Căutare

Papa Francisc: Copleșiți de darurile Domnului, să devenim noi înșine un dar pentru cei săraci

Duminică, 19 noiembrie 2023, papa Francisc a prezidat Sfânta Liturghie în bazilica San Pietro. Au luat parte aproximativ cinci mii de persoane. La omilie, papa a vorbit despre Evanghelia duminicii după ritul roman sau latin (Matei 25,14-30), și a menționat Ziua mondială a săracilor, marcată în această duminică a anului liturgic.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
19 noiembrie 2023 – Vatican News.
Călătoria lui Isus și călătoria vieții noastre au fost în centrul omiliei prezentată de papa Francisc la Sfânta Liturghie pe care a prezidat-o duminică, 19 noiembrie a.c., în bazilica San Pietro. În cea de-a 33-a duminică a timpului liturgic de peste an după ritul roman sau latin, Biserica marchează, pentru al șaptelea an la rând, Ziua mondială a săracilor.

În prezența a aproximativ cinci mii de persoane, papa a vorbit pe larg la omilia Celebrării euharistice despre Evanghelia duminicii (Matei 25,14-30), cu parabola talanților pe care un stăpân i-a încredințat slujitorilor săi înainte de a pleca într-o lungă călătorie.

Călătoria lui Isus

Omul despre care parabola afirmă că pleacă într-o călătorie și își împarte bunurile între slujitorii săi, a remarcat papa în meditația sa, ne face să ne gândim la ”misterul lui Cristos, Dumnezeu care s-a făcut om, la învierea și înălțarea sa la cer”, realizând, astfel, o ”călătorie de întoarcere” la Tatăl.
Papa Francisc: ”Dar, înainte de a pleca, [Isus] ne-a încredințat bunurile sale, un adevărat capital: ni s-a lăsat pe sine însuși în Euharistie, [ne-a lăsat] Cuvântul vieții sale, pe Sfânta sa Mamă ca Mamă a noastră și a împărțit darurile Duhului Sfânt pentru ca noi să putem continua lucrarea sa în lume. Acești talanți sunt împărțiți, după cum menționează Evanghelia, după capacitățile fiecăruia (cf. v. 15), așadar, pentru o misiune personală pe care Domnul ne-o încredințează în viața de fiecare zi în societate și în Biserică”.

Dar parabola Evangheliei spune că stăpânul acelor slujitori s-a întors și i-a chemat să dea cont înaintea sa (cf. v.19). ”Într-adevăr, după prima călătorie către Tatăl va urma alta, pe care Isus o va efectua la sfârșitul timpurilor, când se va întoarce în slavă și va voi să ne întâlnească din nou, pentru o dare de seamă, darea de seamă a istoriei, și să ne conducă în bucuria vieții veșnice. Trebuie să ne întrebăm, de aceea, cum ne va găsi Domnul când se va întoarce, cum mă voi prezenta eu la întâlnirea cu El?”.

Călătoria vieții noastre

Întrebările despre ”călătoria lui Isus” ne conduc, de fapt, să ne gândim cu atenție la ”călătoria vieții noastre”, ținând cont că ”marele capital care a fost depus în mâinile noastre este iubirea Domnului, temelia vieții noastre și susținerea drumului nostru”. Primii doi slujitori din parabola Evangheliei au înmulțit darul primit, dar al treilea se teme și ajunge să îngroape unicul talant ce i-a fost încredințat.
Papa Francisc: ”Aceasta este valabil și pentru noi: putem să înmulțim cele pe care le-am primit, făcând din viață o jertfă de iubire pentru ceilalți, sau putem trăi blocați de o falsă imagine a lui Dumnezeu și, de frică, să ascundem sub pământ tezaurul pe care l-am primit, gândindu-ne numai la noi înșine, fără a ne lăsa pasionați de nimic în afară de comoditatea și de interesul nostru, fără a ne angaja”.

În acest sens, parabola Evangheliei răsună ca un avertisment în această Zi mondială a săracilor ”pentru a verifica cu ce spirit înfruntăm călătoria vieții. Am primit de la Domnul darul iubirii sale și suntem chemați să devenim un dar pentru ceilalți. (...) Copleșiți de daruri, suntem chemați să ne facem noi înșine un dar”. Raportându-ne la atâtea forme materiale, culturale și spirituale de sărăcie din lumea de astăzi, ba mai mult, gândindu-ne la ”mulțimea imensă de săraci”, să ținem cont de mesajul clar al Evangheliei și ”să nu îngropăm bunurile Domnului. Să punem în circulație caritatea, să împărțim pâinea noastră, să înmulțim iubirea”, pentru că ”sărăcia este un scandal”. ”Să ne rugăm pentru ca și noi, la încheierea călătoriei noastre, după ce L-am primit pe Cristos în acești frați și surori, în care El însuși s-a identificat (cf. Matei 25,40), să putem auzi că ni se spune: Bine, slujitor bun și credincios, ia parte la bucuria stăpânului tău (Matei 25,21)”.

După Sfânta Liturghie prezidată duminică în bazilica San Pietro, papa a condus rugăciunea ”Îngerul Domnului” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, la care au luat parte mii de romani și pelerini prezenți la amiază în Piața Sfântul Petru.

19 noiembrie 2023, 11:42