Căutare

Dott. Paulo Ruffini, Prefect Vatican Media Dott. Paulo Ruffini, Prefect Vatican Media 

Prefectul Paolo Ruffini: Comunicarea să fie în slujba unităţii, nu a diviziunii

În cea de-a 54-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale, de duminică, 24 mai, la rugăciunea mariană "Regina Coeli", papa Francisc ne-a îndemnat ca "acest eveniment să încurajeze relatarea şi împărtăşirea poveştilor de viaţă constructive, care să ne ajute să înţelegem că suntem cu toţii o parte dintr-o poveste de viaţă mai mare decât noi şi că putem privi cu speranţă la viitor dacă avem cu adevărat grijă, ca fraţii, unii de alţii". Despre construirea unor comunităţi primitoare şi de susţinere – ce reprezintă una dintre îndatoririle comunicării – vorbeşte dr. Paolo Ruffini, prefect al Departamentului de Comunicare, într-un Mesaj video dedicat Săptămânii comunicării, iniţiativă promovată de Familia Paulină.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

25 mai 2020 – Vatican News.
O schimbare de ritm, o atitudine diferită, o privire pură care se lasă surprinsă de adevărul lui Dumnezeu. Acesta este unul din pasajele Mesajului video transmis de Paolo Ruffini, prefect al Departamentului de Comunicare al Sfântului Scaun, cu ocazia celei de-a 54-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale, având tema: «"Ca să povesteşti în auzul fiului tău şi fiului fiului tău" (Ex 10,2). Viaţa se face istorie».
Mesajul prefectului Ruffini a fost publicat duminică, 24 mai a.c., pe profilul Facebook şi pe canalul Youtube al Săptămânii Comunicării. Din cauza situaţiei de urgenţă generată de pandemia de coronavirus, iniţiativa promovată de Familia Paulină are loc pe web. Reflecţia prefectului Paolo Ruffini a fost inspirată de Mesajul papei Francisc pentru Ziua Comunicaţiilor Sociale, publicat la 24 ianuarie 2020, în ziua în care Biserica îl comemorează liturgic pe sfântul Francisc de Sales, patronul jurnaliştilor.

Ţeserea unei istorii noi

Având în centru tema naraţiunii, Mesajul papei Francisc se dezvoltă, potrivit prefectului, pe un cuvânt cheie – "a împărtăşi" – ce reprezintă îndemnul de a  povesti experienţa de viaţă şi de a asculta experienţa celor pe care îl întâlnim, pentru a "ţese, împărtăşindu-ne experienţele unii altora, o nouă poveste de viaţă". Însă, împărtăşirea se face în primul rând cu Dumnezeu care face să se ivească un înţeles diferit, "o perspectivă a răscumpărării". "Cu El putem reînnoda ţesutul vieţii, cosând din nou ceea ce a fost rupt şi smuls. Cât de mult avem nevoie de aceasta, cu toţii!" –  scrie papa Francisc în Mesajul pentru Ziua Comunicaţiilor Sociale, prefectul Ruffini evidenţiind că acest pasaj indică o direcţie de urmat, mai ales în aceste zile de încercare, cauzate de pandemia de coronavirus, un moment în care suntem chemaţi să reflectăm la viaţă, să întocmim un bilanţ, să binecuvântăm "civilizaţia digitală care ne-a permis să ne împărtăşim reciproc experienţele şi care a anulat distanţele", atrăgând totodată atenţia asupra pericolului ca "dimensiunea telematică să ajungă să înlocuiască în mod permanent apropierea fizică".

Frumuseţea comunicării cu Dumnezeu

În faţa atâtor iniţiative care au unit, "ne cutremurăm, de asemenea, în faţa putregaiului ranchiunei neadormite şi a renaşterii prejudecăţilor" – evidenţiază responsabilul departamentului vatican pentru comunicare, atrăgând atenţia asupra revenirii tentaţiei de a rezolva totul indicând un ţap ispăşitor. Cu toate acestea, a ieşit intens la suprafaţă "frumuseţea acelui noi", a comunicării cu Dumnezeu în mod deschis. "Experimentând separarea" – scrie Ruffini – "am înţeles simţul comuniunii". "Fără capacitatea de a conduce experienţa spre unitate, nu există înţelepciune şi nici cunoaştere." Altfel – subliniază – totul s-ar reduce la o enumerare de fapte fără istorie.

