Căutare

Confessioni Confessioni 

Nici o lege nu poate să impună preotului divulgarea păcatelor cunoscute la spovadă

O Notă explicativă, prezentată pe 1 iulie 2019 de Penitențieria Apostolică, readuce în prim plan importanța spovezii și imposibilitatea preotului de a divulga, după cum se solicită în unele medii, păcatele pe care le-a cunoscut la sacramentul spovezii. În realitate, penitentul se mărturisește înaintea lui Dumnezeu.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
02 iulie 2019 – Vatican News.
”Preotul nu este stăpânul spovezii pentru că el acționează în numele lui Dumnezeu”; prin urmare, nicio ”acțiune politică sau vreo inițiativă legislativă” nu are dreptul să forțeze inviolabilitatea sigiliului sacramental. Sunt câteva sublinieri din Nota explicativă difuzată luni, 1 iulie 2019, de Penitențieria Apostolică pe fondul unor dezbateri publice, cu accente diferite în anumite culturi, prin care se solicită preotului să denunțe în fața autorităților civile faptele grave aduse la cunoștința sa de cei care se spovedesc.

Nota explicativă subliniază importanța conștiinței - ”forul intern” - și valoarea inviolabilă a sigiliului sacramental. Aprobată de papa Francisc, Nota explicativă poartă semnătura penitențierului major, card. Mauro Piacenza, și a regentului, mons. Krzysztof Nykiel. Însuși Pontiful Roman, a scris în prezentarea documentului card. Mauro Piacenza, a amintit recent natura sacră a forului intern, ”spațiul intim al relațiilor dintre Dumnezeu și credincios”. Paradoxal, remarca atunci pontiful, forul intern nu este întotdeauna înțeles și păstrat cum se cuvine nici chiar în interiorul comunității bisericești. Papa a cerut ca forul intern să fie luat ”în serios” și să nu aibă ecouri ”în afară”. Caracterul absolut inviolabil al sigiliului sacramental, se subliniază în Nota explicativă, este garanția indispensabilă a sacramentului mărturisirii păcatelor.

Pe de altă parte, într-o societate puternic mediatizată, progresul tehnologic nu merge mână în mână cu un efort asemănător în ce privește căutarea adevărului, fiind mai frecventă, în schimb, ”dorința bolnăvicioasă de a pune în circulație știrile, adevărate sau false, amplificate sau diminuate după interes”.

Într-un atare context, ”se dorește ca sistemul juridic al Bisericii să se conformeze legislației statelor în care ea trăiește în numele unei pretinse corectitudini sau transparențe”. Penitențieria Apostolică a considerat urgent, de aceea, să amintească ”absoluta inviolabilitate a sigiliului sacramental”, întemeiat pe ”dreptul divin” fără nicio excepție. Din acest motiv, este esențial să se insiste pe faptul că sigiliul spovezii nu poate fi comparat cu secretul profesional, la care se angajează, de exemplu, medicii, farmaciștii, avocații și alte categorii profesionale. Când își mărturisește păcatele, penitentul, în realitate, vorbește înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, orice ”acțiune politică sau inițiativă legislativă” menită să forțeze inviolabilitatea sigiliului sacramental al spovezii ar constitui ”o ofensă inacceptabilă față de libertatea Bisericii”, care nu-și primește legitimitatea din partea Statelor, ci a lui Dumnezeu.

În mod semnificativ, Nota Penitențieriei Apostolice abordează și domeniul juridico-moral al acelor acte care țin de forul intern, dar care au loc în afara sacramentului spovezii”. Pentru acestea, dreptul canonic garantează ”un caracter rezervat în mod special”. Există, de asemenea, alte feluri de secret care nu intră în sfera de acțiune a forului intern, afirmând încă o dată ”principiul dreptului natural la păstrarea secretului”.

Cardinalul Piacenza precizează, mai departe, că textul Notei explicative ”nu poate și nu vrea să fie în niciun caz o justificare sau o formă de toleranță a execrabilelor cazuri de abuz comise de unii membri ai clerului”. ”Niciun compromis nu este acceptabil”, se afirmă în document, ”atunci când e vorba de tutelarea minorilor și a persoanelor vulnerabile, de prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz”, după cum a spus în repetate rânduri papa Francisc.

Nota explicativă amintește, în fine, că ”apărarea sigiliului sacramental și sacralitatea mărturisirii păcatelor nu vor putea să constituie niciodată o formă de complicitate la rău”, din moment ce, ”din structura însăși a sacramentului spovezii face parte, drept condiție pentru valabilitate, căința sinceră însoțită de propunerea fermă de a-și schimba viața și de a nu mai repeta răul comis”.

02 iulie 2019, 11:16