Căutare

Papa Francisc la Celebrarea Patimii Domnului în bazilica San Pietro, 10 aprilie 2020 Papa Francisc la Celebrarea Patimii Domnului în bazilica San Pietro, 10 aprilie 2020 

Papa Francisc: Crucifixul îmbrățișează toate dimensiunile omului concret și fragil

Într-un mesaj transmis participanților la Congresul Teologic Internațional ”Înțelepciunea Crucii într-o lume plurală”, papa Francisc a îndemnat teologii să păstreze mereu unite înălțimea gândirii științifice și smerenia inimii pentru a răspunde la speranțele omului fragil și concret. Lucrările Congresului teologic se desfășoară la Roma în zilele 21-24 septembrie 2021.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
21 septembrie 2021 – Vatican News. ”Contemplând Crucifixul, vedem toate dimensiunile umane îmbrățișate de milostivirea lui Dumnezeu”: scrie papa Francisc într-un mesaj transmis participanților la congresul teologic internațional ”Înțelepciunea Crucii într-o lume plurală”. Mesajul este adresat oficial părintelui Joachim Rego, superiorul general al Congregației Patimii lui Isus Cristos (”pasioniștii”), iar congresul teologic se desfășoară în zilele 21-24 septembrie a.c. la Universitatea Pontificală a Lateranului din Roma. Inițiativa teologică face parte din manifestările jubiliare organizate de congregația amintită cu ocazia celui de-al treilea centenar de la înființare de către Sfântul Paul al Crucii.

Organizatorii își propun să aprofundeze actualitatea Crucii în contextul multiplelor areopaguri contemporane, astfel încât – observă papa în mesaj – ”misterul pascal, centrul credinței creștine și carisma Familiei religioase a pasioniștilor, să fie iradiat și răspândit ca răspuns la caritatea divină, pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor și speranțelor lumii”.

”Apostolul Paul”, se mai citește în mesajul papei, ”vorbește de lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea iubirii lui Cristos (cf. Efeseni 3,18). Contemplând Crucifixul, vedem că orice dimensiune umană este îmbrățișată de milostivirea lui Dumnezeu. Iubirea sa kenotică și plină de compasiune atinge, prin intermediul Crucii, cele patru puncte cardinale și ajunge la extremitățile condiției noastre, unificând de o manieră indisolubilă raportul vertical cu Dumnezeu și pe cel orizontal cu oamenii într-o fraternitate pe care moartea lui Isus a făcut-o să fie universală pentru totdeauna”.

”Imensa putere mântuitoare care se declanșează din slăbiciunea Crucii”, afirmă papa Francisc, ”arată teologiei importanța unui stil care să știe a uni înălțimea gândirii cu smerenia inimii. În fața Crucifixului, [teologia] este invitată, la rândul ei, să se îndrepte către condiția mai fragilă și concretă a omului și să renunțe la modalitățile și intențiile polemice, împărtășind cu dragă inimă efortul studiului și căutând cu încredere semințele prețioase pe care Cuvântul le aruncă în pluralitatea fragmentată și uneori contradictorie a culturii”.

”Crucea Domnului, izvor de mântuire pentru omul din orice loc și din orice timp, este de aceea actuală și eficace mai ales într-un moment cum este cel contemporan, caracterizat de schimbări rapide și complexe. Pe bună dreptate, așadar, Congresul teologic își propune să decline așa-numita Sapientia Crucis în diferite domenii – precum provocările culturilor, promovarea umanismului și a dialogului inter-religios și noile scenarii ale evanghelizării – asociind reflecției științifice o serie de manifestări care îi dovedesc incidența benefică în diferite contexte”.

La finalul mesajului, papa a transmis participanților la congresul teologic despre ”Înțelepciunea Crucii” urarea ca această inițiativă, promovând dialoguri fecunde pe plan teologic, cultural și pastoral ”să contribuie la o lectură reînnoită a provocărilor contemporane în lumina Înțelepciunii Crucii pentru a favoriza o evanghelizare fidelă stilului lui Dumnezeu și apropiată de om”.

21 septembrie 2021, 11:52