Unde să clădim speranţa

Aici trebuie să înţelegem sensul, să alegem – şi în privinţa comunicării – binele sau răul: alegerea între încredinţarea totală tehnologiei sau însufleţirea acesteia; între a simţi responsabilitatea adevărului sau a deveni instrumente (conştiente sau inconştiente) ale transmiterii ştirilor false. "Însă totul depinde de unde alegem să clădim speranţa, de alegerea a ceea ce contează, de alegerea de a rămâne în realitate, însă fără a îngădui să fim corupţi. Este necesar să înţelegem dacă comunicarea anterioară era cu adevărat comunicare şi dacă "trecerea prin deşert", impusă de pandemie, ne-ar putea face să ne întâlnim din nou în dorinţa relaţionării autentice cu ceilalţi.  

A semăna pentru a construi comunităţi primitoare

Privirea nouă pe care am dobândit-o ne îndeamnă la mărturie, la edificarea unor comunităţi primitoare, deschise sprijinirii celorlalţi. Pentru aceasta – explică prefectul Ruffini – este necesar ca seminţele semănate astăzi să încolţească în pământ bun.  De aici, amintirea îndemnului adresat de papa Francisc în cadrul rugăciunii rostită la 27 martie a.c. – în Piaţa Sfântul Petru complet goală – de a da "spaţiu fanteziei pe care numai Duhul Sfânt este capabil să o trezească", de a găsi "curajul deschiderii unor spaţii în care toţi să se simtă chemaţi şi de a înlesni noi forme de ospitalitate, fraternitate şi solidaritate". "Comunicarea trebuie fondată din nou pe o reţea care este, în acelaşi timp, globală şi locală. Digitală şi reală. Şi este constituită pentru a uni, nu pentru a divide. Pentru a dărui, nu pentru a vinde sau a cumpăra. Pentru a da tehnologiei o dimensiune transcendentală" – se mai spune în Mesajul video al prefectului Departamentului pentru Comunicare.

Comunicarea, un rol antiviral

În Mesajul video, prefectul Paolo Ruffini aminteşte că "în cazul în care virusul va deveni endemic, îi va revine comunicării îndatorirea asumării unui rol antiviral, permiţând acel "noi", devenit imposibil din cauza distanţei. În caz contrar, va fi necesar să înţelegem "cum vom fi în măsură să ne reconstruim modul de a fi împreună, modul de a ne întâlni". Aşadar, este necesar să ne gândim cum să utilizăm reţeaua, menţinând în acelaşi timp "relaţia concretă dintre oameni", edificând "o  economie a împărţirii unii cu ceilalţi, a împărtăşirii", în care persoanele să fie considerate în baza "capacităţii lor de a dărui" şi de a colabora în vederea oferirii reciproce a ceea ce este de valoare: timp, abilităţi, sprijin financiar, rugăciune.

Zâmbetul care devine istorisire

În acest context, se consolidează necesitatea unei Biserici în ieşire, atât de iubită de papa Francisc, o Biserică în măsură să "construiască comuniune prin toate mijloacele de comunicare". Paolo Ruffini îşi încheie Mesajul citând un proverb african care face trimitere şi la responsabilitatea comunicatorilor: "Putem fi zâmbetul celor care ne-au precedat". "Iată, fiecare poveste poate fi răscumpărată, răscumpărată împărtăşind un zâmbet care devine o poveste de viaţă" – se spune în încheierea Mesajului prefectului Departamentului pentru Comunicare, dr. Paolo Ruffini, prilejuit de Săptămâna Comunicării, o iniţiativă a Familiei Pauline.  


25 mai 2020, 12:21