izbirata svoje žrtve med osebami, ki jim primanjkujejo življenjska sredstva in nimajo upanja v prihodnost, torej »med najrevnejšimi, med najbolj izključenimi in najbolj odvrženimi«, poudari Frančišek. »Osnovni odgovor je v oblikovanju priložnosti za celostni človeški razvoj, začenši s kvalitetno vzgojo: to je ključna točka, kvalitetna vzgoja od začetka otroštva, da bi nato lahko preko dela nadaljevali z ustvarjanjem novih priložnosti za rast. Vzgoja in delo.«

Kristjani poklicani sodelovati

To ogromno delo zahteva pogum, potrpežljivost in vztrajnost ter terja skupen in globalen napor s strani različnih akterjev. Zavzemati se morajo tudi Cerkve. »Medtem ko posamezniki in skupine sramotno razglabljajo o suženjstvu, smo mi kristjani, vsi skupaj, poklicani vedno bolj razvijati večje sodelovanje na način, da se preseže vsaka vrsta neenakosti in vsaka vrsta diskriminacije, ki je ravno tisto, kar omogoča, da lahko vsak človek naredi sužnja iz drugega človeka. Skupno zavzemanje za pristopanje k temu izzivu bo velika pomoč za izgrajevanje obnovljene družbe, ki je usmerjena v svobodo, pravičnost in mir,« odločno zatrjuje papež Frančišek.

Zvočni posnetek
Ponedeljek, 7. maj 2018, 15:27