Căutare

THAILAND RELIGIONS CHRISTIANITY THAILAND RELIGIONS CHRISTIANITY 

Sacramentul Botezului administrat cu formule modificate arbitrar nu este valabil

Răspunzând la două întrebări referitoare la Sacramentul Botezului administrat folosind formula: "Te botezăm în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, Congregaţia pentru Doctrina Credinţei precizează, într-o notă, că Botezul nu este valid.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

6 august 2020 – Vatican News. Sacramentul Botezului administrat cu o formulă modificată arbitrar nu este valabil, iar cei care au primit sacramentul în acest fel trebuie botezaţi "in formă absolută", adică repetând ritul conform normelor liturgice stabilite de Biserică. Astfel evidenţiază Congregaţia pentru Doctrina Credinţei în răspunsul la două întrebări cu privire la validitatea unui Botez conferit cu formula "În numele tatălui şi al mamei, al naşului şi al naşei, al bunicilor, al membrilor familiei, al prietenilor şi în numele comunităţii te botezăm în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt".
Papa Francisc a aprobat răspunsul Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei publicat joi, 6 august a.c..

Într-o notă doctrinară explicativă, departamentul vatican reliefează că "modificarea deliberată a formulei sacramentale" fusese introdusă pentru a sublinia valoarea comunitară a Botezului, pentru a exprima participarea familiei şi a celor prezenţi şi pentru a evita ideea concentrării unei puteri sacrale în preot, în detrimentul părinţilor şi al comunităţii, pe care formula prezentă în Ritualul Roman ar transmite-o".
De fapt – aminteşte nota care citează constituţia conciliară Sacrosantum Concilium – "atunci când cineva botează este Cristos însuşi cel care botează", el este "protagonistul evenimentului care se celebrează". Cu siguranţă, în cadrul celebrării "părinţii, naşii şi întreaga comunitate sunt chemaţi să joace un rol activ, un adevărat oficiu liturgic", dar acest lucru, potrivit prevederii conciliare, presupune ca "fiecare, atât preotul cât şi credincioşii, îndeplinindu-şi oficiul propriu, va îndeplini tot şi numai ceea ce-i revine conform ritului şi normelor liturgice". (Sacrosanctum Concilium, n. 28).

"Reapare aici – continuă nota – cu motivaţii pastorale îndoielnice, o veche tentativă de a înlocui formula transmisă de Tradiţie cu alte texte considerate mai potrivite", dar "recurgerea la motivaţia pastorală, chiar şi în mod involuntar, reprezintă o derivă subiectivistă şi o voinţă manipulatoare."

Conciliul Vatican al II-lea, pe urmele Conciliului Tridentin, stabileşte că "absolut nimeni, fie şi preot, nu poate din iniţiativă proprie să adauge, să scoată sau să schimbe ceva în liturgie". De fapt, "modificarea formei de celebrare a unui sacrament din proprie iniţiativă nu constituie un simplu abuz liturgic, ca încălcarea unei norme pozitive, ci o rană provocată în acelaşi timp comuniunii ecleziale şi recunoaşterii acţiunii lui Cristos, care în cazurile cele mai grave face ca Sacramentul însuşi să fie invalid, deoarece natura acţiunii ministeriale necesită transmiterea cu fidelitate a ceea ce s-a primit".

În celebrarea sacramentelor – explică nota – adunarea nu acţionează "colegial" ci ministerial, iar prelatul nu "vorbeşte ca un funcţionar care îndeplineşte un rol încredinţat lui, ci acţionează în virtutea ministerului său, ca semn al prezenţei lui Cristos care acţionează în Trupul său, dăruindu-i harul său.
În această lumină, "trebuie înţeleasă prevederea tridentină privind necesitatea ca preotul să aibă cel puţin intenţia de a face ceea ce face Biserica", o intenţie care nu poate rămâne doar la nivel interior", cu riscul subiectivismului, ci se exprimă, de asemenea, printr-un "act extern" săvârşit "nu în propriul nume, ci în persoana lui Cristos". (…)

"Modificarea formulei sacramentale – se spune în încheierea notei – înseamnă, de asemenea, să nu înţelegem natura însăşi a ministerului eclezial, care este întotdeauna slujire a lui Dumnezeu şi a poporului săi şi nu exercitarea unei puteri care ajunge la manipularea a ceea ce i-a fost încredinţat Bisericii printr-un act care aparţine Tradiţiei." (…)

Şi în 2008, Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a răspuns la două întrebări privind validitatea botezurilor conferite cu formule modificate arbitrar: "I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier" (Eu te botez în numele Creatorului, al Răscumpărătorului şi al Sfinţitorului) şi "I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer". (Eu te botez în numele Creatorului, al Mântuitorului şi al Susţinătorului ". Răspunsul a fost ca şi cel de acum: că Botezul nu era valid şi cei care au fost botezaţi cu acele formule trebuiau botezaţi "în formă absolută".

 

06 august 2020, 14:01