Căutare

Hic Verbum Caro Factum Est - Aici Cuvântul s-a făcut trup: bazilica Bunei Vestiri din Nazaret, în Țara Sfântă Hic Verbum Caro Factum Est - Aici Cuvântul s-a făcut trup: bazilica Bunei Vestiri din Nazaret, în Țara Sfântă 

Papa: Potoliți-vă setea inimii cu roua Duhului Sfânt, nu cu apa din izvoarele urii

Papa Francisc a transmis o scrisoare către patriarhii catolici din Orientul Mijlociu care duminică, 27 iunie 2021, au celebrat în respectivele țări o Sfântă Liturghie solemnă cu ocazia primei ediții a ”Zilei pentru Pace în Orient”. Papa a mulțumit acestor Biserici pentru statornicia în credință și a încurajat creștinii din aceste țări, marcate încă de conflicte și război, să dea mărturie, asemenea patriarhului biblic Abraham, de iubire fraternă și de încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
27 iunie 2021 – Vatican News. ”Am primit cu bucurie invitația pe care mi-ați adresat-o de a lua parte alături de voi la această Zi specială, în care fiecare dintre voi celebrează cu credincioșii săi o Sfântă și Dumnezeiască Liturghie pentru a invoca de la Domnul darul păcii în Orientul Mijlociu și pentru a-l consacra Sfintei Familii”: afirmă papa Francisc în scrisoarea pontificală adresată patriarhilor catolici din Orientul Mijlociu cu ocazia primei ediții a ”Zilei pentru pace în Orient”. Inițiativă religioasă a patriarhilor și episcopilor catolici din Orientul Mijlociu, Ziua pentru Pace în Orient s-a marcat pentru prima dată duminică, 27 iunie a.c., cu o Sfântă Liturghie solemnă celebrată în bazilica Bunei Vestiri din Nazaret, în Israel.

”Încă de la începutul pontificatului meu”, scrie papa Francisc, ”am încercat să fiu aproape de suferințele voastre fie făcându-mă pelerin mai întâi în Țara Sfântă, apoi în Egipt, în Emiratele Arabe Unite și, acum câteva luni, în Irak, fie invitând Biserica întreagă la rugăciune și solidaritate concretă pentru Siria și Liban, atât de încercate de război și de instabilitate socială, politică și economică. Îmi aduc bine aminte, apoi, de întâlnirea din 7 iulie 2018 de la Bari și vă mulțumesc pentru că, prin întâlnirea voastră, pregătiți inimile la convocarea din 1 iulie a.c. în Vatican, împreună cu capii Bisericilor din Țara cedrilor”.

”Sfânta Familie a lui Isus, Iosif și Maria, căreia ați ales să-i consacrați Orientul Mijlociu”, evidențiază mai departe papa Francisc, ”reprezintă bine identitatea și misiunea voastră. Ea păstra mai întâi de toate misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu, se forma în jurul lui Isus și vederea Lui. Ni L-a dăruit Maria, prin al ei DA la vestirea îngerului la Nazaret, L-a primit Iosif, rămânând chiar și în timpul somnului în ascultarea vocii lui Dumnezeu și fiind gata să împlinească voința sa când s-a trezit din somn. Un mister de smerenie și despuiere, precum nașterea la Betleem, recunoscut de cei mici și de cei îndepărtați, dar pus în pericol de cei care erau mai atașați de puterea pământească decât de uimirea pentru împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Pentru a păzi Cuvântul care s-a făcut trup, Iosif și Maria pornesc la drum, mergând în Egipt, unind la smerenia nașterii din Betleem lipsurile persoanelor constrânse să emigreze. În acest fel, însă, ei rămâne credincioși vocației lor și, fără a-și da seama, anticipă acel destin de excluziune și persecuție de care va avea parte Isus când a devenit matur, dar care va deschide răspunsul Tatălui, în dimineața Paștelui”.

”Consacrarea la Sfânta Familie”, se citește mai departe în scrisoarea papei, ”îl cheamă și pe fiecare dintre voi să redescopere, la nivel personal și comunitar, vocația voastră de a fi creștini în Orientul Mijlociu, cerând nu doar justa recunoaștere a drepturilor voastre ca cetățeni originari ai acelor iubite țări, dar trăindu-vă misiunea de custozi și mărturisitori ai primelor origini apostolice. În timpul călătoriei mele în Irak”, a evidențiat Sfântul Părinte, ”am folosit în două ocazii imaginea covorului, pe care mâinile înțelepte ale bărbaților și femeilor din Orientul Mijlociu știu să-l țese, creând geometrii precise și imagini prețioase, toate fiind, însă, rod al împletirii de numeroase fire care numai stând împreună, unul lângă altul, devin o capodoperă. Dacă violența, invidia sau dezbinarea pot ajunge să smulgă chiar și numai un singur fir, tot întregul este rănit și deteriorat. În acel moment, proiectele și acordurile dintre oameni nu pot face mare lucru dacă nu ne punem încrederea în puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Nu căutați să vă potoliți setea la izvoarele otrăvitoare ale urii, dar lăsați-vă irigate brazdele ogorului din inima voastră de roua Spiritului Sfânt, după cum au făcut marii sfinți ai respectivelor voastre tradiții: coptă, maronită, melkită, siriacă, armeană, caldeeană și latină”.

”Câte civilizații și stăpâniri s-au ridicat, au înflorit și apoi au decăzut, cu operele lor mirabile și cuceririle de teritorii: toate au trecut. Cuvântul lui Dumnezeu, în schimb, începând cu părintele nostru Abraham, a continuat să rămână făclie care a iluminat și iluminează pașii noștri”.

Pace vă dau vouă, pacea mea o dau vouă, a spus Domnul înviat discipolilor care erau încă înfricoșați în Cenaclu după Paști. La rândul meu, mulțumindu-vă pentru mărturia voastră și pentru statornicia voastră în credință, vă invit să trăiți profeția fraternității umane, care a fost în centrul întâlnirilor mele de la Abu Dhabi și de la Najaf, precum și al scrisorii mele enciclice Fratelli Tutti.

”Voi sunteți cu adevărat sarea țărilor voastre, dați gust vieții sociale, dornici să contribuiți la edificarea binelui comun, după acele principii ale doctrinei sociale a Bisericii ce trebuie mult să fie cunoscută, după cum a fost indicat în exhortația apostolică post-sinodală Ecclesia in Medio Oriente și după cum ați vrut să amintiți la rândul vostru marcând 130 de ani de la scrisoarea enciclică Rerum Novarum”.

”În timp ce împart din inimă binecuvântarea apostolică asupra tuturor celor care au luat parte la această celebrare și a celor care o vor urmări prin mijloacele de comunicare, vă cer să vă rugați pentru mine”, încheie papa Francisc scrisoarea care a fost citită duminică la Sfintele Liturghii celebrate în țările din Orientul Mijlociu cu ocazia primei ediții a Zilei pentru Pace în Orient.

27 iunie 2021, 11:46