Căutare

Papa Francisc la Sfânta Liturghie a Crismei din Joia Sfântă 2021 Papa Francisc la Sfânta Liturghie a Crismei din Joia Sfântă 2021 

Sf. Liturghie a Crismei. Papa Francisc: Crucea nu se negociază, face parte din vestirea Evangheliei

Joi, 1 aprilie 2021 – Joia Sfântă după ritul roman sau latin – papa Francis a prezidat Sfânta Liturghie a Crismei în bazilica San Pietro. A luat parte un număr redus de credincioși și preoți, printre aceștia aflându-se și pr. Isidor Iacovici, parohul comunității de români romano-catolici din Roma. Papa a binecuvântat uleiurile destinate celebrării sacramentelor, iar la omilie a pus accentul pe întrebarea locuitorilor din Nazaret cu privire la Isus: ”Nu este acesta fiul lui Iosif?” (Luca 4,22).

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
1 aprilie 2021 – Vatican News
. În dimineața Joii Sfinte, 1 aprilie 2021, papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie a Crismei în bazilica San Pietro. Celebrarea a avut loc la Altarul Catedrei și a început la ora Romei 10.00. Pontiful a binecuvântat uleiurile destinate celebrării sacramentelor: uleiul catehumenilor, uleiul bolnavilor și Sfânta Crismă. Participarea a fost restricționată din cauza pandemiei. Alături de un mic număr de credincioși, au fost invitați să concelebreze membrii Consiliului prezbiteral al diecezei de Roma, printre aceștia aflându-se pr. Isidor Iacovici, parohul comunității de români romano-catolici din Roma.

La omilia Sfintei Liturghii, papa Francisc a vorbit pe larg despre evanghelia proclamată la această celebrare (Luca 4,14-30): episodul întoarcerii lui Isus la Nazaret. ”Schimbarea dramatică” a atitudinii conlocuitorilor săi, care se întrebau ”Nu este acesta fiul lui Iosif?” (v. 22), arată că ”persecuția și Crucea sunt legate de vestirea Evangheliei”.
Papa Francisc: «Domnul, care uneori alegea să tacă sau pleca pe malul celălalt, de această dată nu a renunțat să comenteze, demascând logica răutăcioasă care se ascundea sub aparența unei bârfe oarecare din sat. ”Fără îndoială, voi îmi veți zice parabola aceasta: Doctore, vindecă-te pe tine însuți! Ceea ce am auzit că s-a întâmplat în Cafarnaum, fă și aici, în patria ta!” (v. 23)».

Aceleași cuvinte pline de venin, a remarcat papa mai departe, i le vor spune lui Isus pe cruce: ”Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine!” (Luca 23,35), iar unul dintre tâlhari a adăugat: ”Salvează-te pe tine și pe noi!” (v. 39). Desigur, a remarcat pontiful, ”Domnul, ca întotdeauna, nu intră în dialog cu spiritul rău, răspunde numai cu Scriptura”. Faptele lovesc în țintă și provoacă efectul pe care îl prorocise Simeon, bătrânul carismatic: Isus avea să devină ”semn de contradicție” (semeion antilegomenon) (Lc 2,34). La Nazaret, ”viteza cu care se dezlănțuie furia și ferocitatea înverșunării, capabilă să-L ucidă pe Domnul în aceeași clipă, ne arată că întotdeauna este ceasul. Chiar acest lucru”, a subliniat papa, ”doresc să-l împărtășesc cu voi, dragi preoți: faptul că ceasul vestirii bucuroase și ceasul persecuției și al Crucii merg împreună”.
Papa Francisc: «Vestirea Evangheliei este legată întotdeauna de îmbrățișarea unei Cruci concrete. Lumina plăpândă a Cuvântului generează claritate în inimile binevoitoare și confuzie și respingere în cei care nu sunt la fel. Vedem acest lucru mereu în Evanghelie».

Papa a făcut aici referință la parabola semănătorului, unde rodnicia trezește invidia dușmanului care seamănă neghină în timpul nopții (Matei 13,24-30.36-43), la parabola fiului risipitor, unde blândețea tatălui milostiv îl atrage pe fiul cel mic, dar trezește indignarea fiului mai mare (Luca 15,11-32), la parabola lucrătorilor în vie, când mărinimia stăpânului este motiv de gratitudine pentru cei din ultima oră, dar și motiv de vorbe grele pentru cei dintâi (Matei 20,1-16). Tot la fel, apropierea lui Isus față de cei păcătoși, care atinge inima unui Zaheu sau a unei femei samaritene, dar provoacă disprețul în cei care se consideră drepți. Același lucru îl dovedește mărinimia acelui om care îl trimite pe fiul său la lucrătorii din vie crezând că aceștia îl vor respecta, dar pe care îl vor ucide (Matei 21,33-46). ”Toate acestea”, a evidențiat papa, ”ne fac să vedem că vestirea Veștii celei bune este legată în mod tainic de persecuție și de Cruce”.

