Căutare

Mesaj video al papei Francisc adresat preoţilor din Venezuela Mesaj video al papei Francisc adresat preoţilor din Venezuela 

Mesaj video al papei Francisc adresat preoţilor din Venezuela

Sfântul Părinte a transmis un mesaj video participanţilor la conferinţa cu tema "Preoţii noştri în timp de pandemie: experienţa şi practica lor ministerială în această perioadă", cu desfăşurare în Venezuela. Promovată de Conferinţa Episcopilor din Venezuela întâlnirea are loc on-line, fiind destinată episcopilor, preoţilor şi persoanelor consacrate. Cu desfăşurare în zilele de 19 şi 20 ianuarie a.c., iniţiativa are scopul de a oferi – în spiritul dialogului fratern – un spaţiu pentru ascultarea experienţelor pastorale în acest moment de urgenţă sanitară, în vederea planificării viitoarelor acţiuni pastorale.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

19 ianuarie 2021 – Vatican News. 
«Îi mulţumesc Domnului pentru oportunitatea de a mă adresa vouă în această zi când începeţi o întâlnire on-line pentru a discuta despre dificultăţile cu care se confruntă mulţi dintre fraţii şi surorile noastre din Venezuela şi din întreaga lume. Aceasta este o oportunitate de a împărtăşi, într-un spirit de fraternitate ministerială, experienţele voastre preoţeşti, eforturile şi incertitudinile voastre, precum şi dorinţele voastre şi convingerea privind continuarea misiunii Bisericii, care este lucrarea Domnului.»
Astfel evidenţiază pontiful la începutul mesajului, făcând trimitere, în acest moment dificil, la fragmentul din Evanghelia după sfântul Marcu (cf Mc 6, 30-31) în care se relatează despre apostoli, la întoarcerea din misiunea în care îi trimisese Isus. S-au adunat în jurul său, povestindu-i tot ce făcuseră şi învăţaseră. Apoi, Isus i-a chemat să meargă cu el  într-un loc pustiu, pentru a se odihni o vreme.
    
Pornind de la acest exemplu, pontiful a explicat că actualul context şi condiţia de păstori ai Bisericii cere să se acţioneze în acest fel, împreună, nu rămânând singuri, izolaţi, autosuficienţi, cu proiecte neîmpărtăşite. «Este esenţial să ne întoarcem întotdeauna la Isus, să ne adunăm în frăţia sacramentală, să-i spunem şi să ne spunem reciproc "tot ceea ce am făcut şi învăţat", cu convingerea că nu este lucrarea noastră, ci a lui Dumnezeu. El este cel care ne mântuieşte, noi suntem doar instrumente în mâinile lui» - a spus pontiful.
Sfântul Părinte a amintit în mesaj că reuniunea are loc on-line din cauza pandemiei de Covid-19, şi propune să ofere posibilitatea întâlnirii – chiar dacă în mod indirect – a celor care au primit misiunea de a asista poporul credincios şi de a face simţită în mijlocul său paternitatea lui Dumnezeu.

Pontiful a indicat clerului venezuelan două principii de avut mereu în vedere, deoarece garantează creşterea Bisericii: dragostea de aproapele şi slujirea. Sfântul Părinte i-a îndemnat pe participanţii la conferinţă să devină experţi în misiunea de a-i iubi pe ceilalţi, în măsură să arate aproapelui, prin gesturi zilnice de afecţiune şi atenţie, mângâierea iubirii divine.
 

19 ianuarie 2021, 15:00