Căutare

Acordul provizoriu dintre Sfântul Scaun şi China a fost reînnoit pentru doi ani Acordul provizoriu dintre Sfântul Scaun şi China a fost reînnoit pentru doi ani 

Acordul provizoriu dintre Sfântul Scaun şi China a fost reînnoit pentru doi ani

A fost reînnoit, pentru doi ani, acordul provizoriu dintre Sfântul Scaun şi China. Anunţul a fost făcut joi, 22 octombrie a.c.. Motivele acordului sunt prezentate într-un articol publicat în "L'Osservatore Romano", în care se spune: "Începutul a fost pozitiv, datorită unei bune comunicări şi colaborări între părţi".

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

22 octombrie 2020 – Vatican News. Acordul provizoriu dintre Sfântul Scaun şi Republica Populară Chineză, privind numirea episcopilor, a fost prelungit "pentru încă doi ani". Anunţul a fost făcut printr-o declaraţie a Sălii de Presă a Sfântului Scaun în care se spune: "Considerând că punerea în aplicare a Acordului menţionat anterior – cu o fundamentală valoare eclezială şi pastorală – a fost pozitivă, datorită bunei comunicări şi colaborări dintre părţi în privinţa acordului stabilit, Sfântul Scaun intenţionează să continue dialogul deschis şi constructiv pentru a favoriza viaţa Bisericii Catolice şi binele poporului chinez". Comunicatul de presă este însoţit de un amplu articol publicat în "L'Osservatore Romano", în care sunt explicate motivele acestei alegeri. "Cele două părţi" – se citeşte în articol – "au evaluat diferite aspecte ale aplicării acordului şi au stabilit, prin schimbul oficial de procese verbale, să-i prelungească valabilitatea cu încă doi ani, până la 22 octombrie 2022".

Scopul principal al Acordului "este de a sprijini şi promova vestirea Evangheliei" în China "prin restabilirea unităţii depline şi vizibile a Bisericii". Chestiunea numirii episcopilor şi a unităţii episcopilor cu Succesorul lui Petru "este de o importanţă vitală pentru viaţa Bisericii, atât la nivel local, cât şi universal". Tocmai acest element "a inspirat negocierile şi a fost elementul de referinţă în redactarea textului Acordului", pentru a asigura "încetul cu încetul atât unitatea credinţei şi comuniunea dintre episcopi, cât şi slujirea deplină în favoarea comunităţii catolice din China. Deja în prezent, pentru prima dată în multe decenii, toţi episcopii din China sunt în comuniune cu episcopul Romei şi, graţie implementării Acordului, nu vor mai exista hirotoniri nelegitime".

Articolul explică faptul că Acordul nu abordează "toate chestiunile deschide sau situaţiile care trezesc încă îngrijorare pentru Biserică", ci "exclusiv subiectul numirilor episcopale". Citând discursul recent al cardinalului secretar de stat, Pietro Parolin, în cadrul conferinţei organizată la Milano de Institutul Pontifical Misiuni Externe (PIME), articolul aminteşte că "au apărut unele neînţelegeri" în această privinţă. Multe dintre acestea s-au ivit deoarece au fost atribuite acordului "obiective pe care nu le are" sau a fost pus în legătură "cu probleme politice care nu au nicio legătură cu acordul în sine".

Semnarea Acordului provizoriu pentru numirea episcopilor, la Beijing, în data de 22 septembrie 2018, "reprezintă punctul de sosire al unui lung parcurs", dar "este totodată, şi mai presus de toate, punctul de plecare pentru acorduri mai largi şi cu o perspectivă mai amplă". Acordul provizoriu, al cărui text a fost păstrat confidenţial în mod consensual, având în vedere natura sa experimentală, "este rezultatul unui dialog deschis şi constructiv". Această "atitudine de dialog, alimentată cu respect şi prietenie, este intens dorită şi promovată" de papa Francisc care "pe deplin conştient de rănile cauzate comuniunii Bisericii în trecut şi după ani de lungi negocieri, iniţiate şi desfăşurate de predecesori săi şi în neîndoielnică continuitate cu gândirea acestora, el a restabilit comuniunea deplină cu episcopii chinezi hirotoniţi fără mandat papal şi a autorizat semnarea Acordului privind numirea episcopilor, al cărui proiect fusese deja aprobat de papa Benedict al XVI-lea".

"Din partea unor sectoare ale politicii internaţionale" – se citeşte de asemenea în articol – "s-a încercat o analizare a deciziilor Sfântului Scaun îndeosebi  conform unei hermeneutici geopolitice. Însă, în cazul stipulării Acordului provizoriu, pentru Sfântul Scaun este o chestiune profund ecleziologică". Mai mult, "există conştientizarea deplină" că acest dialog "favorizează o căutare mai fructuoasă a binelui comun în beneficiul întregii comunităţi internaţionale".
În ceea ce priveşte rezultatele obţinute până în prezent, au fost numiţi doi noi episcopi, "în timp ce alte câteva proceduri pentru noi numiri episcopale" sunt în desfăşurare. Deşi, "din punct de vedere statistic, acest lucru nu pare a fi un rezultat excelent, acesta reprezintă totuşi un început bun, cu speranţa realizării progresive a altor obiective pozitive", ţinând de asemenea cont de situaţia de urgenţă sanitară cauzată de pandemie, care a afectat contactele dintre cele două părţi şi aplicarea Acordului.
„Punerea în aplicare a Acordului, cu participarea efectivă şi din ce în ce mai activă a episcopatului chinez are, prin urmare, o mare importanţă pentru viaţa Bisericii Catolice din China şi, în consecinţă, pentru Biserica universală. În acest context, există şi obiectivul pastoral al Sfântului Scaun de a-i ajuta pe catolicii chinezi, divizaţi timp îndelungat, să dea semnale de reconciliere, colaborare şi unitate pentru o vestire reînnoită şi mai eficientă a Evangheliei în China."


"Este corect să recunoaştem" – se spune în încheierea articolului – "că există multe situaţii de mare suferinţă. Sfântul Scaun este pe deplin conştient de acest lucru, îl ia în considerare şi nu omite să atragă atenţia guvernului chinez în vederea încurajării unui exerciţiu mai fructuos în privinţa libertăţii religioase. Calea este încă lungă şi nu lipsită de dificultăţi".
Sfântul Scaun speră ca Acordul provizoriu şi prelungirea acestuia "să contribuie la soluţionarea problemelor de interes comun care sunt încă deschise, cu referire în special la viaţa comunităţilor catolice din China, precum şi la promovarea unui orizont internaţional de pace, într-un moment în care trăim numeroase tensiuni la nivel mondial".


22 octombrie 2020, 12:10