Căutare

Papa Francisc la audiența generală de miercuri, 4 august, din Aula Paul al VI-lea, din Vatican Papa Francisc la audiența generală de miercuri, 4 august, din Aula Paul al VI-lea, din Vatican 

Papa Francisc, la audiența generală: Credința în Isus nu este marfă negociabilă

“Evanghelia este una singură”: aceasta este tema catehezei papei Francisc, din cadrul audienței generale de miercuri, 4 august, prima audiența de după pauza estivă din luna iulie, desfășurată în Aula Paul al VI-lea din Vatican. Când este vorba despre Evanghelie și despre o posibilă răsturnare a sa, nu se acceptă compromisuri: „credința în Isus nu este marfă negociabilă”.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 4 august 2021. Continuând catehezele dedicate Scrisorii sfântului apostol Paul către Galateni, pontiful s-a oprit asupra fragmentului din capitolul 1, versetele 6-8, în care apostolul neamurilor spune: “Mă mir că ați trecut atât de repede de la cel care v-a chemat, prin harul lui Cristos, la o altă evanghelie. De fapt, nu este alta, ci sunt doar unii care vă tulbură și vor să schimbe evanghelia lui Cristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar predica o altă evanghelie în afară de aceea pe care v-am predicat-o, să fie anátema! Așa cum am mai spus, o spun acum din nou: dacă cineva vă predică o altă evanghelie în afară de aceea pe care ați primit-o, să fie anátema!”

Pontiful a evidențiat, în primul rând, entuziasmul apostolului Paul „atunci când este vorba despre misiunea evanghelizării pe care i-a încredințat-o Domnul”, încât „pare să nu vadă altceva” în afară de aceasta. „În el totul este dedicat acestei vestiri și nu posedă alt interes în afară de evanghelie” – a explicat pontiful, amintind cuvintele apostolului Paul din Prima Scrisoare către Corinteni, capitolul 1, versetul 17, în care spune: „Căci Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia” (1 Cor 1,17).

„Paul interpretează întreaga sa existență ca pe un îndemn la evanghelizare” – a observat pontiful, citând versetul 16, din capitolul 9 al Primei Scrisori către Corinteni, în care apostolul neamurilor spune: „Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!”

Pentru a evidenția cât de conștient este Paul de rolul de evanghelizator, pontiful a citat și Scrisoarea către Romani, capitolul 1, versetul 1, în care apostolul se prezintă astfel: „Paul, slujitor al lui Cristos, chemat [să fie] apostol, ales ca să vestească evanghelia lui Dumnezeu”.

„De aceea” – a continuat – „se înțelege tristețea, dezamăgirea și chiar ironia amară a apostolului față de Galateni care, din punctul său de vedere, au luat-o pe o cale greșită care-i va duce spre un punct fără întoarcere. Pivotul în jurul căruia se învârte totul este Evanghelia”.

Sfântul Părinte a explicat că „Paul nu se referă la cele „patru evanghelii”, cum este firesc pentru noi să credem”. „De fapt” – a continuat – „în timp ce trimite această Scrisoare, nici una dintre cele patru evanghelii nu a fost încă scrisă. Pentru el, Evanghelia este ceea ce predică, kerygma, vestirea morții și învierii lui Cristos ca izvor de mântuire. O Evanghelie care se exprimă prin patru verbe: “Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost înmormântat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și s-a arătat lui Chéfa” (1 Cor 15,3-5). Această Evanghelie este împlinirea promisiunilor și este mântuirea oferită tuturor oamenilor. Cine o acceptă este împăcat cu Dumnezeu, este primit ca un adevărat fiu și obține moștenirea vieții veșnice”.

Pontiful s-a oprit asupra nedumeririi apostolului Paul în fața comportamentului Galatenilor care au de gând să accepte o altă „evanghelie”, fiind însă necesar să se observe că acești creștini nu au abandonat încă Evanghelia vestită de Paul. Apostolul știe că ei pot încă evita să facă acest pas fals, și-i „mustră cu forță”, folosind de două ori termenul „anatema”, „care indică exigența de a ține departe de comunitate ceea ce-i amenință bazele”. „Asupra acestui punct, apostolul nu lasă spațiu tratativelor.” Când este vorba despre Evanghelie și despre o posibilă răsturnare a sa, nu se acceptă compromisuri: „credința în Isus nu este marfă negociabilă”.

04 august 2021, 12:23