Căutare

 Papa Francisc,  în Sala Clementină din Palatul Apostolic, la întâlnirea cu membri și membre din Familia Paulină (25 noiembrie 2021) Papa Francisc, în Sala Clementină din Palatul Apostolic, la întâlnirea cu membri și membre din Familia Paulină (25 noiembrie 2021) 

Evanghelia vine din inimă, din pasiune: Papa Francisc la întâlnirea cu Familia Paulină

Papa Francisc s-a întâlnit joi, 25 noiembrie, în Sala Clementină din Palatul Apostolic cu membri și membre din Familia Paulină, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la moartea Fericitului Iacob Alberione, fondatorul Familiei Pauline, căreia îi aparțin Societatea Sfântului Paul, Congregația „Fiicele Sfântului Paul”, Discipolele Învățătorului Divin, Surorile Bunului Păstor... .

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 25 noiembrie 2021. În total, Familia Paulină numără 10 ramuri aflate în colaborare între ele în misiunea de vestire a Evangheliei, fiind activă în 52 de țări din cele cinci continente, inclusiv în România.

„Vă adresez tuturor bun venit cu ocazia celei de-a cincizecea aniversări a morții Fericitului Iacob Alberione, fondator de congregații religioase, institute de viață seculară consacrată și asociații laice care alcătuiesc Familia Paulină” – a spus pontiful la începutul discursului, definind această aniversare „un prilej favorabil pentru Biserică” de a reaminti „lucrurile mari înfăptuite de Duhul Sfânt în și prin Fericitul Alberione”.

Amintind că Fericitul Alberione, „cu o mare clarviziune” a înțeles necesitatea răspândirii Cuvântului lui Dumnezeu în secolul al XX-lea, „folosind și exploatând instrumentele și limbajele cele mai eficiente oferite de progresul tehnologic, pontiful a scos în relief trăsăturile fondatorului Familiei Pauline, spunând: „Figura acestui mărturisitor exemplar al Cuvântului lui Dumnezeu ne apare în mod viu în "portretul" pe care i l-a făcut sfântul Paul al VI-lea: "Smerit, tăcut, neobosit, mereu vigilent, mereu absorbit de gândurile sale, care trec de la rugăciune la muncă, mereu preocupat să scruteze ‚semnele vremurilor’, adică modalitățile cele mai ingenioase de a ajunge la suflete". „Și astfel, a continuat (sfântul Paul al VI-lea): "Părintele nostru Alberione a dat Bisericii noi mijloace de expresie, noi mijloace pentru a da vigoare și amploare apostolatului său, noi capacități și o nouă conștiință a validității și posibilității misiunii sale în lumea modernă și cu mijloace moderne" (Discurs al papei Paul al VI-lea către Familia Paulină, din 28 iunie 1969).

„Aceste expresii, dragi frați și surori, vă privesc pe voi în mod individual și ca Familie religioasă. Ele vă provoacă în concretețea vieții voastre de persoane consacrate, care primesc din rugăciune capacitatea de a scruta ‚semnele vremurilor’ pentru a adapta proiectele apostolice la situațiile și nevoile oamenilor de astăzi” – a spus papa Francisc.

Amintind că părintele Alberione le repeta adesea membrilor Familiei Pauline că adevăratul lor fondator este apostolul Paul, pe care l-a indicat ca inspirator și model, papa Francisc a îndemnat Familia Paulină să păstreze și să alimenteze pasiunea pentru Evanghelie. „Pasiunea pentru Evanghelie, subliniez acest lucru.

Pentru că Evanghelia nu poate fi trăită fără pasiune. Evanghelia doar prin cuvinte nu funcționează: Evanghelia vine din inimă, din pasiune... Tocmai pasiunea pentru Evanghelie strălucește în nenumăratele sale inițiative apostolice, însuflețite de aceeași motivație și de același scop pe care îl găsim la apostolul Paul când scrie: "Căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câștig pe câți mai mulți. Am devenit iudeu pentru iudei, ca să-i câștig pe iudei. (Am devenit) supus Legii. Am devenit un fărădelege pentru cei fărădelege, ca să-I câștig pe cei fărădelege chiar dacă nu sunt fără Legea lui Dumnezeu, dar sub legea lui Critos. Am devenit slab pentru cei slabi, ca să-i câștig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toți, ca să-I câștig măcar pe unii. Toate le fac pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea” (1 Cor 9,19-23).

 

25 noiembrie 2021, 21:33