Išči

Vatican News
Papež Frančišek med pridiganjem v kapeli Doma sv. Marte Papež Frančišek med pridiganjem v kapeli Doma sv. Marte  (Vatican Media)

Jutranja homilija: Razširimo srce. Za milost ni treba plačevati. Je zastonj

Odnos z Bogom je odnos zastonjskosti. Milosti ne moremo kupiti z devetdnevnico, je dejal papež Frančišek med jutranjo sveto mašo, ki jo je daroval v kapeli Doma sv. Marte. Pozval je, naj razširimo srce, da bi lahko sprejeli milosti, ki so vedno zastonj.

Andreja Červek – Vatikan

Papeževa jutranja homilija je govorila o zastonjskosti Boga in torej tudi naši drži zastonjskosti, bodisi pri pričevanju bodisi pri služenju. Sveti oče je povabil, naj razširimo svoje srce za milost, ter poudaril, da se milosti ne kupuje. Kar smo prejeli gratis, dajmo gratis. Božjemu ljudstvu se služi – se ga ne poslužuje.

Krščansko življenje je služenje in ne posluževanje

Papež je izhajal iz današnjega evangeljskega odlomka (glej Mt 10,7-13), ki govori o poslanstvu apostolov in torej o poslanstvu vsakega kristjana. »Kristjan ne more ostati nepremičen. Krščansko življenje pomeni hoditi po poti, vedno,« je dejal papež, ko je opozoril na Jezusove besede: »Spotoma pa oznanjajte in govorite: 'Nebeško kraljestvo se je približalo.' Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.« Ravno to je poslanstvo – pomeni življenje služenja.

»Krščansko življenje je za služenje. Zelo žalostno je, ko najdemo kristjane, ki na začetku svojega spreobrnjenja ali ko ozavestijo, da so kristjani, služijo, so odprti za služenje, služijo Božjemu ljudstvu, a potem se začnejo posluževati Božjega ljudstva. To zelo boli, zelo boli Božje ljudstvo. Poklicanost je poklicanost k služenju, ne da se 'poslužujemo nečesa'.«

Z Bogom se ne trguje

Krščansko življenje je življenje zastonjskosti. V današnjem evangeliju Jezus poudari jedro zveličanja: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.« Zveličanja ne moremo kupiti, ampak nam je dano zastonj. Bog nas rešuje zastonj, ne zaračunava nam. In kakor je Bog storil z nami, tako moramo tudi mi delati z drugimi. Ravno v tem je zastonjskost Boga. In to je ena najlepših stvari, je pripomnil papež:

»Vedeti, da je Gospod poln darov, ki nam jih lahko da. A prosi za samo eno stvar: da se naše srce odpre. Ko mi pravimo 'Oče naš' in molimo, odpremo srce, da bi vanj prišla ta zastonjskost. Ni odnosa z Bogom izven zastonjskosti. Včasih, ko potrebujemo nekaj duhovnega ali neko milost, pravimo: 'Sedaj se bom postil, delal bom pokoro, molil bom devetdnevnico …' Kar je prav, a bodite pozorni: s tem ne 'plačamo' za milost, da bi 'kupili' milost; to je namenjeno razširitvi tvojega srca, da bi vanj prišla milost. Milost je zastonj.«

Vsi Božji darovi so zastonj, je dodal papež Frančišek in izpostavil, da je problem v srcu, ki se pomanjša, se zapre in ni sposobno prejeti zastonjske ljubezni. »Z Bogom ni treba barantati, z Bogom se ne trguje.«

Razširiti srce za zastonjske milosti

Zastonjskost je osrednja. In to je posebej pomembno za »nas pastirje Cerkve«, da ne bi »prodajali milosti«. Zelo namreč škoduje, ko naletimo na pastirje, ki »trgujejo z Božjo milostjo«. Gospodova milost je zastonj in »ti jo moraš dati zastonj«.

»V svojem duhovnem življenju imamo vedno to nevarnost, da zdrsnemo na raven plačevanja. Vedno, tudi ko govorimo z Gospodom, kakor da bi mu hoteli dati neko podkupnino. A stvari ne potekajo na ta način, ne po tej poti. 'Gospod, če ti storiš to, ti bom jaz dal to.' Če naredim to obljubo, mi to razširi srce, da lahko prejmem tisto, kar je že zastonj za nas. Takšen odnos zastonjskosti z Bogom je to, kar nam bo pomagalo, da ga bomo imeli tudi z drugimi tako pri krščanskem pričevanju kot krščanskem služenju v pastoralnem življenju pastirjev Božjega ljudstva. Spotoma. Služite in dajte gratis to, kar ste gratis prejeli. Naše življenje svetosti naj bo razširitev srca, da bodo Božja zastonjskost, Božje milosti, ki že so tam, ki so zastonj in nam jih On želi podariti, lahko prišle v naše srce. Tako bodi.«

Audio
Torek, 11. junij 2019, 12:22
Preberite vse >