Căutare

O familie aduce darurile la altar pentru liturgia euharistică: Rusalii, 2019 O familie aduce darurile la altar pentru liturgia euharistică: Rusalii, 2019 

Scrisoarea motu proprio a papei Francisc privind accesul femeilor la lectorat și acolitat

Printr-o scrisoare ”motu proprio”, papa Francisc modifică prevederile din Codul de Drept Canonic și extinde la femei posibilitatea de a primi slujirile lectoratului și acolitatului. Aceste slujiri, evidențiază pontiful, fac parte din preoția comună a botezului și pot fi îndeplinite de toți creștinii, laici și laice. În același timp, Biserica nu are în niciun fel facultatea de a conferi femeilor sacramentul preoției. În ultimele decenii, slujirea specială a Cuvântului lui Dumnezeu (lectoratul) și a altarului (acolitatul) erau deja deschise în mod excepțional femeilor, astfel că scrisoarea papei ”Spiritus Domini” instituționalizează, de fapt, o practică frecventă în celebrările liturgice din ritul latin.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
11 ianuarie 2021 – Vatican News. Papa Francisc a stabilit printr-un document motu proprio, intitulat ”Spiritus Domini”, ca slujirile lectoratului și acolitatului să fie de acum înainte accesibile și femeilor, într-o formă stabilă și instituționalizată cu un mandat specific. Cele două slujiri liturgice (”ministeria”) au în vedere proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu (lectoratul) și slujirea altarului (acolitatul), acestea fiind până acum destinate bărbaților, în special seminariștilor care urmează un parcurs de pregătire la sacramentul preoției.

În realitate, femeile care citesc Cuvântul lui Dumnezeu sau care desfășoară o formă de slujire la altar ca ministrante ori împărțitoare ale Sfintei Euharistii nu reprezintă o noutate absolută, fiind prezente în numeroase comunități, de pe toate continentele, ca expresie a unei practici frecvente, autorizată de episcopii respectivelor dieceze. Până în momentul de față, însă, toate acestea se desfășurau fără un mandat instituțional în adevăratul sens al cuvântului, constituind o excepție la normele stabilite de sfântul Paul al VI-lea în 1972 prin care accesul la aceste slujiri liturgice era în continuare rezervat numai bărbaților. Acum, însă, pe linia discernământului efectuat la ultimele adunări ale Sinodului episcopilor, papa Francisc a vrut să instituționalizeze această formă de slujire a femeilor la altar.

Prin motu proprio ”Spiritus Domini”, care modifică primul paragraf al canonului 230 din Codul de Drept Canonic, pontiful stabilește că femeile pot avea acces la aceste slujiri, iar acestea să fie atribuite printr-un gest liturgic care le conferă o valoare instituțională. Pontiful subliniază că noile dispoziții receptează recomandările prezentate la diverse adunări ale Sinodului episcopilor, astfel că ”în ultimii ani, s-a ajuns la un progres doctrinar care a scos în lumină faptul că anumite slujiri («ministeria») instituite de Biserică au ca fundament condiția comună de creștin botezat și preoția împărătească primită la sacramentul botezului”. În același sens, papa invită la a recunoaște faptul că lectoratul și acolitatul sunt slujiri laicale ”esențial diferite” de slujirea sacerdotală care se primește prin sacramentul preoției.

Documentul motu proprio ”Spiritus Domini” este însoțit de o scrisoare a papei adresată prefectului Congregației pentru doctrina credinței, cardinalul Luis Ladaria. Papa prezintă în această scrisoare rațiunile teologice ale deciziei sale, ancorându-le în reînnoirea trasată de Conciliul Vatican II și în urgența de ”a redescoperi coresponsabilitatea tuturor creștinilor botezați în Biserică, în mod particular, misiunea laicatului”.

Totodată, pontiful amintește cuvintele sfântului Ioan Paul al II-lea, potrivit căruia, referitor la slujirile care țin de preoția sacramentală, ”Biserica nu are în niciun fel facultatea de a conferi femeilor hirotonirea preoțească”. În această perspectivă, notează papa Francisc, această rezervă poate fi depășită în ceea ce privește acele slujiri liturgice, precum lectoratul și acolitatul, care nu decurg din sacramentul preoției, ci din sacramentul botezului.

11 ianuarie 2021, 12:02