Išči

Vatican News
Predstavitev dokumenta Sklepni govor papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih v galeriji Družina v Ljubljani. Predstavitev dokumenta Sklepni govor papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih v galeriji Družina v Ljubljani. 

Na Družini predstavili novi dokument: Sklepni govor papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih

Danes, v ponedeljek, 8. aprila 2019, je ob 11. uri v galeriji Družina potekala predstavitev dokumenta Sklepni govor papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi. Besedilo so predstavili ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK msgr. Stanislav Zore, član Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab pri SŠK dr. Andrej Naglič ter urednik zbirke Cerkveni dokumenti msgr. dr. Rafko Valenčič.

P. Ivan Herceg DJ - Vatikan

Prisluhni predstavitvi dokumenta Sklepni govor papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih

Predgovor msgr. Stanislava Zoreta k slovenski izdaji dokumenta

Na seji sveta kardinalov, ki je bila v Vatikanu od 10. do 12. septembra 2018, je papež Frančišek napovedal, da bo v Vatikanu sklical vse predsednike škofovskih konferenc ter vrhovne redovne predstojnike in predstojnice, pa tudi nekatere laike. Srečanje naj bi spregovorilo o zaščiti mladoletnih v Cerkvi.

Predstavitev srečanja
Na srečanju od 21. do 24. februarja 2019, prvem v takšnem obsegu, je sodelovalo okoli 190 udeležencev, ki smo prisluhnili devetim predavanjem različnih strokovnjakov. Med nami so bile tudi tri ženske. Teme predavanj so sledile poudarkom posameznega dneva. Prvi dan je bil namenjen razmišljanju o odgovornosti, drugi polaganju računov (accountability), tretji pa transparentnosti. Začetek in konec vsakega je zaznamovalo pričevanje žrtev, ki so izpovedale svoje doživljanje zlorabe, svojo nemoč, sram, jezo, zavrženost. Njihova pričevanja so bila del molitve, s katero smo delo na srečanju začenjali in ga z njo tudi končevali. Posebno vrednost je srečanju dalo delo po skupinah. V njih smo sodelovali škofje, redovniki in laiki z raznih koncev sveta. Vsebina predavanj je v skupinah začela dobivati konkretne poteze. Pogovori med člani skupin so pokazali vso različnost, ki jo v sedanjem svetu živi Cerkev. V teh skupinah pa so bili izrečeni tudi povsem konkretni predlogi in pričakovanja, ki smo jim potem posredovali pripravljalnemu odboru celotnega srečanja, da bi bili vključeni v dokument, ki bo v kratkem poslan vsem škofovskim konferencam po svetu.

Papež Frančišek
Na srečanju je bil ves čas navzoč tudi papež Frančišek. Njegovo besedo smo slišali trikrat. Srečanje je odprl s kratkim nagovorom, v katerem je pozval k jasnim in iskrenim besedam ter h konkretnosti, ki jo pričakujejo ljudje in zlasti žrtve. Drugič je spregovoril po govoru dr. Linde Ghisoni, podtajnice na dikasteriju za laike, družino in življenje. Dejal je, da je po njej spregovorila Cerkev in v Cerkvi je treba dati več mesta »ženskemu geniju«. Tretja in najpomembnejša papeževa beseda pa je bil sklepni govor po maši v nedeljo, 24. februarja, v Kraljevski dvorani papeške palače. Zahvaljujem se uredništvu Cerkvenih dokumentov in Založbi Družina za objavo papeževega govora, ki bo pripomogel h globljemu poznavanju in temeljitejšemu ozaveščanju o vprašanju spolnih zlorab in o zaščiti mladoletnih.

Vsesplošen problem
V govoru je papež Frančišek najprej razprl obzorja, ko je dejal: »Naše delo nas je še enkrat pripeljalo do priznanja, da je globoka rana spolnih zlorab mladoletnih pojav, ki je žal razširjen v zgodovini v vseh kulturah in družbah. Šele v relativno novejšem času pa je zaradi večje občutljivosti javnega mnenja za problem, ki je v preteklosti veljal za tabu, kar pomeni, da so vsi vedeli zanj, nihče pa ni o tem govoril, postal predmet sistematičnega preučevanja.« Ko je spregovoril o podatkih o zlorabah, ki se dogajajo v družinah in v družbi kot taki, smo bili pretreseni. Mislim, da bo ob tem pretresen tudi bralec, ki se bo potrudil in prebral tudi opombe. Natančni podatki so namreč navedeni v opombah.

