Căutare

Cardinalul Mario Grech,secretar general al Sinodului Episcopilor Cardinalul Mario Grech,secretar general al Sinodului Episcopilor 

Sinodul despre sinod: cu noi, cardinalul Mario Grech

Într-un interviu luat de directorul nostru editorial, Andrea Tornielli, secretarului general al Sinodului Episcopilor, cardinalul Mario Grech, se evidențiază că sinodalitatea este forma care realizează participarea întregului popor al lui Dumnezeu la misiunea Bisericii. Vă oferim o sinteză a interviului axat pe ideea că, pentru a face sinod, este necesară condiția de a fi sinod.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 22 iulie 2021. În colocviul cu Andrea Tornielli, cardinalul Grech, secretar general al Sinodului Episcopilor, explică importanța de a fi sinod pentru a face un sinod și, vorbind despre elaborarea documentului pregătitor cu privire la procesul sinodal, a explicat că înainte de publicarea documentului a stat de vorbă cu președinții tuturor Conferințelor Episcopale. Cardinalul și-a exprimat aprecierea pentru „exercițiul colegialității”, evaluat ca fiind foarte rodnic. Prin ascultarea președinților tuturor Conferințelor Episcopale s-a dorit comunicarea mesajului că este importantă implicarea sinodală a tuturor și în acest moment de lansare a proiectului.

Cardinalul Mario Grech observă, totodată, că tema aleasă de papa Francisc pentru cea de-a XVI-cea Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor, care va avea loc la Roma, în 2023 – ”Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune” – este cu siguranță complexă, deoarece “vorbește despre comuniune, participare și misiune”, adică despre “aspecte ale sinodalității” și despre “o Biserică sinodală din punct de vedere constitutiv”, după cum a subliniat papa Francisc în discursul cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea Sinodului.

Cât despre conceptul de sinodalitate, cardinalul Grech a spus în interviu: „Mulți consideră că ar fi o „fixație” a papei. Sper ca nimeni dintre noi să nu împărtășească această idee. În cadrul diferitelor întâlniri de pregătire a reieșit, cu claritate, că sinodalitatea era forma și stilul Bisericii de la începuturi. Este categoria care compune cel mai bine temele conciliare care, în perioada post-conciliară, au fost deseori opuse între ele. Mă gândesc, mai ales, la categoria ecleziologică a poporului lui Dumnezeu care, din păcate, a fost opusă celei de ierarhie, insistând asupra unei Biserici care să pornească de jos, democratică, și exploatând participarea în sensul de revendicare, nu departe de cea sindicală”.  

Cardinalul Grech precizează că sinodalitatea „este forma care realizează participarea întregului popor al lui Dumnezeu și a tuturor, fiecare potrivit statutului și funcțiunii proprii, vieții și misiunii Bisericii”.

Potrivit secretarului general al Sinodului, este foarte clară „funcțiunea ierarhică și magisterială”. Însă, nu este la fel de clară funcțiunea de „sensus fidei” și „pentru a-i înțelege importanța este suficientă sublinierea temei botezului și a modului în care sacramentul renașterii nu abilitează doar viața în Cristos, ci se integrează imediat în Biserică, ca membru al corpului”, adăugând că „documentul pregătitor subliniază foarte bine acest aspect”.

„Dacă vom ști să recunoaștem valoarea avută de „sensus fidei” și vom ști să ajutăm poporul lui Dumnezeu să conștientizeze această capacitate dată de botez, atunci vom fi început adevăratul parcurs sinodal. Deoarece, vom fi semănat, în afară de sămânța comuniunii, și sămânța participării”.

Unii sunt preocupați pentru cantitatea de muncă pe care parcursul sinodal o va implica pentru Bisericile locale. Cu privire la posibilul risc de complicare a vieții obișnuite a Bisericii, cardinalul Grech a spus: „În realitate, acesta nu este un proces care complică viața Bisericii. Deoarece, fără a ști ceea ce Duhul Sfânt comunică Bisericii, am putea acționa în gol și chiar, fără a ști, împotriva Duhului.

Odată redescoperită dimensiunea „pneumatologică” a Bisericii, nu putem decât să adoptăm dinamismul profeție-discernământ, care stă la baza procesului sinodal. Acest aspect este valabil gândindu-ne la al treilea din termenii în joc: misiunea” – a spus în încheierea interviului cardinalul Mario Grech, secretarul general al Sinodului Episcopilor.

 

22 iulie 2021, 09:51