Išči

Vatican News

Nadškof Cvikl: Apostol Andrej nas uči hoditi za svojim Učiteljem z navdušenjem in veseljem

»Dragi sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre! Danes obhajamo god apostola Andreja, brata Simona Petra in prijatelja Janeza in Jakoba.« S temi besedami je mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl začel pridigo med sveto mašo, ki jo je na praznik sv. Andreja, apostola, zavetnika mariborske nadškofije.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Pridiga msgr. Alojzija Cvikla

Prisluhni pridigi msgr. Alojzija Cvikla

Matejev evangelij nam predstavi Andreja, kako je sprejel Božje povabilo, ki mu je bilo namenjeno:«Hodi za menoj! Naredil te bom za ribiča ljudi!« Z bratom Petrom sta »takoj pustila mreže in šla za njim«.

Vera se rodi iz poslušanja in to kar se posluša je beseda Jezusa, Božjega Sina. To Besedo tudi danes Cerkev prinaša ljudem današnjega časa. Ta poslušana Beseda mora biti sprejeta v človekovem srcu in ima v sebi moč, ne samo, da se dotakne človekovega srca, ampak v tem srcu obrodi svoj sad. Zato lahko rečemo,da je ta Beseda rodovitna in zahtevna, kajti poslušanje te besede ima svoje posledice, te posledice so vedno v naše dobro. Ravno zato nam Bog pošilja svojo besedo, ker želi iz nas narediti svoje učence.

Jezus, ko govori o svoji Besedi, jo primerja s semenom, ki mora vzbrsteti, rasti, da lahko obrodi svoj sad. Božja beseda v nas vzpostavlja odnos z Bogom, kajti vodi nas k Očetu, ki ga vedno bolj doživljamo, kot tistega,ki nas ljubi, je z nami usmiljen in želi, da bi življenje, ki smo ga prejeli, prinašalo blagoslov. Zato je ta Beseda tudi tista, ki vzpostavlja odnose med nami, tiste, ko v bližnjem vidi brata in sestro.

Vsak Gospodov klic, Gospodovo povabilo, ima dva trenutka: prvi je tisti trenutek, ko človek zasliši klic. Drugi trenutek je pot, ki sledi po klicu. Gospod ni samo tisti, ki pokliče, ampak ostaja s tem,ki ga je poklical. To vsebuje že samo povabilo:«Hodi za menoj!«On hodi pred nami in poklicani za njim.

V Janezovem evangeliju je Andrej prvi, ki ga je Gospod poklical, takoj za tem je šel po brata Petra in ga privedel k Jezusu. Prav zaradi tega ga pravoslavna Cerkev imenuje »Prvopoklicani«.

Prva zanimivost pri apostolu Andreju, ki zbuja pozornost je ime, ni hebrejsko, kot bi pričakovali, ampak grško: »andreas«, kar pomeni »možati« ali »pogumen«. V Galileji sta bila grški jezik in kultura precej močno zastopana.

Druga zanimivost je velik ugled, ki ga je užival Andrej znotraj prve krščanske skupnosti, pri Janezu je »prvopoklicani«in učenec Janeza Krstnika, pri Mt in Lk , ko navajata seznam apostolov, ga najdemo na drugem mestu, pri Mr na 4 in Apd pa na 4 mestu. Andrej je bil iščoč človek, mož, ki je pričakoval Odrešenika, bil je mož vere in zaupanja v Boga.

V skupini apostolov je zaradi znanja grščine veljal za tolmača. Tako v Jeruzalemu, tik preg velikonočnim praznikom, Andreja skupina Grkov, prosi, da bi radi videli Jezusa. Po binkoštnem prazniku je Andrej posredoval Veselo oznanilo prav v grškem svetu. Njegov brat Peter je prek Antiohije prispel v Rim, da bi tu izpolnil svoje vesoljno poslanstvo. Tako brata predstavljata dve tradiciji v Cerkvi.

Sveti Andrej je umrl na otoku PATRASU, kjer je bil usmrčen s križanjem. Želel pa je, da bi se križ razlikoval od Kristusovega. V njegovem primeru je šlo za križ v obliki črke »X«, ki ga tudi imenujemo Andrejev križ.

Apostol Andrej nas uči hoditi za svojim Učiteljem z navdušenjem in veseljem ter vsem ljudem pripovedovati to, česar bil on deležen. To pa je, da je ob srečanju s Kristusom našel to, po čemer je hrepenel in iskal in kar je dalo polni smisel njegovemu življenju in moč, da je lahko za Kristusa v mučeništvu daroval svoje življenje. Danes prosimo sv. Andreja, da bi tudi mi znali biti iskalci Resnice.

Na Slovenskem je češčenje sv. Andreja zelo razširjeno. Posvečenih mu je 45 cerkva. Je pa tudi prvi zavetnik naše Mariborske nadškofije, kajti njemu je bila posvečena stolna cerkev pri sv. Andražu v Labotski dolini, kjer je bil sedež škofije od leta 1228 do leta 1859, ko ga je bl. A.M. Slomšek, pred 160. leti prenesel v Maribor.

Izročimo apostolu Andreju prihodnost naše škofije, ki bo čez 8 let obhajala svojo 800 letnico, da bi dan za dnem rastli v veri in medsebojni povezanosti in odprti za Božje navdihe. Amen.

Sobota, 30. november 2019, 18:03