Căutare

Mesajul papei Francisc pentru a 107-a Zi mondială a migrantului și refugiatului Mesajul papei Francisc pentru a 107-a Zi mondială a migrantului și refugiatului 

Mesajul papei Francisc pentru a 107-a Zi mondială a migrantului și refugiatului

A fost prezentat joi, 6 mai a.c., la Sala de Presă a Sfântului Scaun, Mesajul papei Francisc pentru cea de-a 107-a Zi a migrantului și refugiatului, celebrată la nivel mondial. Cu tema "Spre un 'noi' tot mai mare", ediția din acest an va fi marcată duminică, 26 septembrie.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

6 mai 2021 – Vatican News. În vederea alegerii temei, papa Francisc s-a inspirat din apelul – conţinut în enciclica "Fratelli tutti", la numărul 35 – de a face astfel încât, în cele din urmă, să nu mai existe "ceilalţi" ci doar "noi", dorind astfel să indice un orizont clar pentru parcursul nostru în această lume, după cum se evidențiază în mesaj.

Istoria cu privire la „noi”

Amintind că acest orizont „este prezent în propriul proiect creativ al lui Dumnezeu”, pontiful a evidențiat că timpul prezent ne indică o distrugere a acestei voințe a lui Dumnezeu, ce apare „fragmentată, rănită și desfigurată”. „Și acest lucru” – a precizat pontiful – „are loc tocmai în momentele de profundă criză, precum criza actuală, cauzată de pandemie”.

„Naționalismele închise și agresive (cf. „Fratelli tutti”, 11) și individualismul radical ne fragmentează sau ne divid, atât în lume cât și în cadrul Bisericii. Iar cel mai mare preț îl plătesc cei care sunt cel mai ușor de indicat ca fiind ’alții’: cei străini, migranții, cei marginalizați, cei care trăiesc la periferiile existențiale” – scrie pontiful în mesaj, amintind că, în realitate, suntem cu toții în aceiași barcă și suntem chemați să ne angajăm „astfel încât să nu mai existe ziduri care să ne separe, să nu mai existe alții, ci doar un ’noi’ la fel de mare ca întreaga umanitate”.

Pornind de la Ziua migrantului și refugiatului, papa Francisc lansează un dublu apel pentru a merge împreună spre un noi din ce în ce mai mare, adresându-se în primul rând catolicilor din întreaga lume și apoi tuturor bărbaților și femeilor din lume. 

„Pentru membrii Bisericii” – scrie pontiful – „acest apel se traduce printr-un angajament de a fi din ce în ce mai fideli față de identitatea lor de catolici, realizând ceea ce sfântul Paul a recomandat comunității din Efes: ’un singur trup și un singur Duh, după cum ați și fost chemați la o singură speranță, aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur Botez’ (Ef 4, 4-5)”.

Cel de-al doilea apel, adresat bărbaților și femeilor din întreaga lume, se referă la unitate, la „a merge împreună spre un ’noi’ tot mai mare” pentru „a recompune familia umană și a reconstrui împreună viitorul nostru de dreptate și pace, asigurându-ne că nimeni nu rămâne exclus”.

În Mesajul pentru cea de-a 107-a Zi a migrantului și refugiatului, pontiful subliniază că „viitorul societăților noastre este un viitor ’în culori’ îmbogățit de diversitate și de relații interculturale, fiind de aceea necesar să învățăm în prezent să trăim împreună în armonie și pace.

Mesajul pentru Ziua mondială a migrantului și refugiatului din 2021 abordează și perspectiva unei Biserici care este chemată să iasă pe străzile periferiilor existențiale „pentru a-i vindeca pe cei răniți și a-i căuta pe cei pierduți, fără teamă sau prejudecăți, fără prozelitism, ci gata să-și lărgească acoperământul pentru a-i primi pe toți”.

Amintind că printre locuitorii suburbiilor se numără numeroși migranți și refugiați, persoane strămutate și victime ale traficului de persoane, față de care Domnul dorește să-și manifeste iubirea și cărora vrea să le vestească mântuirea, pontiful evidențiază că „fluxurile migratorii contemporane constituie o nouă ‚frontieră’ misionară, „o oportunitate privilegiată de a-l vesti pe Isus Cristos și Evanghelia sa fără a pleca din propriul mediu, de a da mărturie în mod concret despre propria credință în spirit de caritate și de respect profund față de alte expresii religioase”.

Pontiful s-a oprit și asupra necesității unei lumi tot mai incluzive în care „granițele să fie transformate în locuri privilegiate de întâlnire, unde este posibilă înflorirea miracolului unui ‚noi’ tot mai mare”.

„Le cer tuturor bărbaților și femeilor din lume să folosească bine darurile pe care Domnul ni le-a încredințat pentru a păstra Creația sa și a o face tot mai frumoasă” – scrie pontiful în mesaj, evidențiind că grija față de casa noastră comună este o angajare care nu face deosebire dintre autohtoni și străini, dintre rezidenți și oaspeți, deoarece este vorba despre „un tezaur comun de la a cărui îngrijire și beneficii nimeni nu trebuie să fie exclus”.

Mesajul papei Francisc pentru a 107-a Zi mondială a migrantului și refugiatului se încheie cu următoarea rugăciune:

„Tată sfânt și iubit
Fiul tău, Isus, ne-a învățat
că în ceruri se răspândește o mare bucurie
când cineva care era pierdut
este regăsit
când cineva care era exclus, refuzat sau înlăturat
este primit din nou de acel ‚noi’
care devine mereu tot mai mare.”
Te rugăm să dăruiești tuturor discipolilor lui Isus
și tuturor persoanelor de bună-voință
harul de a împlini voința ta în lume.
Binecuvântează orice gest de primire și asistență
care situează pe oricine se află în exil
în acel ‚noi’ al comunității și al Bisericii,
astfel încât pământul nostru să devină,
așa cum l-ai creat Tu,
Casa comună a tuturor fraților și surorilor. Amin”

 

06 mai 2021, 12:17