Urmând îndemnul Sfântului Ignațiu de Loyola (Exerciții spirituale, 116), papa a împărtășit mai departe două reflecții în vederea obținerii ”unor roade spirituale”. În primul rând, ”nu este surprinzător a constata că crucea este prezentă în viața Domnului la începutul slujirii sale publice și chiar mai înainte de a se naște”. ”De ce Domnul a îmbrățișat Crucea în toată realitatea ei, de ce Isus a îmbrățișat întreaga pătimire? (...) Pentru că în Cruce nu există ambiguitate! Crucea nu se negociază!”. În al doilea rând, în Cruce se află ceva din limitele noastre, dar, în același timp, ”ceva care nu este inerent fragilității noastre, fiind mai degrabă mușcătura șarpelui, care văzându-l pe cel răstignit lipsit de apărare, îl mușcă și caută să otrăvească și să discrediteze întreaga lui lucrare. O mușcătură care caută să scandalizeze, să imobilizeze și să facă zadarnică și insignifiantă orice slujire și orice jertfă de iubire față de ceilalți”.
Papa Francisc: «În această mușcătură, nemiloasă și dureroasă, care pretinde să fie letală, apare în cele din urmă triumful lui Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne-a arătat că în Isus răstignit lucrurile s-au inversat: mușcând trupul Domnului, diavolul nu l-a otrăvit – în El a găsit doar blândețe necuprinsă și ascultare față de voința Tatălui – ci, dimpotrivă, prins în cârligul Crucii, a înghițit Trupul Domnului, care a fost venin pentru el și a devenit pentru noi antidotul care neutralizează puterea Celui rău».

”Să-i cerem Domnului”, a fost îndemnul final al papei Francisc, ”de a trage foloase din aceste învățături: există Cruce în vestirea Evangheliei, e adevărat, dar e o Cruce care mântuiește. Împăcată cu Sângele lui Isus, este o Cruce cu puterea victoriei lui Cristos care învinge răul, care ne eliberează de Cel rău. A o îmbrățișa împreună cu Isus și asemenea Lui, încă mai înainte de a merge să predicăm, ne permite să discernem și să respingem otrava scandalului prin care diavolul va căuta să ne otrăvească atunci când, pe neașteptate, va ajunge o cruce în viața noastră”.

Papa a încheiat omilia cu o amintire personală. În timpul unor exerciții spirituale, a venit la el o călugăriță înaintată în vârstă, ”o femeie a lui Dumnezeu”. Cerându-i să se roage pentru el, pentru că avea nevoie de un har particular, călugărița i-a răspuns: ”Cu siguranță, Domnul vă va dărui harul, dar să nu vă amăgiți: vă va dărui acest har după felul său dumnezeiesc”. Cuvintele ei, a mărturisit pontiful, arată că felul dumnezeiesc de a dărui ceea ce îi cerem ”implică crucea. Nu din masochism, ci din iubire, din iubire până la sfârșit”.

JOIA SFÂNTĂ 2021: LITURGHIA CRISMEI CU PAPA FRANCISC

***
Agenda liturgică a papei Francisc în Săptămâna Sfântă continuă cu celelalte celebrări. În Vinerea Sfântă, papa prezidează, în bazilica San Pietro, comemorarea Patimii și Morții Domnului, iar la ora Romei 21.00, pe esplanada bazilicii vaticane, devoțiunea ”Calea Crucii”. Sâmbătă, 3 aprilie, la ora Romei 19.30, Sfântul Părinte celebrează solemna Vigilie Pascală. Duminică, solemnitatea Învierii Domnului Nostru Isus Cristos, pontiful celebrează Sfânta Liturghie la ora Romei 10.00 în bazilica San Pietro, iar la finalul celebrării euharistice, transmite ”Urbi et Orbi” – Cetății și Lumii – tradiționalul mesaj pascal și binecuvântarea apostolică, însoțită de darul indulgenței plenare.

De adăugat, că Televiziunea Română, pe canalul TVR 2, transmite vineri rugăciunea Calea Crucii de la Vatican începând cu ora României 22.00.

01 aprilie 2021, 12:27