Căutare

VATICAN POPE FRANCIS VATICAN POPE FRANCIS 

Angelus. Papa Francisc: Viața creștinului pe urmele lui Isus este o luptă cu duhul răului

Duminică, 21 februarie 2021, papa Francis a condus rugăciunea ”Îngerul Domnului” de la fereastra bibliotecii din Palatul Apostolic, la rugăciune luând parte câteva sute de romani și pelerini. În alocuțiunea premergătoare rugăciunii, papa a vorbit despre evanghelia duminicii – prima din Postul Mare după ritul roman sau latin – și a pus accentul pe ispitirile pe care Isus le învinge în pustiu (cf. Marcu 1,12-15). După cum ați fost informați, papa și reprezentanții Curiei Romane încep în cursul serii de duminică o perioadă de reculegere și exerciții spirituale care, din cauza pandemiei, nu se va desfășura de o manieră comunitară, ci individuală.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
21 februarie 2021 – Vatican News
. ”An de an, la începutul Postului Mare, Evanghelia ispitirilor lui Isus în pustiu ne amintește că viața creștinului, pe urmele Domnului, este o luptă cu duhul răului”: a spus papa Francisc în alocuțiunea rugăciunii ”Îngerul Domnului”, recitată duminică, 21 februarie 2021, de la fereastra bibliotecii apostolice împreună cu mai multe sute de romani și pelerini prezenți la amiază în Piața San Pietro.

În prima duminică a Postului Mare după ritul roman sau latin, papa a prezentat o amplă reflecție la evanghelia ispitirilor lui Isus (cf. Marcu 1,12-15). ”Cuvântul lui Dumnezeu ne amintește calea de urmat pentru a trăi cu rodnicie cele patruzeci de zile care conduc la celebrarea anuală a Paștelui”, a subliniat papa în alocuțiunea sa. Creștinul este chemat să pășească pe calea urmată de Isus care, mai înainte de a-și începe predicarea, s-a retras patruzeci de zile în pustiu, unde a fost ispitit de Satana.
Papa Francisc: «Duhul Sfânt, coborât asupra Lui imediat după botezul primit de la Ioan în râul Iordan, același Duh Sfânt îl mână acum să meargă în pustiu ca să-l înfrunte pe Ispititor. Întreaga existență a lui Isus este pusă sub semnul Duhului lui Dumnezeu, care îl însuflețește, îl inspiră, îl călăuzește».

Pontiful a atras atenția asupra pustiului, ”un mediu natural și simbolic”. În Sfânta Scriptură, pustiul este, pe de o parte, locul în care Dumnezeu vorbește la inima omului și unde izvorăște răspunsul rugăciunii, iar pe de alta, ”locul încercării și al ispitei, unde Ispititorul, profitând de slăbiciunea și nevoile omenești, își strecoară glasul mincinos, în alternativă la glasul lui Dumnezeu”. În timpul celor patruzeci de zile din pustiu, începe ”duelul” dintre Isus și Satana, care se va încheia prin patima și crucea sa. În realitate, a remarcat mai departe papa, ”întreaga slujire a lui Cristos este o luptă cu Cel rău”, după cum arată vindecarea celor bolnavi, exorcismele asupra celor stăpâniți de diavol și iertarea păcatelor. ”După prima fază în care Isus dovedește că vorbește și lucrează cu puterea lui Dumnezeu”, a spus mai departe papa, ”se pare că diavolul are câștig de cauză, când Fiul lui Dumnezeu este respins, părăsit și, în cele din urmă, prins și condamnat la moarte. În realitate, chiar moartea era ultimul pustiu care trebuia traversat ca să-l învingă pentru totdeauna pe Satana și să ne elibereze de sub puterea lui”.
Papa Francisc: «An de an, la începutul Postului mare, Evanghelia ispitirilor lui Isus în pustiu ne amintește că viața creștinului, pe urmele Domnului, este o luptă cu duhul răului. Ne arată că Isus l-a înfruntat de bunăvoie pe Ispititor și l-a învins. În același timp, ne aduce aminte că diavolului îi este acordată posibilitatea de a acționa și asupra noastră prin intermediul ispitelor. Trebuie să fim conștienți de prezența acestui dușman viclean, interesat de osânda noastră veșnică, de falimentul nostru, și să ne pregătim să ne apărăm în fața lui și să-l combatem. Harul lui Dumnezeu ne asigură, prin credință, rugăciune și pocăință, victoria asupra dușmanului».

”În timpul Postului Mare”, a încheiat papa Francisc, ”Duhul Sfânt ne mână și pe noi, ca odinioară pe Isus, să intrăm în pustiu. Nu este vorba, după cum am văzut, de un loc fizic, ci de o dimensiune existențială în care să facem tăcere, să ne dispunem la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu pentru ca să se împlinească în noi adevărata convertire. Suntem chemați să pășim pe cărările lui Dumnezeu, reînnoind făgăduințele Botezului nostru: să ne lepădăm de Satana, de toate faptele lui și de toate ademenirile lui. Să ne încredințăm mijlocirii de mamă a Fecioarei Maria”, a fost îndemnul final al papei.

La saluturile finale, papa a amintit o importantă aniversare pentru spiritualitatea creștină din ultimul secol și a îmbrățișat în mod ideal pelerinii reuniți la sanctuarul din Płock, în Polonia:
Papa Francisc: «În urmă cu nouăzeci de ani, Domnul Isus s-a arătat Sfintei Faustina Kowalska încredințându-i un mesaj special al Îndurării Divine. Prin Sfântul Ioan Paul al II-lea, acel mesaj a ajuns la lumea întreagă, un mesaj care nu este altceva decât Evanghelia lui Isus Cristos, care a murit și a înviat și ne dăruiește milostivirea Tatălui. Să-i deschidem inima, spunându-i cu credință: ”Isuse, mă încred în Tine!”».

Rugăciunea ”Îngerul Domnului” s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a papei, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință. 

21 februarie 2021, 12:32