Căutare

2018.04.27 Sala Stampa Vaticana - Conferenza stampa di presentazione del Rapporto Annuale AIF 2018.04.27 Sala Stampa Vaticana - Conferenza stampa di presentazione del Rapporto Annuale AIF 

”A da ce-i mai bun din tine”: viziunea Bisericii despre sport

”Sportul poate să deschidă calea către Cristos în acele locuri și ambiente unde, din diferite motive, nu este posibil să-L vestești de o manieră directă; iar persoanele, prin mărturia lor de bucurie, practicând sportul în formă comunitară, pot fi mesageri ai Veștii celei bune”.

Adrian Dancă - Cetatea Vaticanului

Vatican News - 1 iunie 2018. A fost prezentat vineri, 1 iunie 2018, la Sala de Presă a Sf. Scaun, documentul intitulat ”A da ce-i mai bun din tine. O perspectivă creștină asupra sportului și a persoanei umane”. În cele cinci capitole, Departamentul pentru laici, familie și viață analizează pe scurt istoria fenomenului sportiv, oferă o lectură antropologică a acestuia, evidențiază provocările și devierile sportului – printre care dopajul și corupția – pentru a încheia cu o descriere a rolului jucat de Biserică în acest domeniu, considerat ”o modernă Curte a neamurilor”.

Au intervenit la conferință de presă prefectul Departamentului amintit, cardinalul Kevin Farrell, responsabilul Oficiului Biserică și Sport din cadrul aceluaiși Departament vatican, dr. Santiago Perez de Camino, și doi invitați din diferite domenii: dr. Antonella Stelitano, cercetătoare, din Societatea italiană de istorie a sportului, și pr. Patrick Kelly, S.I., profesor de teologie la Universitatea din Seattle (SUA).

Documentul ”A da ce-i mai bun din tine”, publicat vineri în italiană, engleză și spaniolă, subliniază că nu există ”un sport creștin”, dar este cu siguranță legitimă ”o viziune creștină asupra sportului”. De aceea, se evidențiază că Biserica – după cum a învățat în ultimele decenii Sfântul Ioan Paul al II-lea – nu se limitează la încurajarea unei ”calificate practici sportive”, dar ”vrea să fie prezentă în interiorul sportului”, înțeles ca ”sport pentru persoană” și, prin urmare, ca spațiu în care, ”dând ce-i mai bun din tine” – după cum afirmă chiar titlul documentului – se pot maturiza valori importante precum prietenia, dialogul, egalitatea, respectul și solidaritatea.

Cu această ocazie, papa Francisc a transmis cardinalului Kevin Farrell o scrisoare de însoțire a documentului, în care subliniază că sportul ”poate fi un instrument de întâlnire, formare, misiune și sfințire”. ”Biserica este chemată să fie”, scrie pontiful în scrisoarea sa, ”semn al lui Isus Cristos în lume inclusiv prin intermediul sportului practicat în oratorii, parohii și școli, în asociații, etc. Orice ocazie este bună pentru a duce mesajul lui Cristos «la timp potrivit și la timp nepotrivit» (2 Tim 4,2). Este important a duce, a comunica această bucurie transmisă de sport, care nu înseamnă altceva decât a descoperi potențialul persoanei umane, care ne cheamă să descoperim frumusețea creației și a ființei umane înseși făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sportul poate să deschidă calea către Cristos în acele locuri și ambiente unde, din diferite motive, nu este posibil să-L vestești de o manieră directă; iar persoanele, prin mărturia lor de bucurie, practicând sportul în formă comunitară, pot fi mesageri ai Veștii celei bune”. De aceea, încheie pontiful, ”a da ce-i mai bun din tine în sport reprezintă și un îndemn la aspirația către sfințenie”. ”Pentru sportivul creștin, sfințenia va fi, așadar, un a trăi sportul ca un mijloc de întâlnire, de formare a personalității, de mărturie și de vestire a bucuriei de a fi creștin împreună cu cei din jurul său”. ”Tuturor sportivilor și operatorilor pastorali care se recunosc în marea «echipă» a Domnului Isus le cer să se roage pentru mine și le transmit din inimă binecuvântarea mea”, afirmă papa Francisc.

01 iunie 2018, 12:11