Căutare

Papa Francisc anunță angajamentele Sfântului Scaun privind combaterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Papa Francisc anunță angajamentele Sfântului Scaun privind combaterea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Să nu furăm tinerilor speranța într-un viitor mai bun și mai curat: papa Francisc

E necesar să promovăm o adevărată ”cultură a îngrijirii” mediului, care pune în centru demnitatea umană și binele comun, în vederea unei strategii care să reducă la zero emisiile nete de gaze cu efect de seră. Cu un scurt mesaj video, papa Francisc a prezentat angajamentele Sfântului Scaun în privința mediului la întâlnirea ”High Level Virtual Climate Ambition Summit”, desfășurată în sistem online pe 12 decembrie 2020. ”A venit timpul unei schimbări a rutei”, subliniază papa în mesaj, pentru ”a nu fura tinerelor generații speranța într-un viitor mai bun”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
14 decembrie 2020 – Vatican News. ”Să nu furăm noilor generații speranța într-un viitor mai bun!”. S-a încheiat cu acest apel mesajul video pe care papa Francisc l-a adresat participanților la întâlnirea ”High Level Virtual Climate Ambition Summit”, desfășurată în sistem online în seara de sâmbătă, 12 decembrie 2020. Este vorba, practic, de videoconferința internațională organizată sub egida Națiunilor Unite la cinci ani de la semnarea Acordului de la Paris, dar având la orizont următorul summit, COP26, care se va desfășura la Glasgow în 2021.

Mesajul papei survine într-un context favorabil unor decizii importante, din moment ce în 11 decembrie a.c. liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord privind obiectivul de a reduce până în 2050 cu 55%, comparativ cu nivelul din 1991, nivelul de emisii nete a gazelor cu efect de seră.

”Actuala pandemie și schimbarea climatică”, observă papa Francisc în mesajul video, ”au o relevanță nu doar pe planul mediului înconjurător, dar și pe plan etic, social, economic și politic, având, în același timp, o incidență asupra vieții celor mai săraci și mai fragili”. Toate acestea constituie ”un apel la responsabilitatea noastră de a promova, printr-un efort colectiv și solidar, o cultură a îngrijirii, care să pună în centru demnitatea umană și binele comun”.

”Pe lângă adoptarea unor măsuri care nu mai pot fi amânate”, subliniază pontiful, ”e necesară o strategie care să reducă la zero emisiile nete (Net-Zero Emission)”, iar Sfântul Scaun depune eforturi pentru atingerea acestui obiectiv.

Pe de o parte, suveranul pontif a anunțat intenția Statului Cetății Vaticanului de a reduce la zero emisiile nete înainte de 2050, intensificând eforturile de gestiune a mediului. Acestea au intrat deja în acțiune în ultimii ani și își propun să facă posibilă folosirea rațională a resurselor naturale precum apa și energia, eficiența energetică, mobilitatea sustenabilă și împădurirea, dar și economia circulară, în special în domeniul gestiunii deșeurilor.

Concomitent cu aceste demersuri, Sfântul Scaun se angajează să promoveze ”educația pentru o ecologie integrală”. Măsurile politice și tehnice trebuie să-și dea mâna cu un demers educațional care să favorizeze un model cultural de dezvoltare și de sustenabilitate centrat pe fraternitate și pe alianța dintre ființa umană și mediu. Papa a menționat aici faptul că a inaugurat recent ”Pactul educativ global” prin care se oferă o însoțire specifică școlilor și universităților catolice, frecventate de peste 70 de milioane de elevi și studenți de pe toate continentele. Pe aceeași linie, continuă pontiful, se situează și manifestarea ”The Economy of Francesco”, prin intermediul căreia tinerii economiști, întreprinzătorii, experții din domeniul finanțelor și din domeniul muncii promovează ”noi parcursuri care să depășească sărăcia energetică, care să pună îngrijirea bunurilor comune în centrul politicilor naționale și internaționale și să favorizeze producția sustenabilă chiar și în țările cu un venit redus, împărtășind tehnologiile avansate adecvate”.

”A venit momentul unei schimbări a rutei. Să nu furăm noilor generații speranța într-un viitor mai bun!”, încheie papa Francisc mesajul video.

14 decembrie 2020, 10:39