Căutare

Italia-S.Sede:accordo per mutuo riconoscimento titoli studio Italia-S.Sede:accordo per mutuo riconoscimento titoli studio 

În privința teoriei gender, respectăm și cerem respect: card. Giuseppe Versaldi

A fost publicat luni, 10 iunie 2019, un important document al Congregației pentru educația catolică: «Bărbat și femeie i-a creat». Cuvintele din cartea Genezei (1,27) răsună mai mult ca oricând în timpurile noastre, marcată de o criză a educației: remarcă într-un interviu realizat de Andrea Tornielli pentru Vatican News prefectul Congregației pentru educația catolică, card. Giuseppe Versaldi.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
11 iunie 2019 – Vatican News
. Cuvintele Sfintei Scripturi «Bărbat și femeie i-a creat» (Gen 1,27) reprezintă titlul unui important document prezentat luni, 10 iunie a.c., de Congregația pentru educația catolică. În centrul atenției, chestiunea gender și implicațiile acesteia asupra educației, în general, dar și a educației catolice, în special. Documentul are ca subtitlu: «Pentru o cale de dialog asupra chestiunii gender în educație».

Criza educației nu se rezolvă prin sloganuri
”Există o criză a educației, iar noi trebuie să depășim sloganurile. Respectăm și cerem respect”: spune într-un interviu realizat de Andrea Tornielli pentru Vatican News cardinalul Giuseppe Versalidi, prefectul Congregației pentru educația catolică. ”Asupra teoriei gender”, afirmă cardinalul în interviu, ”trebuie să găsim căi de dialog, fără să cădem în sloganuri și în extremisme. Dar trebuie să facem aceasta pornind de la identitatea noastră și știind să traducem în argumente ce țin de rațiune chiar și lumina care vine din credință, pentru că mare este confuzia, iar în școli, există riscul să se impună drept științifică o gândire unică. Avem respect față de toți, dar cerem de la toți să fim respectați la rândul nostru”, susține cardinalul care a semnat ieri documentul «Bărbat și femeie i-a creat».

Finalitatea documentului
Pentru a înțelege scopul documentului, cardinalul afirmă că este important să nu fie trecut cu vederea subtitlul: «Pentru o cale de dialog asupra chestiunii gender în educație». ”Documentul nostru”, afirmă prelatul, ”nu este doctrinar, ci mai degrabă metodologic: cum să educăm tinerele generații să se confrunte cu aceste teme într-un timp în care asupra acestei chestiuni există multă confuzie. Ne aflăm în fața riscului de a se impune în școli ca științifică o gândire unică pe care nu o putem accepta. În același timp, trebuie să fim capabili de a dialog, de a ne reînnoi și de a valoriza ceea s-a arătat bun în cercetările despre gender”.

Originea unei luări de poziție
Documentul a prins viață, spune mai departe cardinalul, în urma dialogurilor cu episcopii din lumea întreagă care vin periodic la Roma cu ocazia vizitei ”ad Limina Apostolorum”. Aceeași problematică, însă, poate fi întâlnită și cu ocazia vizitelor pe care oficialii Congregației pentru educația catolică le efectuează în școlile și universitățile de pe toate continentele. ”Este în curs de răspândire o ideologie gender, iar învățătura Bisericii este înfierată drept retrogradă. De aceea, era necesar să căutăm un dialog educativ în privința acestei teme”, spune cardinalul Versaldi.

Pe primul loc, argumente raționale
La baza documentului se află o muncă desfășurată ”pe planul rațiunii, cu argumente raționale, nu cu sloganuri sau cu modalități fideiste. Pentru noi, rațiunea este luminată de credință și credința nu este contrară rațiunii. În orice caz, asupra chestiunii gender este posibil să lansăm dialogul pe baza argumentelor care nu cer adeziunea la credința catolică, prin trei atitudini: a asculta, a raționa și a propune. Există argumente raționale care clarifică centralitatea trupului ca subiectivitate care comunică identitatea ființei. În această lumină se înțelege datul biologic al diferenței sexuale dintre bărbat și femeie. Formarea identității se bazează pe alteritate, iar în familie raportarea la mamă și la tată facilitează copilul în elaborarea propriei identități-diferențe sexuale. Genul ”neutru” sau ”al treilea gen”, în schimb, apare ca o construcție fictivă”.

Punctele de dialog și întâlnire
În ce privește punctele de întâlnire, prelatul a subliniat că ”mai presus de toate, trebuie să deosebim ideologia gender, care este prezentată drept științifică și care se răspândește chiar și în școli, de cercetările asupra chestiunii gender. În timp ce nu acceptăm ideologia, recunoaștem punctele de întâlnire din domeniul cercetărilor asupra chestiunii gender pentru a crește în înțelegerea reciprocă”. Cardinalul a făcut aici două exemple: ”demnitatea egală dintre bărbat și femeie, după formele de subordonare injustă care au marcat secole la rând istoria noastră” și, pe cale de consecință, ”educația copiilor și a tinerilor de a respecta orice persoană în condiția sa de viață specifică și diferită – dizabilitate, rasă, religie, tendințe afective – contrastând orice formă de bullyng și de discriminare injustă”. Un alt punct important are în vedere ”valorile feminității, evidențiate în reflecția despre gender”; de multe ori, există tendința de a se opri la aspectele fizice ale sexualității, punând în planul secund aspectele culturale care aprofundează natura fără a se opune, însă, naturii. Aprofundarea valorii femeii este, de altfel, bine întemeiat în documentele ultimilor pontifi”.

Aspectele critice ale teoriilor gender
Există, însă, și aspecte critice. În interviul pentru Vatican News, card. Versaldi afirmă că ”teoriile gender, mai ales cele mai radicale, se îndepărtează de datul natural ajungând la o opțiune totală pentru decizia subiectului emotiv. În acest fel, identitatea sexuală și, prin consecință, chiar familia, devin ”lichide” și ”fluide”, întemeiate mai degrabă pe dorința momentului și mai puțin pe datul natural și pe adevărul ființei. Se vrea ștergerea diferenței sexuale, făcând-o irelevantă pentru dezvoltarea persoanei”.

Ce rezultate se așteaptă
În fine, la întrebarea privind rezultatele la care speră să se ajungă prin acest nou document, cardinalul Versaldi afirmă că ”propunând calea dialogului întemeiat pe argumente ce țin de rațiune, noi respectăm pozițiile îndepărtate de pozițiile noastre și cerem respect pentru ale noastre. Nu noi alegem elevii care frecventează școlile și universitățile catolice, ci familiile și studenții sunt cei care aleg aceste școli și instituții de învățământ, știind că sunt catolice. Nu putem să renunțăm la identitatea noastră aderând la o gândire unică ce ar dori să șteargă diferența sexuală, reducând-o la un simplu dat legat de circumstanțele culturale și sociale. Trebuie să evităm cele două extremisme: extremismul gândirii unice și al ideologiei care își face cale prin sloganuri, și cel potrivit căruia în școlile noastre ar trebui să vină numai cel care împărtășește credința catolică și gândește la fel ca noi. Trebuie să căutăm căi de dialog și să răspundem la criza educațională în privința acestor teme. Documentul constituie o contribuție în această privință”.
 

11 iunie 2019, 10:51