Căutare

Reduceri de pedeapsă şi programe de reabilitare pentru condamnaţii în Vatican Reduceri de pedeapsă şi programe de reabilitare pentru condamnaţii în Vatican  

Reduceri de pedeapsă şi programe de reabilitare pentru condamnaţii în Vatican

Printr-o scrisoare apostolică în formă de "motu proprio", papa Francisc actualizează sectorul justiţiei penale, adaptându-l la "schimbările de sensibilităţi ale vremurilor". A fost abolit procesul penal "in absentia" (care se desfăşoară în absenţa imputatului). Oficiul Promotorului de Justiţie al Tribunalului Statului Cetăţii Vaticanului va susţine acuzaţia în trei grade de jurisdicţie.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

16 februarie 2021 – Vatican News.
Reduceri de pedeapsă, posibilitatea de a conveni asupra unui program de munci cu utilitate publică şi activităţi de voluntariat, suspendarea şedinţei de judecată în caz de impediment legitim pentru acuzat: sistemul de justiţie penală al Statului Cetăţii Vaticanului se actualizează şi modifică regulile sale pentru a răspunde exigenţelor timpurilor şi ale unei pedepse care să urmărească recuperarea persoanei condamnate. Acestea sunt prevederile conţinute de Scrisoarea Apostolică în formă de "motu proprio" a papei Francisc, publicată marţi, 16 februarie a.c..

Primul articol stabileşte o reducere a pedepsei de la 45 la 120 de zile pentru fiecare an de pedeapsă restrictivă deja executată de condamnatul care, în timpul executării pedepsei, "s-a comportat în aşa fel încât să-şi demonstreze căinţa şi a participat cu folos la programul de tratament şi de reintegrare". Când sentinţa devine executorie, condamnatul întocmeşte de comun acord cu judecătorul "un program de tratament şi reintegrare", cu angajamente destinate atenuării consecinţelor infracţiunii. Persoana condamnată poate propune "efectuarea de munci cu utilitate publică, activităţi voluntare cu importanţă socială". Legislaţia anterioară nu prevedea nimic din toate acestea.

Al doilea articol modifică codul de procedură penală în sens "garantist" şi desfiinţează aşa-numitul "proces in absentia" care era încă prezent în Codul Penal al Vaticanului. În cazul în care învinuitul refuză să participe la audienţă fără să demonstreze existenţa unui impediment legitim, se continuă procesul în mod normal, admiţând reprezentarea imputatului de către propriul avocat. Însă, dacă, acuzatul nu se prezintă la audienţă şi se demonstrează imposibilitatea de a se prezenta "din cauza unui impediment legitim şi grav", instanţa sau judecătorul unic trebuie să suspende şedinţa de judecată.

Al treilea articol aduce modificări şi completări la legea CCCLI (nn 351) privind sistemul judiciar. Acesta stabileşte că magistraţii în momentul încetării activităţii menţin "toate drepturile, asistenţa, pensia şi garanţiile acordate" cetăţenilor Statului Cetăţii Vaticanului. Un paragraf subliniază că persoana cu rolul de "promotor al justiţiei exercită în mod autonom şi independent, în cele trei grade ale procesului, funcţiile de procuror şi celelalte atribuite prin lege".

O schimbare importantă se referă la al doilea şi al treilea grad de judecată. Până în prezent, era prevăzut ca, în caz de apel şi recurs în casaţie, acuzatorul public să fie reprezentat de un magistrat diferit de cel din primul proces, (un magistrat) cu o însărcinare "ad hoc" pentru al doilea şi al treilea grad de jurisdicţie.
Acum, însă, prin două articole diferite, se stabileşte că, şi în caz de apel si recurs in casaţie, după cum se procedează în prima instanţă, atribuţiile de procuror sunt îndeplinite de un magistrat din cadrul Oficiului Promotorului de Justiţie, desemnat de însuşi promotorul de justiţie. Colegiul chemat să judece va fi, evident, diferit.

16 februarie 2021, 21:11