Išči

Tri svete mize… Občni zbor Karitas koprske škofije

V soboto, 20. marca, je bil Občni zbor Škofijske karitas Koper v virtualni izvedbi. Če smo se navadno zbrali v ŠG v Vipavi, smo bili letos po celotni škofiji. Uvodno bogoslužje je daroval generalni vikar gospod Slavko. Z močno besedo nas je nagovoril tudi škof Jurij. Vsem smo ob začetku poslali razglednico Koprske škofije in krajev, pomembnih za Karitas. V sliki in besedi sta poročilo za leto 2021 predstavili Tatjana in Marjana, v zoom so se oglasile tudi voditeljice OK, DK in odgovorni v Centrih karitas, ki so predstavili način dela v korona času. Program dela za 2021 je predstavila ravnateljica Jožica. Sledil je motivacijski del, kjer so sestre Kobal zapele in skupaj z gospodom Slavkom razmišljale o dobrodelnosti mladih.

Gospa Jožica Ličen – Karitas Koper

Ob lanskem Občnem zboru smo za sklep napisali, da je prišla med nas preizkušnja, ki jo sami, brez Boga, ne bomo zmogli. In šele letos vodimo, da se te besede v polnosti uresničujejo. Vendar, ljubezen je dobrotljiva in iznajdljiva, zato smo v času teh preizkušenj poizkušali biti še naprej dobrotljivi in iznajdljivi.

Zbornik 2021, ki je bil na Občnem zboru Škofijske karitas Koper obravnavan in sprejet v zoom izvedbi 20. marca 2021, kar na 122 straneh predstavlja splošne in specifične programe, ki so bili namenjeni ljudem v stiski. Morda samo nekaj podatkov:

Mreža Karitas: V času od svoje ustanovitve se je ŠK razvila v mrežo 97 Župnijskih  karitas, ki se povezujejo v 3 Območne (Tolminska, Goriška, Istrska) in 5 Dekanijskih karitas (Idrija-Cerkno, Postojnska, Kraška, Ilirskobistriška in Vipavska). Organizirano in z urnikom deluje 13 Centrov karitas. V celotni mreži je v letu 2020 delovalo  1926 prostovoljcev, dva zaposlena preko javnih del in 8 zaposlenih strokovnih sodelavk in 1 sodelavec, ki izvajajo različne karitativne in humanitarne dejavnosti na območju Koprske škofije, ki jo  pokriva ŠK. Zgovoren je podatek, da so prostovoljci v lanskem letu opravili 88.210 ur prostovoljnega dela.

Korona virus in spoštovanje ukrepov se je v ŠK odražalo v vsej polnosti. Na eni strani je bilo spoštovanje ukrepov, na drugi strani pa dodatne stiske družin, otrok, posameznikov, starejših, brezdomnih. Veliko dela in komunikacije se je preselilo na splet, vendar materialna pomoč je tekla v živo skozi vse leto. Po terenu je hitro steklo sodelovanje z občinami, Civilno zaščito, šolami, domovi za ostarele, zdravstvenimi domovi, kakor tudi preko Slovenske karitas na nacionalnem nivoju. Med našimi prostovoljci je veliko takih, za katere se je sleherni dan govorilo, da spadajo v rizično skupino in odsvetovalo javno delovanje. Toda »Korajža velja« je veljalo za skoraj vse. Zaupanje v božjo pomoč, pa maska, razkužilo in varnostna razdalja ni ljudi v stiski pustilo na cedilu. Poročila in tabele lahko delaš na daljavo, toda hrano, higienski material in  šolske potrebščine je potrebno dati v živo. Velik Boglonaj vsem.

Nekaj podatkov iz zbornika:
Materialna pomoč družinam in posameznikom se izvaja  v Centrih karitas: Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Idrija, Ajdovščina, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Sežana, Koper, Portorož in Izola.  Pomoč v hrani je prejemalo 1.486 družin in 824 posameznikov pripravljenih je bilo 15.309 paketov. Skupna teža razdeljene hrane je bila 320 ton. Ob materialni pomoči je bilo z družinami in posamezniki opravljenih 9.992 pogovorov in laičnih svetovanj in 1708 individualnih svetovanj. V celotni mreži Karitas je prejelo finančno pomoč pri plačilu nujnih računov 341 družin in posameznikov. Poleg hrane je v Centrih karitas prejemalo oblačila, obutev in druge osebne predmete več kot 2.000 družin in posameznikov.

