Išči

Vatican News
Molitev na koncu skoraj dvourne obrambe doktorske teze v dvorani bibličnega inštituta v Rimu. Molitev na koncu skoraj dvourne obrambe doktorske teze v dvorani bibličnega inštituta v Rimu. 

Alan Tedeško v Rimu obranil doktorsko tezo s področja Svetega pisma

V petek, 19. oktobra, je na bibličnem inštitutu v Rimu gospod Alan Tedeško, duhovnik koprske škofije ubranil doktorsko nalogo iz Svetega pisma.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

G. Alan Tedeško, čestitke ob uspešno ubranjeni doktorski nalogi. Prosil bi vas, če lahko za slovenske poslušalce Radia Vatikan na kratko predstavite vašo doktorsko nalogo.
V svoji nalogi sem obdelal predvsem dva psalma: psalm 50 in 51. Psalm 50 govori o Božji pravičnosti, medtem ko psalm 51 govori o Božjem odpuščanju. Psalma sta bila že večkrat preštudirana, ampak se v zadnjih dvajsetih letih pojavlja novejši pristop študija psalmov. To je kanonično branje, ki skuša brati psalme ne samo vsakega posamezno, ampak jih skuša brati skupaj, oziroma jih skuša brati v takšnem zaporedju, kot se nahajajo v knjigi Psalmov. Ugotovljeno je bilo, da sta ta dva psalma središčna psalma Druge knjige psalmov. Zato sem ju preštudiral in potegnil iz njiju središčne teme. Potem sem te rezultate analiziral v celotni Drugi knjigi psalmov, se pravi od psalma 42 do psalma 72 in dokazal, da sta resnično središčna in da lahko beremo iz njune perspektive celotno Drugo knjigo psalmov, se pravi, da je v središču te knjige vprašanje Božjega odpuščanja in usmiljenja, kar je bilo zaželeno v psalmu 50 in je odgovor molivca v psalmu 51.

Nakazali ste, katere so središče teme teh dveh psalmov. Je kakšna razlika v interpretaciji ključne besede »toda«?
Beseda »toda« sama po sebi pomeni: hvala. Vidimo pa v nekaterem kontekstu nekaterih svetopisemskih knjig, da ima ta beseda tudi pomen: prosit odpuščanja za grehe. To sem v svoji nalogi zagovarjal, da v psalmu 50, kjer se ta beseda pojavlja resnično ne pomeni zahvale Bogu, ampak pomeni prošnjo za odpuščanje grehov. To pa potem spremeni perspektivo branja knjige, ker se v Davidovih psalmih v Drugi knjigi, se pravi od psalma 51 do 72 dogaja odpuščanje grehov, oziroma Izrael dela pokoro za svoje grehe in doseže v psalmu 61 osebno odpuščanje psalmist, medtem ko pridemo do psalma 65, doseže še odpuščanje Izrael kot Božje ljudstvo. S tega vidika je moja teza originalna, ker nihče do sedaj ni posvetil toliko pozornosti notranjemu svetu, oziroma vprašanju srca psalmista in njegove skupnosti. Moja teza je torej s tega vidika originalna zato, ker so se do sedaj večinoma ukvarjali s tem, da se bo Izrael vrnil iz babilonskega suženjstva in so bili pozorni na politične razmere v teh knjigah, se pravi, da gre za vrnitev na zemljo, da se vrne izgubljeno ljudstvo nazaj. Jaz pa sem bil pozoren na psalmistovo notranjost, na rekonstrukcijo srca samega molivca in pa potem celotne izraelske skupnosti, ki doživi odpuščanje od Boga. To je v bistvu tisto, kar jo usposobi za povratek k Bogu, da se potem ponovno vrne v svojo deželo. V perspektivi Druge knjige psalmov je ključnega pomena, da Izrael prosi odpuščanje in ko mu Bog podeli to odpuščanje, se bo tudi vrnilo v svojo deželo. Moja naloga iz tega vidika ni bila toliko pozorna na zunanje, politične dejavnike, ampak je gledala predvsem na srce in duha psalmista.

Gospod Alan Tedeško, še enkrat čestitke in najlepša hvala.
Hvala vam.

Prisluhni pogovoru

Photogallery

Fotografije z obrambe doktorske teze
Ponedeljek, 22. oktober 2018, 16:12