Căutare

Papa Francisc a promulgat un decret (”motu proprio”) privind receptarea Convenției ONU împotriva corupției. Papa Francisc a promulgat un decret (”motu proprio”) privind receptarea Convenției ONU împotriva corupției. 

Papa Francisc promulgă o nouă lege anti-corupție în Cetatea Vaticanului

Printr-un document ”motu proprio”, papa Francisc cere ca cei care ocupă funcții de conducere și de administrație să nu aibă condamnări sau anchete pentru terorism, spălare de bani sau evaziune fiscală. Nu pot avea bunuri în ”paradisuri fiscale” sau să investească în activități care se opun doctrinei sociale a Bisericii. Este interzis, totodată, pentru toți angajații din instituțiile Vaticanului să accepte cadouri cu o valoare mai mare de 40 de euro. Decretul papei intră în vigoare în 29 aprilie 2021 și receptează indicațiile Convenției ONU împotriva corupției.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
29 aprilie 2021 – Vatican News. ”A fi credincios în lucrurile mici este în legătură, potrivit Scripturii, cu a fi credincios în cele importante”. Începe cu aceste cuvinte noul document ”motu proprio” al papei Francisc în privința transparenței, publicat pe 29 aprilie a.c. în L’Osservatore Romano.

Papa dispune ca toți cei care ocupă funcții de conducere în instituțiile Sfântului Scaun, precum și cei care îndeplinesc funcții de administrație activă, funcții jurisdicționale sau de control, să semneze o declarație prin care dau asigurări că nu au pe numele lor condamnări definitive, că nu sunt supuși unor procese penale în derulare sau unor anchete pentru corupție, fraudă, terorism, spălare de bani, exploatarea minorilor sau evaziune fiscală. În aceeași declarație, aceștia trebuie să dea asigurări că nu dețin sume de bani sau investiții în țări cu un ridicat nivel de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, în ”paradisuri fiscale” sau participații în societăți comerciale care operează împotriva doctrinei sociale a Bisericii.

Noul document al papei, cu valoare de decret, vine pe urmele celui din 19 mai 2020, când a promulgat un nou cod de subcontractări. Actualul motu proprio, afirmă pontiful, a devenit necesar pentru că corupția ”se poate manifesta în modalități și forme diferite chiar și în domenii diverse față de contractări și de aceea normele și cele mai bune practici la nivel internațional prevăd pentru persoanele care ocupă roluri-cheie în sectorul public obligații particulare de transparență cu scopul prevenirii și contrastării, în orice domeniu, a conflictelor de interese, a modalităților clientelare și a corupției în general”.

Este motivul pentru care Sfântul Scaun, care și-a dat adeziunea la Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, ”a decis să se conformeze celor mai bune practici pentru a preveni și a contrasta” acest fenomen ”în cele mai diferite forme ale sale”.

În același timp, documentul de astăzi adaugă alte articole la Regulamentul General al Curiei Romane o prevedere care îi privește pe toți cei încadrați în nivelurile funcționale C, C1, C2 și C3 (de la cardinalii care conduc departamentele până la vice-directori cu un contract de conducere valabil cinci ani), dar și pe toți cei care au funcții de administrație activă, jurisdicțională sau de control și supraveghere. Aceștia vor trebui să semneze declarația amintită atât la momentul angajării cât și la fiecare doi ani. Modificările introduse în Regulamentul General vizează articolul 13 și articolul 40.

Se cere, în acest sens, să dovedească faptul că nu au pe numele lor condamnări definitive în Statul Cetății Vaticanului sau în alte state, că nu au beneficiat de indult, amnistie sau grațiere, că nu au fost achitați prin prescrierea speței juridice. De asemenea, că nu sunt supuși unor procese penale în derulare sau unor anchete pentru participare la organizații criminale, corupție, fraudă, terorism, spălare de venituri din activități criminale, exploatarea minorilor, traficul și exploatarea de ființei umane sau evaziune fiscală.

Vor trebui să declare, în același timp, că nu dețin, nici prin persoane interpuse, depozite bani lichizi sau investiții sau participații la societăți și întreprinderi în țările incluse pe lista jurisdicțională cu un înalt risc de spălare a banilor, în afara cazului în care rudele consangvine au reședința sau domiciliul din motive dovedite pentru familie, muncă sau studiu. Vor trebui să dea asigurări, atât cât sunt la cunoștință, că toate bunurile mobile și imobile, în proprietate sau chiar numai deținute, precum și compensațiile de orice fel primite, au o proveniență din activități licite. Semnificativă, totodată, cerința ”de a nu deține” participații sau ”interese” în societăți sau întreprinderi care operează cu finalități contrare doctrinei sociale a Bisericii.

Secretariatul pentru economie are puterea de a efectua controalele necesare cu privire la veridicitatea afirmațiilor scrise negru pe alb de declaranți, iar Sfântul Scaun, în cazul unor declarații false sau neadevărate, va putea să desfacă contractul de muncă și să ceară daunele pe care eventual le-a suferit.

În fine, este interzis - nu doar pentru cei din funcții de conducere, dar pentru toți angajații instituțiilor Curiei Romane, Statului Cetății Vaticanului și ai entităților legate de acestea - să accepte, în virtutea propriei activități, ”cadouri sau alte utilități” cu o valoare superioară sumei de 40 de euro.

De adăugat că cea mai mare parte a noilor norme erau deja respectate, dar nu erau incluse formal în legislația oficială a Statului Cetății Vaticanului și a Curiei Romane.

29 aprilie 2021, 14:03