Pomoč otrokom:  1.343 šolarjev je prejelo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Dodano vrednost k pomoči predstavlja še Posvojitev na razdaljo, v katero je vključenih 114 otrok.

Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se je v glavnem dogajala na  ŽK in je po zbranih podatkih dosegla 6.468 starejših in bolnih.

V ŠK Koper se izvajajo tudi drugi specifični programi:

Popoldan na cesti se izvaja na 10 lokacijah (Cesta, Ajdovščina, Vrhpolje, Kamnje, Slap, Vipava, Šempeter pri Gorici, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica)  - učna pomoč, organizirano preživljanje prostega časa in tabori, vključenih je bilo 251 otrok in 80 prostovoljcev – Mlada karitas. Sem lahko štejemo tudi podporo otrokom in staršem v Centru Bogdana Žorža, pri Letovanju in Šola za starše, ki se je v teh kritičnih dneh izkazala za zelo potrebno.

Pomoč brezdomcem na dveh lokacijah; dnevni sklop pomoči v Bertokih, kjer je 694 oseb prejemalo pomoč v osebni higieni, hrani in strokovno podporo ter namestitev v Hiša Malorca v Ajdovščini, kjer je povprečno nastanjenih 10 brezdomcev.

O posameznih programih smo in še bomo pisali skozi vse leto, zato le prva stran zbornika:
TRI SVETE MIZE (škof dr. Jurij Bizjak)
Običajno je rečeno, da imamo v cerkvi dve mizi: Mizo Božje besede in mizo Evharistije. Ker pa se pri najsvetejši daritvi uresničujejo vse tri dejavnosti Cerkve, to je oznanjevanje in bogoslužje in dobrodelnost, ne bi smelo biti narobe, če bi navedenima dvema mizama oznanjevanja in bogoslužja dodali še tretjo, to je mizo dobrodelnosti v podobi nabiralnika.

Imamo namreč dva vrstna reda treh omenjenih cerkvenih dejavnosti, to je pastoralni in teološki vrstni red: v teološkem vrstnem redu je najbolj imenitna dejavnost seveda bogoslužje, v pastoralnem vrstnem redu pa je najbolj imenitna dejavnost vsekakor dobrodelnost, ker je tudi bogoslužje usmerjeno vanjo in se opravlja tudi zaradi dobrodelnosti: 'Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih!' (Mt 5,16). 'Pokaži mi svojo vero brez del, in jaz ti iz svojih del pokažem vero!' (Jk 2,18).

Če je takšna razlaga sprejemljiva, potem lahko rečemo, da imamo pri sveti daritvi dostop do treh miz: do ambona za oznanjevanje, do oltarja za bogoslužje, do nabiralnika za dobrodelnost! Ambon je šola naše vere, nabiralnik je delavnica našega upanja, oltar je dom naše ljubezni.

Piše modri Sirah: 'Včasih ti, kar podariš, nič ne koristi, včasih se ti, kar podariš, dvojno povrne!' (Sir 20,10). Dragi dobrotniki in darovalci, dragi prostovoljci in samarijani, naj se vam vaše človekoljubje vedno dvojno povrne!

PET JEČMENOVIH HLEBOV IN DVE RIBI NA KARITATIVNI SVETI MIZI (ravnateljica Jožica Marija Ličen)
Gospod škof Jurij nas tako izvirno nagovarja, da nam ne preostane drugega, kot da na tretjo sveto mizo dobrodelnosti, v simboličnem pomenu, postavimo pet ječmenovih hlebov in dve ribi ter verjamemo, da jih Gospod pomnoži in blagoslovi.

Tudi v tem zborniku, kjer je v človeški pisavi zapisano, da je Gospod velikodušno pomnožil vse kar smo prejeli in nam zaupal, da razdelimo množici pomoči potrebnih.

Še več, okrog te mize je Gospod zbral nas drage sodelavke in sodelavci Karitas, da kot ena družina darujemo svoj čas in pred ljudmi svetimo kakor luč, da se vidijo naša dobra dela in tudi zato slavijo Očeta, ki je v nebesih.

Bog lonaj vsem in vsakemu posebej!

Nedelja, 28. marec 2021, 12:36