Căutare

Notificare privind Duminica Cuvântului lui Dumnezeu Notificare privind Duminica Cuvântului lui Dumnezeu 

Notificare privind Duminica Cuvântului lui Dumnezeu

Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a transmis o notă conţinând indicaţii cu privire la celebrarea Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu. Prin Scrisoarea apostolică în formă de motu proprio, intitulată "Aperuit illis", din 30 septembrie 2019, papa Francisc a stabilit ca a III-a Duminică din timpul liturgic de peste an să fie dedicată Cuvântului lui Dumnezeu, o decizie destinată aprofundării Sfintelor Scripturi şi răspândirii Cuvântului lui Dumnezeu.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

19 decembrie 2020 – Vatican News. Nota redactată de Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor poartă data de 17 decembrie şi semnătura prefectului departamentului vatican pentru cultul divin, cardinalul  Robert Sarah.  Documentul doreşte să contribuie la trezirea conştientizării importanţei Sfintei Scripturi pentru viaţa credincioşilor, în special în privinţa celebrării liturgice, "care pune în dialog viu şi permanent cu Dumnezeu". Împărţită în zece puncte care oferă tot atâtea indicaţii privind celebrarea Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu, nota evidenţiază că iniţiativa este "un bun prilej de a citi din nou unele documente ecleziale, în special Praenotanda Ordo Lectionum Missae".

Subliniindu-se că "prin lecturile biblice proclamate în cadrul celebrării liturgice, Dumnezeu vorbeşte poporului său şi Cristos însuşi proclamă Evanghelia sa", documentul indică una din modalităţile rituale potrivite pentru această duminică:  purtarea Evangheliarului în procesiune solemnă la începutul Sfintei Liturghii, sau în absenţa procesiunii, aşezarea Evangheliarului pe altar.

De asemenea, departamentul vatican pentru cultul divin precizează că lecturile biblice stabilite de Biserică în Lecţionar nu trebuie înlocuite sau eliminate, fiind de asemenea necesară folosirea unor versiuni ale Bibliei aprobate pentru uz liturgic.
"Proclamarea textelor din Lecţionar constituie o legătură de unitate între toţi credincioşii care le ascultă"  - se spune în document, recomandându-se totodată cântarea psalmului responsorial.  

În ceea ce priveşte omilia, episcopii, preoţii şi diaconii sunt îndemnaţi să explice lecturile din liturgia zilei în aşa fel încât Sfânta Scriptură să fie accesibilă comunităţii. Se subliniază, de asemenea, importanţa momentelor de reculegere în tăcere care favorizează meditaţia Cuvântului lui Dumnezeu şi asimilarea sa de către cei care-l ascultă.

În legătură cu proclamarea Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul celebrărilor liturgice – de către preoţi, diaconi şi lectori – nota evidenţiază necesitatea unei pregătiri specifice – interioare şi exterioare – familiaritate cu textele şi practica necesară proclamării Cuvântului lui Dumnezeu în mod adecvat.
Nota redactată de Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor oferă indicaţii şi cu privire la pregătirea Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu, de exemplu prin întâlniri formative în cadrul cărora să se explice criteriile care stau la baza alegerii şi distribuirii de-a lungul Anului liturgic (bisericesc) a textelor pentru liturgia zilei, prin distribuirea unor volume conţinând texte biblice şi prin promovarea celebrărilor comunitare în cadrul cărora să se recite împreună Laudele, ca rugăciuni de dimineaţă şi Vesperele, ca rugăciuni de seară.

Amintim că Scrisoarea "Aperuit illis" – prin care papa Francisc a stabilit Duminica Cuvântului lui Dumnezeu –  a fost difuzată în data de 30 septembrie 2019, în comemorarea liturgică a Sfântului Ieronim (347-420), preot şi învăţător al Bisericii, realizatorul traducerii Sfintei Scripturi în limba latină cunoscută cu numele de "Vulgata".


19 decembrie 2020, 12:12