Căutare

Papa Francisc şi cardinalul vicar pentru Dieceza de Roma, Angelo De Donatis Papa Francisc şi cardinalul vicar pentru Dieceza de Roma, Angelo De Donatis 

Papa îi scrie cardinalului De Donatis pentru valorizarea Palatului Lateran

Printr-o scrisoare adresată cardinalului Angelo de Donatis, vicarului său pentru Dieceza de Roma, papa Francisc destinează edificiile anexate bazilicii papale Sfântul Ioan din Lateran – din complexul cunoscut timp de secole sub denumirea "Patriarchio lateranense" – activităţilor muzeale şi culturale în diferite forme.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

17 martie 2021 – Vatican News.
«De-a lungul secolelor, Biserica s-a implicat continuu în promovarea a ceea ce reprezintă rodul geniului şi al măiestriei artiştilor, aceste opere fiind adesea o mărturie a experienţei de credinţă şi instrumente pentru a-l cinsti pe Dumnezeu. Şi aceasta nu doar din iubire faţă de artă, ci şi pentru salvgardarea patrimoniului cultural în faţa provocărilor şi a pericolelor care l-ar fi privat de funcţia şi valoarea sa». Astfel începe Scrisoarea adresată de papa Francisc cardinalului Angelo De Donatis, vicarul său pentru Dieceza de Roma, prin care Sfântul Părinte destinează clădirile anexate bazilicii papale Sfântul Ioan din Lateran noilor activităţi, de natură culturală şi muzeală.

«Această responsabilitate specială, însoţită de grija atentă faţă de locuri, edificii şi opere ce sunt expresie a spiritului uman şi parte integrantă a culturii umanităţii, le-a permis predecesorilor mei să le transmită diferitelor generaţii şi să se implice în vederea păstrării şi a punerii lor la dispoziţia vizitatorilor» – scrie de asemenea pontiful în scrisoarea citată, semnată în data de 20 februarie 2021, prin care încredinţează cardinalului vicar al Diecezei de Roma misiunea de a valoriza unele spaţii din complexul Palatului din Lateran, care vor fi destinate activităţilor muzeale şi culturale în diferite forme şi conţinuturi.  

17 martie 2021, 18:26