Căutare

Papa Francisc, la adunarea generală a Sinodului Episcopilor din 2019 Papa Francisc, la adunarea generală a Sinodului Episcopilor din 2019 

Noutăți referitoare la Sinodul episcopilor din 2023: se începe din Bisericile locale

Secretariatul general al Sinodului episcopilor a anunțat o serie de noutăți referitoare la desfășurarea viitoarei adunări sinodale. Cu un parcurs sinodal de trei ani, lucrările adunării sinodale vor fi ”descentralizate” și vor avea trei faze: diecezană, continentală și universală. După momentele de consultări și discernământ, următoarea adunare sinodală va avea punctul culminant în octombrie 2023 la Roma.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
21 mai 2021 – Vatican News
. Papa Francisc a aprobat un document care trasează un itinerar sinodal nou, ”cu modalități inedite”, pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului episcopilor, programată inițial pentru luna octombrie a anului 2022 pe tema ”Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”.

”Fiecare ascultându-i pe ceilalți și cu toții ascultându-L pe Duhul Sfânt”. Pentru a face concretă și vizibilă sinodalitatea dorită de papa Francisc încă de la începutul pontificatului său, următoarea adunare a Sinodului episcopilor, reprogramată acum pentru octombrie 2023, se va desfășura nu numai la Roma, dar în fiecare Biserică locală de pe cele cinci continente, urmând un itinerar de trei ani și cu trei faze: diecezană, continentală și universală.

Itinerarul sinodal aprobat de papa Francisc a fost anunțat vineri, 21 mai 2021, cu un document al Secretariatului general al Sinodului în care citim: ”Un proces sinodal integral se va realiza în mod autentic numai dacă sunt implicate Bisericile locale”. În același timp, ”o autentică implicare a Bisericilor locale poate fi realizată numai dacă iau parte și organismele intermediare de sinodalitate, precum Sinodul Bisericilor orientale catolice, Consiliile și Adunările Bisericilor sui juris și Conferințele episcopale, cu formele lor de exprimare națională, regională și continentală”.

Este pentru prima dată, în istoria acestei instituții voită de Sfântul Paul al VI-lea pentru a continua experiența colegială a Conciliului Vatican II, când se va desfășura un Sinod ”descentralizat”. De altfel, la ceremonia celei de-a 50-a aniversări de la înființarea Sinodului, papa Francisc, în octombrie 2015, și-a exprimat dorința unui drum comun de ”laici, păstori și Episcopul Romei”.

Drumul sinodal va fi deschis în mod solemn la Roma, în prezența papei, pe 9 și 10 octombrie 2021, cu un moment de întâlnire și reflecție, urmat de un moment de rugăciune și de Sfânta Liturghie.

Faza diecezană: consultarea și participarea Poporului lui Dumnezeu
Bisericile locale vor începe drumul lor sinodal duminică 17 octombrie a.c. sub conducerea episcopului diecezan sau eparhial. Obiectivul acestei faze este consultarea Poporului lui Dumnezeu, iar Secretariatul Sinodului va trimite un Document pregătitor însoțit de un Chestionar și de un Vademecum cu propuneri pentru realizarea consultării în fiecare Biserică locală. Același Document preparator va fi trimis Departamentelor din Curia Romană, Uniunilor Superiorilor și Superioarelor Majore, uniunilor și federațiilor de viață consacrată, mișcărilor bisericești laicale internaționale, universităților sau facultăților de teologie. Fiecare episcop, înainte de luna octombrie a anului 2021, va numi un responsabil diecezan ca punct de referință și de legătură cu Conferința episcopală care, la rândul său, va numi un responsabil sau o echipă de legătură cu Secretariatul general al Sinodului. Discernământul diecezan sau eparhial va culmina cu o ”Reuniune pre-sinodală”. Contribuțiile vor fi trimise la propria Conferință episcopală. Episcopii, reuniți în adunare pentru o perioadă de discernământ, vor face o sinteză pe care o vor trimite la Secretariatul general al Sinodului. Toate acestea se vor încheia înainte de luna aprilie a anului 2022. După primirea materialelor, se va proceda la întocmirea unui prim ”Instrumentum laboris” care va fi publicat în septembrie 2022 și va fi trimis în Bisericile locale.

Faza continentală: dialog și discernământ
Începe astfel cea de-a doua fază, continentală, programată în perioada septembrie 2022 – martie 2023. Finalitatea acestei faze este realizarea unui dialog despre ”Instrumentum laboris”. La încheierea acestei faze se va elabora un document final, care va fi trimis la Secretariatul general în martie 2023 și se va trece la redactarea unui al doilea ”Instrumentum laboris”, care este prevăzut să fie publicat pentru iunie 2023.

Faza universală: episcopi din întreaga lume la Roma
Drumul sinodal va culmina în octombrie 2023, când episcopii numiți pentru adunarea sinodală se vor aduna la Roma în jurul Succesorului lui Petru, după procedurile stabilite în constituția ”Episcopalis communio”.

21 mai 2021, 12:04