Zlorabe v Cerkvi
Navajanje podatkov nikakor nima namena, da bi pozornost obrnili proč od Cerkve, ki je trenutno v žarišču pozornosti medijev in drugih institucij. Nasprotno. Papež pravi, da želi zelo jasno »podčrtati: četudi bi se v Cerkvi odkril en sam primer zlorabe, ki je že sam po sebi pošasten, se bomo s tem primerom soočili z vso resnostjo«. Potem poudari, da »je prišel čas, da s skupnim sodelovanjem pri izkoreninjenju te brutalnosti s telesa naše človečnosti uresničimo vse potrebne ukrepe, ki so že v veljavi tako na mednarodni kot na cerkveni ravni. Prišel je čas, da najdemo primerno ravnovesje vseh vrednot, ki so v veljavi, in damo enotne norme za Cerkev.«

Ozadje
Papež se v svojem govoru ne ustavi zgolj pri ugotovitvah, ki jih ponujajo različne znanosti, pa tudi ne samo pri ukrepih, ki jih svetujejo različne institucije. Z avtoriteto brata in očeta, »seveda majhnega in grešnika«, kot sam pravi, nam »kot pastir Cerkve, ki vodi v dejavni ljubezni«, želi povedati tole: »V teh bolečih primerih vidim roko zla, ki ne prizanaša niti nedolžnosti malih.« Ta roka zla je v njegovih besedah dobila tudi čisto konkretno ime: satan. Zato je za izkoreninjanje tega zla potreben tudi duhovni boj. Poleg vseh drugih ukrepov, ki jih svetujejo različne agencije in Papeška komisija za zaščito mladoletnih – papež jih našteje v nadaljevanju – moramo sprejeti tudi duhovne ukrepe, ki nas jih uči Gospod: ponižanje, samoobtožbo, molitev in pokoro. To je edini način, da premagamo duha zla.

Beseda duhovnikom in posvečenim osebam
Dejstvo je, da je pljusk zlorab, ki so jih zagrešili nekateri predstavniki Cerkve, padel tudi na vse druge duhovnike in posvečene osebe. Vsem tem papež nameni posebno misel, ki jo moramo sprejeti za svojo vsi člani Cerkve. »Iskreno se zahvalim vsem duhovnikom in posvečenim osebam, ki zvesto in scela služijo Gospodu in se čutijo osramočene in očrnjene zaradi sramotnega obnašanja nekaterih sobratov. Vsi, Cerkev, posvečene osebe, Božje ljudstvo in celo Bog sam, nosimo posledice njihove nezvestobe.«

Zaščita mladoletnih
Svoj nagovor je papež Frančišek sklenil z dvojnim povabilom. Najprej nam je ponudil najboljši sad in najučinkovitejšo rešitev, ki ju lahko damo vsem, to je prizadevanje za osebno in skupno spreobrnjenje. Nato pa nas je pozval na »brezkompromisen boj vseh vrst oblasti in posameznikov proti zlorabam mladoletnih v spolnosti in na drugih področjih, saj gre za gnusne zločine, ki jih je potrebno zbrisati z obličja zemlje«.

Povabilo k spreobrnjenju pa nas vpelje v začetek
Jezusovega javnega delovanja pri evangelistu Marku, kjer Jezus nagovarja svoje sodobnike: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju « (Mr 1,15). Prepričan sem, da bo branje papeževega nagovora za vsakega bralca močna spodbuda, da bo stopil na pot spreobrnjenja in doslednejšega življenja po evangeliju. Odločnost pri obravnavanju zlorab in ponižno stopanje po poti spreobrnjenja Cerkvi vrača verodostojnost oznanjevalke veselega oznanila, ki je namenjeno vsem ljudem, najprej pa ubogim, jetnikom, slepim in zatiranim (prim. Lk 4,18). Tako bo Kristusova Cerkev tudi v svoji človeški prvini vedno bolj postajala prostor resnice in življenja, svetosti in milosti, pravičnosti, miru in ljubezni.

Msgr. Stanislav Zore
ljubljanski nadškof in metropolit

Photogallery

Utrinki s predstavitve
Ponedeljek, 8. april 2019, 18:49