Išči

Rojstvo Blažene Device Marije - Pietro Cavallini Rojstvo Blažene Device Marije - Pietro Cavallini 

Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. za praznik Marijinega rojstva

Bogoslužje Božje Besede nam prinaša berila praznika Rojstva Device Marije, ki se že stoletja obhaja 8. septembra. Na ta dan je bila namreč v Jeruzalemu posvečena bazilika, zgrajena nad hišo sv. Ane, Marijine matere. Berila praznika nam govorijo o skrivnosti rojstva

Mih 5,1-4

Ti pa, Betlehem Efráta,
premajhen si, da bi bil med Judovimi tisočnijami:
iz tebe mi pride on,
ki naj vlada v Izraelu.
Njegov izhod je od nekdaj,
od dni starodavnosti.
Zato jih bo izročil do časa,
ko porodnica porodi
in se ostanek njegovih bratov povrne
k Izraelovim sinovom.
Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo,
z veličastjem imena Gospoda, svojega Boga.
Varno bodo prebivali, ker bo njegova veličina
tja do koncev zemlje.
On sam bo mir!
Če pride Asirec v našo deželo
in vstopi v naše palače,
vzdignemo proti njemu sedmero pastirjev,
in osmero poglavarjev zemlje.

Mt 1,16.18-23

Jezusovi predniki
Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina:
Abrahamu se je rodil Izak,
Izaku Jakob,
Jakobu Juda in njegovi bratje,
Judu je Tamara rodila Pereca in Zeraha,
Perecu se je rodil Hecrón,
Hecrónu se je rodil Ram,
Ramu se je rodil Aminadáb,
Aminadábu se je rodil Nahšón,
Nahšónu se je rodil Salmón,
Salmónu je Rahába rodila Boaza,
Boazu je Ruta rodila Obéda,
Obédu se je rodil Jese,
Jeseju se je rodil David, kralj.
Davidu je Urijájeva žena rodila Salomona.
Salomonu se je rodil Roboám,
Roboámu se je rodil Abíja,
Abíju se je rodil Asá,
Asáju se je rodil Józafat,
Józafatu se je rodil Jorám,
Jorámu se je rodil Uzíja,
Uzíju se je rodil Jotám,
Jotámu se je rodil Aház,
Aházu se je rodil Ezekíja,
Ezekíju se je rodil Manáse,
Manáseju se je rodil Amos,
Amosu se je rodil Jošíja,
Jošíju se je rodil Jojahín in njegovi bratje
ob preselitvi v Babilon.
Po preselitvi v Babilon
se je Jojahínu rodil Šealtiél,
Šealtiélu se je rodil Zerubabél,
Zerubabélu se je rodil Abihúd,
Abihúdu se je rodil Eljakím,
Eljakímu se je rodil Azór,
Azórju se je rodil Cadók,
Cadóku se je rodil Ahím,
Ahímu se je rodil Eliúd,
Eliúdu se je rodil Eleazar,
Eleazarju se je rodil Matán,
Matánu se je rodil Jakob,
Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije,
iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takole: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta prišla skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:

Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel,
kar pomeni: Bog z nami.

Razlaga cerkvenih očetov

Sv. Janez Krizostom pa pravi: »Angel je podelil Jožefu čast, da da Zveličarju ime in da skrbi za Očetovega Sina. Skrivnost rojstva je lažje razumljiva, če jo povežemo z napredovanjem zveličanja in njenim preroškim pričakovanjem, ki jo je Gospod naznanil po besedah preroka Izaija.«Neznani  pisec pravi: »Devica je v svojem telesu nosila to, kar ni mogel ves svet. Kakor je Kristus pozneje izročil Marijo svojim učencem, tako jo sedaj izroča Jožefu«. Sv. Janez Krizostom pa ponovno poudarja: »Angel je podelil Jožefu čast, da se je lahko imel za očeta in mu dal pravico dati Božjemu Sinu ime.«

Cerkveni očetje o Marijinem rojstvu

Sv. Andrej s Krete, ki je živel med 7. in 8. stoletjem je v svoji znani pridigi o Marijinem rojstvu dogodek predstavil kot dragoceni kamenček v izjemnem mozaiku, ki je Božji načrt za zveličanje človeštva. »Skrivnost Boga, ki postane človek, pobožanstvenje človeka z Besedo, predstavljata najbolj vzvišeni dar, ki nam ga je poklonil Kristus,« je Benedikt XVI. navedel besede svetega Andreja s Krete. »Prihod Boga med ljudi kot sijoče luči in jasne ter vidne božje stvarnosti je velik in čudovit dar zveličanja, ki nam je podarjeno. Današnje bogoslužje časti rojstvo Božje Matere. Vendar pa je pravi pomen in cilj tega dogodka učlovečenje Besede. Marija se namreč rodi, se doji in raste zato, da bi bila Mati Kralja vseh vekov.«

Misli Benedikta XVI.

Bogoslužje Božje Besede nam prinaša berila praznika Rojstva Device Marije, ki se že stoletja obhaja 8. septembra. Na ta dan je bila namreč v Jeruzalemu posvečena bazilika, zgrajena nad hišo sv. Ane, Marijine matere. Berila praznika nam govorijo o skrivnosti rojstva. V prvem berilu je čudovita prerokba preroka Miheja o Betlehemu, v katerem naj bi se po napovedi rodil Mesija. Ta bo, kakor pravi prerokba, potomec kralja Davida, ki je bil kakor bo Mesija iz Betlehema. Toda njegova podoba bo presegala meje človeškega: Njegov izhod je od nekdaj, se izgublja v davnih časih in prehaja v večnost.

V evangeliju po Mateju pa smo slišali pripoved o Jezusovem rojstvu. Toda pred tem je rodovnik, ki ga je evangelist postavil na začetek svojega evangelija kot uvod. Tudi v njem se zelo jasno pokaže Marijina vloga v zgodovini zveličanja, ki je popolnoma povezana s Kristusom, predvsem z njegovim učlovečenjem. 'Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.' (Mt 1.16). Pri rodovniku takoj opazimo prekinitev sheme, saj ne piše 'se mu je rodil' temveč' mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus'. V tem lahko opazimo lepoto Božjega načrta, ki s spoštovanjem človeškega spočne od znotraj ter iz ponižne Device iz Nazareta pride na dan, kot najlepši sad Njegovega stvariteljskega in odrešenjskega delovanja.

Ponedeljek, 7. september 2020, 13:27