Căutare

Papa Francisc: Puterea și blândețea Duhului Sfânt să inspire felul de a vesti Evanghelia

Duminică, 19 mai 2024, în bazilica San Pietro, papa Francisc a prezidat Sfânta Liturghie a solemnității Coborârii Sfântului Duh. După cum lucrarea Duhului Sfânt în noi poartă amprenta puterii și blândeții, tot la fel, a spus papa la omilie, vestirea Evangheliei în zilele noastre trebuie să fie făcută cu vigoare și delicatețe.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
19 mai 2024 – Vatican News.
”Puterea” și, în același timp, ”blândețea” cu care Duhul Sfânt își desfășoară lucrarea sa în noi și în misiunea Bisericii au fost în centrul omiliei pe care papa Francisc, a doua zi după vizita pastorală la Verona (Italia), a prezentat-o duminică, 19 mai a.c., în bazilica Sfântul Petru, la Sfânta Liturghie din solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt.

Pornind de la relatarea biblică despre evenimentul Rusaliilor (Fapte 2,1-11), papa a spus că lucrarea Duhului Sfânt are întotdeauna două trăsături: puterea și, totodată, blândețea.

Pe de o parte, semnele vântului și focului, care deseori în Sfânta Scriptură sunt asociate cu puterea lui Dumnezeu, ne arată că lucrarea Duhului în noi este puternică. ”Fără această putere nu vom reuși niciodată să învingem răul, nici dorințele trupești de care vorbește Sfântul Paul. Impulsurile sufletului – necurăția, idolatria, certurile, invidiile (cf. Gal 5,19-21) – pot fi învinse cu ajutorul Duhului Sfânt. (...) Ne arată acest lucru și Isus atunci când, mânat de Duhul, se retrage patruzeci de zile în pustiu (cf. Mt 4,1-11) ca să fie ispitit, iar în acel timp, crește și umanitatea sa, se întărește și se pregătește pentru misiune”.

În același timp, ”lucrarea Mângâietorului în noi este și blândă. E puternică și blândă. Vântul și focul nu distrug, nici nu reduc în cenușă ceea ce ating: unul umple casa în care se află discipolii, iar focul se așază cu delicatețe, în formă de văpăi mici, asupra capului fiecăruia (cf. Fap 2,3). Această delicatețe este, la rândul ei, o trăsătură a lucrării lui Dumnezeu pe care o regăsim de multe ori în Biblie”.

Astăzi, a reluat papa Francisc, din ”cenaclul” acestei bazilici, ”suntem trimiși asemenea apostolilor să vestim Evanghelia la toți oamenii”, iar cu ajutorul Duhului Sfânt ”putem și trebuie să facem aceasta cu aceeași putere și cu aceeași blândețe”. ”Cu aceeași putere”, a reluat pontiful, ”adică, nu cu aroganță și impuneri - creștinul nu este arogant, puterea sa este alta, este puterea Duhului Sfânt – nici prin calcule și prin viclenii, ci prin energia care vine din fidelitatea față de adevăr, pe care Duhul Sfânt îl învață în inimile noastre și îl face să crească în noi”. 
Papa Francisc: ”Prin aceasta, noi ne predăm, ne predăm în fața Duhului, nu în fața puterii lumii, și continuăm să vorbim de pace celui care vrea război, vorbim de iertare celui care seamănă răzbunare, vorbim de primire și solidaritate celui care încuie ușile și ridică bariere, vorbim de viață celui care alege moartea, vorbim de respect celui care preferă să umilească, să insulte și să rebuteze, vorbim de fidelitate celui care refuză orice legătură, confundând libertatea cu un individualism superficial, opac și gol. Fără a ne lăsa intimidați de greutăți, nici de derâdere, nici de împotriviri, care, astăzi ca și ieri, nu lipsesc niciodată din viața apostolică (cf. Fap 4,1-31)”.

După cum lucrarea Duhului Sfânt este marcată de putere și, în același timp, de blândețe, tot la fel și lucrarea Bisericii trebuie să poarte trăsăturile puterii și ale blândeții. De aceea, a reluat papa, ”vestirea noastră vrea să fie blândă, pentru a-i primi pe toți. Să nu uităm acest lucru: pe toți, pe toți, pe toți. Să nu uităm parabola invitaților la sărbătoare care n-au vrut să meargă: mergeți la răspântiile drumurilor și aduceți-i pe toți, pe toți, pe toți, buni și răi, pe toți (cfr. Mt 22,1-14). Duhul Sfânt ne dă putere, ca să mergem mai departe și să-i chemăm pe toți, precum și blândețe, ca să-i primim pe toți”.

19 mai 2024, 12:02