Căutare

La papa Francisc, o delegație a Federației Luterane Mondiale condusă de arhiepiscopul nigerian Panti Filibus Musa. La papa Francisc, o delegație a Federației Luterane Mondiale condusă de arhiepiscopul nigerian Panti Filibus Musa. 

Papa Francisc, unei delegații luterane: Mai uniți, dar încă nu ne putem împărtăși din același potir

Vineri, 25 iunie 2021, papa Francisc a primit o delegație condusă de arhiepiscopul Panti Filibus Musa, președintele Federației Luterane Mondiale și arhiepiscop al Bisericii Luterane în Cristos din Nigeria. Pornind de la ”Confessio Augustana”, pontiful a subliniat adevărurile de credință împărtășite de cele două Biserici și a recunoscut că ne dorim unitatea, dar încă nu ne putem strânge în jurul aceluiași altar ca să ne împărtășim din același potir. Drumul de la conflict la comuniune, a remarcat

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
25 iunie 2021 – Vatican News. ”Vă mulțumesc din inimă pentru vizită și vă invit să ne rugăm împreună, fiecare în propria limbă, Tatăl Nostru pentru restabilirea unității depline între creștini”: a spus papa Francisc la finalul discursului adresat unei delegații a Federației Luterane Mondiale, primită în audiență în Cetatea Vaticanului, vineri, 25 iunie a.c., ziua comemorării așa-numitei ”Confessio Augustana”. Papa l-a salutat în mod special pe președintele Federației, arhiepiscopul Panti Filibus Musa, arhiepiscop al Bisericii Luterane din Nigeria, și pe secretarul Federației, reverendul Martin Junge care își încheie mandatul pe 31 octombrie.

Episcopul Romei și-a întâmpinat oaspeții cu salutul pe care apostolul Paul l-a adresat cândva creștinilor care se aflau la Roma: ”Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl Nostru, și de la Domnul Isus Cristos” (Romani 1,7). Amintind de vizita sa la Lund, în Suedia, ”o etapă ecumenică memorabilă”, papa a reluat cuvintele Declarației comune din 31 octombrie 2016 în care se spune că ”prin intermediul dialogului și al mărturiei împărtășite nu mai suntem străini unii față de alții”. ”Nu mai suntem străini, ci frați”, a subliniat papa Francisc.

”Pe drumul de la conflict la comuniune”, a spus în continuare Sfântul Părinte oaspeților luterani, ”voi ați venit la Roma ca să crească unitatea între noi”. ”Îmi exprim speranța ca reflecția comună despre Confessio Augustana, în vederea celei de-a cinci sute aniversări de la proclamarea ei, pe 25 iunie 2030, să aducă beneficiu pe drumul nostru ecumenic”.
Papa Francisc: ”Am spus pe drumul de la conflict la comuniune. Acest drum se face numai în criză, o criză care ne ajută să ducem la maturitate ceea ce căutăm: de la conflictul pe care l-am trăit secole, secole și secole, la comuniunea pe care o vrem, iar pentru a face aceasta ne punem în criză. O criză care este o adevărată binecuvântare a Domnului”.

Papa a vorbit mai departe de trei elemente centrale ale credinței comune exprimată în Confessio Augustana: un singur Dumnezeu, unul și întreit, un singur botez spre iertarea păcatelor, un singur Trup, acel Trup al lui Cristos plin de rănile dezbinării dintre creștini.
Papa Francisc: ”Dragi frați și surori, parcursul care merge de la conflict la comuniune, pe calea crizei, nu este ușor, dar nu suntem singuri: Cristos ne însoțește”.

Mulțumind, în fine, pentru patena și potirul pe care le-a primit din partea delegației luterane, papa a recunoscut că aceste daruri ”evocă participarea noastră la Patima Domnului. Trăim și noi, de fapt, un fel de patimă, cu îndoita ei semnificație: pe de o parte, de suferință, pentru că încă nu este posibil să ne adunăm la același altar, la același potir; pe de alta, de înflăcărare în a sluji cauza unității, pentru care Domnul s-a rugat și și-a jertfit viața”.

Următoarea etapă ”a drumului nostru de la conflict la comuniune”, a mai adăugat papa în discursul său, ”va avea în vedere înțelegerea legăturilor strânse dintre Biserică, ministeriu și Euharistie”. ”Va fi important să ne uităm cu umilință spirituală și teologică la circumstanțele care au condus la dezbinări, având încrederea că, dacă este imposibil să anulăm tristele evenimente ale trecutului, este posibil să le recitim în interiorul unei istorii reconciliate”.

25 iunie 2021, 12:38