Išči

Papež Frančišek med sveto mašo v Domu sv. Marte. Papež Frančišek med sveto mašo v Domu sv. Marte.  (Vatican Media)

Papež molil za šolarje in učitelje. Krščansko življenje pomeni ostati v Jezusu

Papeževa jutranja homilija je govorila o trti in mladikah, pri čemer je sveti oče izpostavil, da kakor Jezus ostaja v nas, tudi mi moramo ostati v Jezusu, kajti Gospod nas »potrebuje«, da obrodimo sadove. Gre za vzajemen mističen odnos tega »ostati«. Med mašo pa se je posebej molilo za učitelje in šolarje.

Andreja Červek – Vatikan

Med današnjo jutranjo mašo, ki jo je papež daroval v kapeli Doma sv. Marte, se je posebej molilo za učence in učitelje: »Molimo danes za učence, mlade, ki se učijo, ter za učitelje, ki morajo najti načine za nadaljevanje pouka. Naj jim Gospod pomaga na tej poti, jim da pogum in tudi lep uspeh.«

Posnetek svete maše

Ostanite v meni in jaz v vas

Pri homiliji je sveti oče spregovoril o vzajemnosti »ostajanja« v Jezusu, ki prav tako »ostaja« v nas. Izhajal je iz današnjega evangelija (Jn 15, 1-8), kjer beremo o trti in mladikah: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani; in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; kajti brez mene ne morete ničesar storiti.«

Vzajemnost »ostajanja«

Papež Frančišek je dejal, da se Gospod ponovno vrne k »ostati v Njem« in nam pravi: »Krščansko življenje je ostati v meni.« Ostati. In tukaj uporabi podobo o trti in o tem, kako mladike ostanejo na trti. Ta »ostati« ni pasiven »ostati«, ni »uspavati se v Gospodu«. To bi bil morda blaženi spanec. Tukaj je ta »ostati« aktiven »ostati«. Je prav tako vzajemen »ostati«. Zakaj? Ker On pravi: »Ostanite v meni in jaz v vas.« Tudi On ostaja v nas, ne samo mi v Njem. Gre za vzajemno ostajanje.

 To vzajemno ostajanje je po papeževih besedah skrivnost, je skrivnost življenja, je prelepa skrivnost. »Res je, mladike brez življenja ne morejo storiti ničesar, saj do njih ne prihaja limfa. Potrebujejo limfo, da bi rasle in rodile sadove. Tudi steblo, trta, potrebuje mladike, da sadovi ne bi bili pritrjeni na steblo, na trto. Gre za vzajemno potrebo. Gre za vzajemno ostajanje, da bi se dalo sad.«

Trta potrebuje mladike

In to je krščansko življenje, je nadaljeval sveti oče. »Res je, krščansko življenje pomeni izpolnjevati zapovedi – to je treba početi. Krščansko življenje pomeni hoditi po poti blagrov – to je treba početi. Krščansko življenje pomeni opravljati dela usmiljenja, kakor nas Gospod uči v evangeliju – in to je treba početi. A tudi več – in to je 'vzajemno ostajati'. Mi brez Jezusa ne moremo narediti ničesar, kakor ne mladike brez trte. In On – naj mi Gospod dovoli povedati – zdi se, da brez nas ne more narediti ničesar, kajti sad daje mladika, ne steblo, ne trta.« Kot je dodal papež, v tej skupnosti, v tej bližini »ostati« imamo rodovitnost.

Roditi sadove

Kaj je tisto, kar steblo trte »potrebuje« od mladik? Da rodijo sadove. »Kaj Jezus 'potrebuje 'od nas? Pričevanje. Ko v evangeliju trdi, da smo luč, pravi: 'Bodite luč, da bodo ljudje videli vaša dobra dela in slavili Očeta.' Torej, pričevanje je potreba, ki jo ima Jezus do nas. Pričevati o njegovem imenu, kajti vera, evangelij raste s pričevanjem.«

To je skrivnosten način. Jezus, poveličan v nebesih, potem ko je šel skozi trpljenje, potrebuje naše pričevanje, da bi Cerkev rasla. In to je vzajemna skrivnost tega »ostati«. On, Oče in Duh ostajajo v nas in mi ostajamo v Jezusu.

Jaz v Njem in On v meni

Papež Frančišek je spodbudil naj razmislimo o »ostati v Jezusu« in »Jezus ostaja v nas«. »Ostati v Jezusu, da bi imeli limfo, moč, da bi imeli upravičenje, zastonjskost, da bi bili rodovitni. In On ostaja v nas, da bi nam dal moč za sad, da bi nam dal moč pričevanja, s katerim raste Cerkev.«

Mističen odnos

Vprašanje, ki ga je zastavil sveti oče, se je glasilo: »Kakšen je odnos med Jezusom, ki ostaja v meni, in mano, ki ostajam v Njem?« Kot je dodal, gre za »odnos bližine«, za »mističen odnos«, za »odnos brez besed«, ter izpostavil, da to velja za vse nas. »Z majhnimi mislimi: 'Gospod, jaz vem, da Ti si. Daj mi moč in jaz bom storil, kar mi boš rekel.' Tisti intimni dialog z Gospodom. Gospod je navzoč, Gospod je navzoč v nas. Oče je navzoč v nas. Duh je navzoč v nas. Ostajajo v nas. A tudi jaz moram ostati v njih.«

 »Naj nam Gospod pomaga razumeti, čutiti mističnost tega 'ostati', pri čemer Jezus tako zelo vztraja,« je dejal papež. »Ko govorimo o trti in mladikah, se velikokrat zaustavimo pri podobi, pri delu vinogradnika, Očeta, ki mladiko, katera obrodi sad, obreže, torej otrebi, katera ne obrodi sadu, pa jo odreže in odvrže. Res je, da tako počne, a to ni vse. Je še nekaj drugega. To je pomoč – preizkušnje, težave v življenju, tudi popravki, ki nam jih dela Gospod. A ne ustavimo se samo pri tem. Med trto in mladikami obstaja ta intimen 'ostati'. Mladike, mi, potrebujemo limfo. In trta potrebuje sadove, pričevanje.«

Adoracija in duhovno obhajilo

Ob koncu svete maše je potekalo evharistično češčenje in papežev blagoslov z Najsvetejšim. Papež je tudi povabil k duhovnemu obhajilu z molitvijo: »Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v Presvetem oltarnem zakramentu. Nadvse te ljubim in te želim v svoji duši. Ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce. Ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe. Amen.«

Sreda, 13. maj 2020, 11:36
Preberite vse >