Căutare

Mesajul papei Francisc pentru "Campania de fraternitate" din Brazilia Mesajul papei Francisc pentru "Campania de fraternitate" din Brazilia 

Mesajul papei Francisc pentru "Campania de fraternitate" din Brazilia

Papa Francisc a trimis un mesaj episcopilor brazilieni cu prilejul tradiţionalei campanii de fraternitate de la începutul Postului Mare, care îmbină solidaritatea cu aspecte ecumenice. "Trebuie să depăşim pandemia şi o vom face în măsura în care vom depăşi diviziunile şi ne vom uni în jurul vieţii " – evidenţiază pontiful în mesaj.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

18 februarie 2021 – Vatican News.
Postul Mare – scrie pontiful – este un moment în care sunt multe de făcut pentru un creştin. Caritatea este principalul motor însă, dacă acest aspect este împletit cu dimensiunea ecumenică, solidaritatea acţionează împreună cu dialogul şi aceasta ne permite "să ne deschidem inima faţă de aproapele, tovarăşul nostru de drum, fără teamă sau suspiciune, privind în primul rând spre ceea ce dorim: pacea în faţa unicului Dumnezeu".                  

Reflecţia papei Francisc este conţinută în mesajul trimis, ca în fiecare an, la începutul Postului Mare, credincioşilor brazilieni care – de zeci de ani – se implică activ, în timpul Postului Mare, în "Campania de fraternitate".

În mesajul din acest an, pontiful evocă valorile care stau la baza timpului de penitenţă început în Miercurea Cenuşii. Pornind de la realitatea pe care o trăim, marcată de pandemia care a lovit dur Brazilia, pontiful scrie că Isus ne îndeamnă la rugăciune pentru victime, la binecuvântarea numeroşilor profesionişti din domeniul sănătăţii pentru slujirea lor dezinteresată şi la solidaritate între persoanele de bunăvoinţă.
Isus ne îndeamnă "să avem grijă de noi înşine, de sănătatea noastră şi să ne îngrijim unii pe alţii, după cum ne învaţă pilda bunului samaritean".

Titlul Campaniei din 2021 – "Fraternitate şi dialog: angajament de iubire" – se referă şi la căutarea comuniunii cu Bisericile creştine din Brazilia, dialog care se desfăşoară de cinci ani în contextul "Campaniei de fraternitate" din Postul Mare şi pe care pontiful îl defineşte "speranţă", evidenţiind datoria creştinilor de a da exemplu în privinţa practicii dialogului ecumenic, prin care ne deschidem inimile faţă de aproapele, tovarăşul nostru pe calea vieţii, fără teamă şi suspiciune, în spiritul căutării păcii înaintea unicului Dumnezeu.

Din această relaţie de respect şi împărtăşire rezultă o contribuţie preţioasă la edificarea fraternităţii şi apărarea justiţiei sociale – după cum a evidenţiat pontiful în enciclica "Fratelli tutti". Din această perspectivă, pontiful aminteşte că vom reuşi să depăşim pandemia în măsura în care vom reuşi să depăşim diviziunile şi să ne unim în jurul vieţii, evitând căderea în ispita "consumismului febril şi a noilor forme egoiste de auto-protecţie". Pentru a reuşi împlinirea acestui obiectiv, Sfântul Părinte încurajează la folosirea "instrumentelor" specifice Postului Mare: rugăciunea, postul si milostenia.


18 februarie 2021, 10:21