Išči

Plakat za Teden molitve za duhovne poklice, ki poteka od 18. do 25. aprila 2021. Plakat za Teden molitve za duhovne poklice, ki poteka od 18. do 25. aprila 2021. 

Teden molitve za duhovne poklice: Pripadaj, išči in se odloči

V Cerkvi na Slovenskem bo od 18. do 25. aprila potekal Teden molitve za duhovne poklice z naslovom Pripadaj, išči in se odloči! Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice izziva tako molivce za nove duhovne poklice kot tudi tiste, ki jih Bog kliče v duhovni poklic. Velika pozornost je usmerjena na skupnost kristjanov, na občestvo. To pomeni, da problematika duhovnih poklicev zadeva tako posameznega kristjana kot družine, duhovnike in škofe. Vsi smo v istem poslanstvu in tudi skrbi za nove duhovne poklice.

Msgr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof

Želimo živeti in izpolniti naročilo vstalega in poveličanega Jezusa, naj gremo po vsem svetu in oznanimo evangelij vsemu stvarstvu. Seveda ne gre le za misijonsko poslanstvo za daljne dežele. Vidimo, da je misijonsko področje že kar naša Slovenija, naše župnije in družine.

Ko so apostoli poslušali po Jezusovem vstajenju njegova naročila, so bili vedno skupaj. Pripadali so skupnosti apostolov in skupnosti učencev. Skupaj so rasli v veri in odkrivanju novih razsežnosti poslanstva. Sveti Duh jih je potrjeval v skupni molitvi, v bratski skupnosti, v novih potrebah. Skupaj so v Svetem Duhu iskali in se tudi odločali. Kar pomislimo na dogodek ob izbiri apostola Matija, na zbor v Jeruzalemu glede apostolata med pogani in drugo.

Ta zgled želimo živeti letos v molitvi za nove duhovne poklice. Kot skupnost čutimo to nalogo Cerkve. Verjamemo tudi, da Gospod kliče vedno dovolj mladih za poslanstvo v Cerkvi. Zato molimo, da bi tisti mladi, ki jih Gospod kliče, to prepoznali v skupnosti vernikov in odkrivali lepe zglede. Molimo za to, da bi mladi pogumno iskali svojo življenjsko pot in se ne prestrašili Gospodovega klica v posvečeno življenje. Molimo tudi zato, da bi znali prav razločevati Božji klic in se tudi jasno odločili. Sodobna miselnost pokaže, kako se mnogi težko dokončno odločijo za poklic – naj bo to za poročenost ali za posvečenost. Z močjo Božje milosti ter s prizadevanjem krščanske skupnosti – župnij in družin –, bodo mladi dobili moč za prave in dokončne odločitve, za izpolnitev Božje volje.

Sobota, 17. april 2021, 15:21