Căutare

Sfântă Liturghie, la Altarul Catedrei din bazilica San Pietro, cu prilejul aniversării a 90 de ani ai emiţătorului pontifical Radio Vatican: 12 februarie 2021 Sfântă Liturghie, la Altarul Catedrei din bazilica San Pietro, cu prilejul aniversării a 90 de ani ai emiţătorului pontifical Radio Vatican: 12 februarie 2021 

Card. Parolin: Radio Vatican, o piatră de hotar şi expresie a universalităţii Bisericii

Cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, a prezidat vineri, 12 februarie, o Sfântă Liturghie, la Altarul Catedrei din bazilica San Pietro, cu prilejul aniversării a 90 de ani ai emiţătorului pontifical Radio Vatican, la care a participat şi un grup de angajaţi ai Radioului. Printre concelebranţi s-au aflat cardinalul Marcello Semeraro, prefect al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor şi membru al Departamentului pentru Comunicare; mons. Lucio Adrian Ruiz, secretarul aceluiaşi departament, părintele Federico Lombardi, fost Director general al Radioului Vatican şi, de asemenea, mons. Anton Lucaci, fost responsabil al Secţiei Române de la Radio Vatican.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

12 februarie 2021 – Vatican News.
«Mă bucur să aduc mulţumire la altar, împreună cu voi, pentru cei nouăzeci de ani ai Radioului Vatican. Rugăciunea de recunoştinţă pe care o înălţăm Domnului include şi gratitudinea faţă de toţi cei care, în această însemnată perioadă de timp, şi-au adus şi continuă să-şi ofere contribuţia cu generozitate pentru a transmite vocea Papei în lume.» Astfel a spus cardinalul secretar de stat la începutul omiliei, evidenţiind că în prezent răspândirea mesajelor benefice este mai necesară ca oricând, mai ales în contextul unei comunicări care pare să ţintească mai mult spre util decât spre uman, o modalitate comunicativă care necesită însănătoşire.  

Referindu-se la Evanghelia din liturgia zilei, după sfântul Marcu, capitolul 7, în care se relatează despre vindecarea – de către Isus – a unui surdomut, căruia "i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii", cardinalul Parolin a evidenţiat "coincidenţa singulară, providenţială" dintre fragmentul evanghelic şi marcarea aniversării care a prilejuit celebrarea Sfintei Liturghii, evidenţiind trei cuvinte cheie ale misiunii comunicării: deschiderea, universalitatea şi contactul.

Atrăgând atenţia asupra pericolului de a rămâne surzi la chemarea lui Dumnezeu şi muţi în a-i răspunde, cardinalul Parolin a amintit că fiecare dintre noi a primit, la începutul vieţii creştine, "deschiderea comunicativă cu Dumnezeu" şi a subliniat chemarea de a pune în joc talentul, printr-o atitudine de deschidere creativă care să exprime, în fiecare epocă, caracteristica de actualitate şi de noutate a Evangheliei.

Referindu-se la cel de-al doilea cuvânt cheie – universalitate – cardinalul secretar de stat a evidenţiat cum Radio Vatican – prin reţeaua pe care a creat-o şi prin ampla răspândire a transmisiunilor sale – este o expresie a universalităţii Bisericii Catolice şi a ministerului Petrin.  

Amintind că Radio Vatican a făcut posibilă rugăciunea la unison a credincioşilor aflaţi la mii de kilometri distanţă unii faţă de ceilalţi, prelatul a spus că mesajul său este "o reverberaţie modernă a Rusaliilor de demult", aşezându-se  "în diferite limbi asupra unor popoare îndepărtate, fiind semnul Duhului care ajunge la toţi şi-i uneşte". «Radio Vatican a străpuns chiar Cortina de Fier, făcând să ajungă prezenţa lui Dumnezeu în totalitarismele care i-au negat existenţa», a evidenţiat cardinalul Parolin la Sfânta Liturghie prilejuită de aniversarea a 90 de ani ai Radioului Vatican.

În legătură cu ultimul cuvânt cheie – contactul – "referitor la Evanghelie şi comunicare", prelatul a evidenţiat rolul important avut de Radio Vatican, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când s-a angajat intens în stabilirea contactelor dintre familii şi soldaţii aflaţi în prizonierat, creând o reţea de solidaritate prin intermediul căreia a răspândit peste un milion de mesaje, reuşind să pună în contact numeroase persoane cu cei dragi, despre care nu mai aveau veşti.

La finalul omiliei, cardinalul secretar de stat a spus: «Vă încurajez ca, în eforturile pe care le implică munca voastră de fiecare zi, să vă bazaţi slujirea pe un contact transparent cu Domnul. Acest lucru vă va permite să menţineţi o privire deschisă asupra exigenţelor vremurilor şi să cultivaţi dimensiunea universală care vă caracterizează. Reînnoiesc din inimă sentimentele de recunoştinţă faţă de voi şi asigur de rugăciunile mele pentru voi şi pentru cei care beneficiază de munca voastră, astfel încât să poată fi atinşi, prin cuvintele pe care le transmiteţi, de Cuvântul care mântuieşte».

Puteţi urmări aici videoclipul despre celebrarea euharistică din bazilica vaticană.

12 februarie 2021, 21:12