Căutare

Turismo internazionale, volo aerei, mondo Turismo internazionale, volo aerei, mondo 

"Turismul şi transformarea digitală". Mesaj al cardinalului Turkson de Ziua Mondială a Turismului

Ziua Mondială a Turismului ne invită să reflectăm asupra contribuției progreselor tehnologice nu numai în vederea îmbunătățirii produselor și a serviciilor turistice, ci și pentru ca acestea să se înscrie pe calea unei dezvoltări durabile și responsabile, în numele căreia ar trebui orientată creșterea sectorului turistic.
Mesajul cardinalului Turkson de Ziua Mondialè a Turismului

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

7 august 2018 – Cetatea Vaticanului. "Turismul şi transformarea digitală" este tema propusă pentru Ziua Mondială a Turismului din 2018. Marcată anual la 27 septembrie, iniţiativa promovată de Organizaţia Mondială a Turismului sugerează, prin tematica aleasă în 2018, o reflecţie aprofundată asupra progreselor înregistrate de tehnologia digitală care "ne-a transformat  epoca şi comportamentul, schimbând în mod drastic felul de a trăi timpul de odihnă, de vacanţă, al mobilităţii şi al turismului în toate formele sale", după cum evidenţiază cardinalul Peter Turkson, prefect al Departamentului pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, în Mesajul cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului.

«Sunt numeroase schimbările care decurg din implementarea noilor tehnologii digitale în ceea ce privește viața socială a oamenilor, modul de concepere a relațiilor interpersonale, a muncii, a sănătății, a comunicării, extinzând peste tot "conexiunea" și, prin urmare, schimbul de informaţii, permiţând exprimarea şi confruntarea unei multiple şi variate bogății de idei, opinii și viziuni asupra lumii», scrie cardinalul Turkson, observând că, înainte de a lua o decizie, circa 50% dintre călătorii digitali se inspiră din observarea imaginilor, lăsându-se influenţaţi şi de comentariile on-line, în vreme ce 70% consultă videoclipurile și opiniile celor care au călătorit deja în acele locuri.

«Prin urmare» - continuă prelatul - «această aniversare ne invită să reflectăm asupra contribuției progreselor tehnologice nu numai în vederea îmbunătățirii produselor și a serviciilor turistice, ci și pentru ca acestea să se înscrie pe calea dezvoltării durabile și responsabile, în numele căreia ar trebui orientată creșterea sectorului turistic.»

«Biserica» - se spune în Mesaj - «a acordat întotdeauna o atenție deosebită pastoraţiei turismului, a petrecerii timpului liber și a vacanţelor, considerate ca fiind oportunități de recuperare, de întărire a legăturilor familiale și interpersonale, de reconstituire spirituală, pentru a se bucura de frumusețile extraordinare ale creației şi pentru a creşte în spiritul "umanităţii integrale".

Plecând de la convingerea că "fiecare creatură are un rol și nici una nu este inutilă", în mesaj se evidenţiază importanţa turismului în calitate de vector eficient al valorilor şi idealurilor atunci când oferă persoanei umane oportunităţi de creştere, atât în dimensiunea sa transcendentală, deschisă întâlnirii cu Dumnezeu, cât şi în dimensiunea sa pământească, în special în relaţia cu alte persoane şi în contactul cu natura.  

Reflectând asupra folosirii instrumentelor digitale în domeniul operatorilor de turism şi al utilizatorilor, cardinalul Turkson  a evidenţiat oportunitatea reprezentată de acestea în vederea dezvoltării serviciilor şi a educării în spiritul co-responsabilităţii cu privire la Casa noastră comună. Însă, prefectul Departamentului pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, atrage atenţia asupra folosirii în mod necorespunzător a instrumentelor digitale, fapt ce conduce la anihilarea demnităţii umane, cu consecinţe dăunătoare, modul incorect de folosire a sferei digitale referindu-se în special la producţia şi utilizarea datelor, mai ales a datelor personale.

Mesajul conţine un gând special pentru noile generaţii  ce constituie cea mai mare parte a utilizatorilor digitali. "Instrumentum Laboris", document în vederea celei de-a XV-cea Adunări generale ordinare a Sinodului episcopilor, destinat tinerilor, oferă unele indicaţii privind aşa-numita "viaţă digitală", atrăgând atenţia asupra importanţei de a nu separa comportamentele on-line de cele off-line şi asupra pericolului de a fi înşelaţi de lumea virtuală, prin distorsionarea percepţiei realităţii şi reprezentarea incorectă a persoanelor. După cum ne amintește papa Francisc: "Nu este suficient să mergi de-a lungul drumurilor digitale, adică să fii pur și simplu conectat: conexiunea trebuie să fie însoțită de o întâlnire autentică. Nu putem trăi singuri, închişi în noi înșine. Avem nevoie să iubim și să fim iubiți".

07 august 2018, 11:13